วัดห้วยหุงเกลือ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 สังกัดมหานิกาย โดยหลวงพ่อดำ ชาวบ้านห้วยหุงเกลือ และผู้มีจิตรศรัทธา ได้ร่วมกันก่อสร้างวัดขึ้น มีเนื้อที่ 26 ไร่ 3 งาน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2541

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอาจารย์สมพงษ์ อภิวณฺโณ พ.ศ. 2526-2529

2. พระอาจารย์สยาม สมาจาโร พ.ศ. 2529-2530

3. พระอธิการเพชร กุสลจิตฺโต พ.ศ. 2531

4. พระอธิการนิพนธ์ ปภากโร 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553

5. พระอธิการชำนาญ ตนฺติปาโล

6. พระอธิการชำนาญ ตนฺติปาโล เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านห้วยหุงเกลือ หมู่ที่ 10 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560