ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอด่านขุนทด

เรื่องราวที่เป็นตำนานชาวด่านขุนทด ที่ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เป็นลายลักษณ์อักษรในพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงนิพนธ์ไว้ ได้กล่าวถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตอนปราบชุมชนต่างๆ และปรากฏในการปราบชุมชนพระเจ้าพิมาย โดยกล่าวไว้ว่า “ฝ่ายพระเจ้าพิมายได้ทราบข่าวศึก จึงแต่งตั้งให้พระยาวรวงศาธิราช (พระยาน้อย) ยกกองทัพลงมาตั้งค่ายรับอยู่ ณ ด่านขุนทด ทางหนึ่ง และให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ พระยามนตรี กับทั้งมองญา ยกกองทัพมาตั้งค่ายรับอยู่บ้านจอหอทางหนึ่ง” และ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (พระเจ้าตากสิน) จึงดำรัสให้ พระมหามนตรี และพระราชวรินทร์ ยกกองทัพไปตีทัพพระยาวรวงศาธิราชซึ่งตั้ง ณ ด่านขุนทดนั้น” กล่าวได้ว่าด่านขุนทดมีกำเนิดมาก่อนรัชสมัยของพระเจ้าตากสินค่อนข้างแน่ชัด

อำเภอด่านขุนทด มีประวัติเท่าที่รวบรวมค้นหาหลักฐานได้ ในด้านตัวบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือสืบเชื้อสายปกครองดูแลด่านขุนทด คอยเก็บส่วยอากรไปยังแขวงสันเทียะ มีพระเสมารักษาเขตเป็นผู้ปกครองดูแลรักษาด่าน โดยมีที่ทำการอยู่ที่วัดโพธิ์ชุมพล (วัดโคกรักษ์) ต่อมาพระเสมารักษาเขตถึงแก่อนิจกรรม พระประเวชเข้มแข็ง บุตรชายได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แทน ต่อมาในรัชสมัยของพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งได้เปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง ชุมชนด่านขุนทดจึงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นอำเภอในปี พ.ศ. 2451 (ร.ศ.127) เมื่อได้รับการจัดตั้งเป็นอำเภอ ได้ย้ายที่ทำการจากวัดโพธิ์ชุมพล (บ้านโคกรักษ์) มายังบริเวณตะวันตกของโรงเรียนบ้านหาญในปัจจุบัน และได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบ้านหาญ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอพันชนะ ครั้นปี พ.ศ. 2456 จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นอำเภอด่านขุนทด อีกครั้งหนึ่ง

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอด่านขุนทด. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-13
  2. อำเภอด่านขุนทด. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 173 รายการ (หน้า 1/2)

เขาควายแกะสลัก
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง: ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์ ออ อ่านต่อ...
คำขวัญตำบลพันชนะ
      พริกแกงเลื่องชื่อ นามระบือหนองไม้ตาย ธารน้ำใสห้วยสามบ อ่านต่อ...
คำขวัญอำเภอด่านขุนทด
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ โคพันธุ์ดี ถิ่นที่พริกจินดา งามตาผ้าไหม หม้อดินด่านใน โอ่งใหญ่กุดม อ่านต่อ...
คำขวัญอำเภอโนนไทย
สันเทียะแผ่นดินถิ่นนคร พระพุทธสีหปฏิมากรงามล้ำ หลวงพ่อจอยผดุงธรรมนำโชค ทุ่งดอกไ อ่านต่อ...
โครงการขุดลอกคลองโพรงตะเข้
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
โครงการขุดลอกสระวัดบ้านไร่
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
โครงการขุดลอกหนอตองตอดและท่อส่งน้ำจากหนองตองตอด
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
โครงการปรับปรุงสระสี่เหลี่ยม
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
โครงการฝายบ้านใหม่ศรีสุข พร้อมระบบส่งน้ำ
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
โครงการฝายบ้านใหม่ศรีสุข
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
โครงการฝายหนองมะขามเฒ่า
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
โครงการฝายห้วยสามบาทแง่ซ้ายพร้อมอาคารประกอบ
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
โครงการฝายห้วยสามบาทแง่ซ้าย
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
โครงการฝายห้วยสามบาทแง่ซ้ายแห่งที่ 1
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
โครงการพัฒนาบึงบ้านหาญ
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยสามบาท
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
โครงการวางท่อส่งน้ำจากหนองตองตอดวัดบ้านไร่
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านโนนสง่า
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองมะค่า
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
เด็กหญิงปวิชญา หงษ์ขุนทด
ประวัติ บิดา: นายนันทภพ หงษ์ขุนทด มารดา: นางจินดาภา หงษ์ขุนทด การศึกษา: อ่านต่อ...
ตำบลด่านนอก
ประวัติความเป็นมา        ในอดีต "ด่านนอก" เป็นเมืองหน้าด่านของ จังหวัดนครร อ่านต่อ...
ตำบลด่านใน
ประวัติความเป็นมา        ตำบลด่านใน ตามคำบอกของบรรพบุรุษเล่าว่า ในอดีตตำ อ่านต่อ...
ตำบลสระจรเข้
ประวัติความเป็นมา        บ้านสระจรเข้มีสระน้ำเล็ก ๆ อยู่ทางทิศตะวันออกของหม อ่านต่อ...
ปราสาทบ้านปราสาท
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
พระกริ่งเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
     บันทึกชีวประวัติและผลงาน พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปร อ่านต่อ...
ไม้กวาดจากก้านลาน
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3 ดาว
วัดกระทุ่มโพรง
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดกุดโดน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดกุดนางทอหูก
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดกุดน้ำใส
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2474 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดกุดพิมาน
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2419 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดกุดม่วง
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2306 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดเกาะลอย
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดโกรกลึก
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดคลองแคใต้
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดคลองแคเหนือ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2473 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดค่ายทะยิง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2478 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดคูขาดใต้
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ อ่านต่อ...
วัดคูขาดเหนือ
ประวัติ     ตั้งเมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 สังกัด อ่านต่อ...
วัดโคกพัฒนา
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด&n อ่านต่อ...
วัดโคกรักษ์
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2420 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโคกสามัคคีเก่า
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2523 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดโค้งตะคร้อ
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดจงกอ
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2430 สังกัดคณะส อ่านต่อ...
วัดจะบู (บ้านจะบู)
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ อ่านต่อ...
วัดจันทราราม
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดชัยมงคล
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดคณะ อ่านต่อ...
วัดเชษฐาวนาราม (ธ)
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2559 สังกัดธรรมย อ่านต่อ...
วัดซับพลูใหญ่ (ซับพลู)
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ อ่านต่อ...
วัดดงกระสัง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2551 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดดงมะเกลือ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2559 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดดอนขุนสนิท
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 สังกัดมหาน อ่านต่อ...
วัดดอนตะแบง
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ อ่านต่อ...
วัดดอนแต้ว
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ อ่านต่อ...
วัดดอนป่าโอป (วัดป่าโอบ)
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ อ่านต่อ...
วัดดอนมุกมัน
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดด่านนอก
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2478 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดด่านใน
ประวัติความเป็นมา        ก่อตั้งเมื่อ อ่านต่อ...
วัดตะเคียน
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2462 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดถนนหักน้อย
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2450 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดถนนหักใหญ่
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2409 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดท่าขี้เหล็ก
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2472 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดทุ่งสว่าง
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2534 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดโนนขี้ตุ่น
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2484 สังกัดมหาน อ่านต่อ...
วัดโนนเต็ง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโนนเมือง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโนนระเวียง
ประวัติความเป็นมา        ก่อตั้งเมื่อ อ่านต่อ...
วัดโนนสง่า
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโนนสะอาด
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2552 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านกลาง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2419 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านเก่า
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2219 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดบ้านเขื่อน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2469 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านดอนน้อย
ประวัติความเป็นมา        สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดบ้านดอนใหญ่
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2584 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านดอน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2525 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านตะเคียน
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย  ประเภทวัด วัด อ่านต่อ...
วัดบ้านถนนหักน้อยดอนกลอย
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2450 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านน้อยพัฒนา
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านน้อย
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2447 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านโนนเมือง
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2492 วัดบ้าน อ่านต่อ...
วัดบ้านโนนสายทอง (บ้านดงโนนสายทอง)
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านแปรง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2468 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านพระ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2450 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านพระ
ประวัติ       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร์ อ อ่านต่อ...
วัดบ้านระไหว
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านไร่
ประวัติความเป็นมา        วัดบ้านไร อ่านต่อ...
วัดบ้านหนองบัว (หนองบัวละคร)
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2454 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านหลุ่ง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านหลุง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2479 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านห้วยใหญ่
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร์ อ่านต่อ...
วัดบ้านหาญ
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ อ่านต่อ...
วัดบ้านใหม่ (บ้านใหญ่)
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2456 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านใหม่ศรีสุข
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร์ อ่านต่อ...
วัดบุปผาวนาราม
ประวัติ     สังกัดคณะธรรมยุต ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคารเสนาสน อ่านต่อ...
วัดปราสาท
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อพ.ศ. 2468 สังกัดมหานิกา อ่านต่อ...
วัดป่าญาณสิทธาราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2552 สังกัดธรรมย อ่านต่อ...
วัดป่าดอนใหญ่
ประวัติความเป็นมา     เริ่มก่อสร้างวัดป่าดอนใหญ่ขึ้นเมื่อ อ่านต่อ...
วัดป่าพันชนะ
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ อ่านต่อ...
วัดป่าศรีถาวรวัฒนา
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดป่าศรีบุญเรือง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2 อ่านต่อ...