ดูข้อมูล
จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 2 รายการ (หน้า 1/1)

วัดป่าดอนคนทา
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปณสถา อ่านต่อ...
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวัดป่าเกาะแก้ว
ประวัติความเป็นมา      สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่เกาะกลาง อ่านต่อ...