ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอจักราช

อำเภอจักราช ได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอเมื่อ พ.ศ. 2472 เดิมเรียกว่า “กิ่งอำเภอท่าช้าง” ขึ้นกับอำเภอเมืองนครราชสีมา ที่ว่าการกิ่งอำเภอตั้งอยู่ที่บ้านท่าช้าง (อำเภอเฉลิมพระเกียรติในปัจจุบัน) ในปี พ.ศ. 2496 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเรียกว่าอำเภอจักราช ตามชื่อ “ลำน้ำจักราช” ที่ไหลผ่านอำเภอ โดยที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ที่บ้านท่าช้างเช่นเดิม ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2507 จึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอจากที่ตั้งเดิมมาอยู่ที่บ้านจักราช หมู่ที่ 4 ตำบลจักราช ในปัจจุบัน

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอจักราช. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-10
  2. อำเภอจักราช. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 101 รายการ (หน้า 2/2)

สวนสมุนไพรพ่อเพชร
สวนสมุนไพรพ่อเพชร ดำเหล็ก มีพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ เป็นศูนย์รวมเวชภัณฑ์และพืชสมุนไพ อ่านต่อ...