ต้นไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมา


รายละเอียด

ต้นสาธร 

ต้นไม้พระราชทานประจำจังหวัดนครราชสีมา

(สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงโปรดพระราชทานกล้าไม้มงคล พระราชทานประจำจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และจังหวัดได้ทำพิธีปลูกเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2537 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา)

หมายเหตุ: เดิมคือต้นราชพฤกษ์ 

หัวเรื่อง

ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

จังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง