ปราสาทหินบ้านถนนหัก


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

        ปราสาทเก่ายุคสมัยศตวรรษที่ 15-16 ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดบ้านถนนหัก เป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบเขมรโบราณ ตามคติความเชื่อในศาสนาฮินดู สร้างด้วยศิลาแลงเป็นวัสดุหลัก และใช้หินทรายเป็นกรอบประตู ประกอบด้วยปราสาทประธาน แผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมตั้งอยู่ตรงกลาง มีบันไดทางขึ้น สู่ประตูเข้าปราสาทด้านหน้าทิศตะวันออก มีแท่นฐานอาคารขนาดเล็กตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือ และด้านทิศใต้ มีแนวกำแพงล้อมรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยม ที่กึ่งกลางกำแพงด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก มีโคปุระหรือซุ้มประตูทางเข้า

        โบราณสถานทั้งหมดล้อมรอบด้วยสระน้ำล้อมรอบรูปตัวยู เว้นทางเข้าสู่โบราณสถานทางด้านทิศตะวันตก ปัจจุบันเหลือเพียงซากฐานปราสาท โดยกรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ. 2479 และจะมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 

หัวเรื่อง

ปราสาทหิน

หมวดหมู่

โบราณสถาน

คำสำคัญ

ปราสาท

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410
แผนที่:https://goo.gl/maps/Xw6QNa5XnoGmHwQc9

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รายการอ้างอิง

  1. พบปราสาทเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี. สืบค้นเมื่อ 21 เมษายน 2563, จาก https://www.thaich8.com/news_detail/32669