ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอจักราช

อำเภอจักราช ได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอเมื่อ พ.ศ. 2472 เดิมเรียกว่า “กิ่งอำเภอท่าช้าง” ขึ้นกับอำเภอเมืองนครราชสีมา ที่ว่าการกิ่งอำเภอตั้งอยู่ที่บ้านท่าช้าง (อำเภอเฉลิมพระเกียรติในปัจจุบัน) ในปี พ.ศ. 2496 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเรียกว่าอำเภอจักราช ตามชื่อ “ลำน้ำจักราช” ที่ไหลผ่านอำเภอ โดยที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ที่บ้านท่าช้างเช่นเดิม ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2507 จึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอจากที่ตั้งเดิมมาอยู่ที่บ้านจักราช หมู่ที่ 4 ตำบลจักราช ในปัจจุบัน

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอจักราช. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-10
  2. อำเภอจักราช. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 101 รายการ (หน้า 1/2)

กลุ่มทอเสื่อต้นไหล
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อต้นไหล สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด อ่านต่อ...
กลุ่มพัฒนาอาชีพตะกุดเครือปลอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: โคมไฟจากเถาวัลย์ สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ( อ่านต่อ...
กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ร้อยลูกปัด
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: สร้อยคอจากลูกปัด สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด อ่านต่อ...
คำขวัญตำบลหนองพลวง
หนองพลวงร่มรื่น สืบสานงานประเพณี การจัดการบริหารดี มีความโปร่งใส ร่วมใจกันทุกส อ่านต่อ...
โครงการพัฒนาป่าหนองเต็ง-จักราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
โครงการอ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
โครงการอ่างเก็บน้ำโกรกไม้แดง
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
แชมพูสมุนไพร
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 4 ดาว
แชมพูสมุนไพร
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 4 ดาว
ไซ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3 ดาว
ตะกร้า
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3 ดาว
ตะกร้าไก่
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ 4 ดาว
ตำบลสีสุก
ประวัติความเป็นมา        ชื่อตำบล อ่านต่อ...
ตำบลหนองขาม
ประวัติความเป็นมา        สำหรับช อ่านต่อ...
ตำบศรีละกอ
ประวัติความเป็นมา        เดิมขึ้นก อ่านต่อ...
ที่นอนจากนุ่น
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ 4 ดาว
ที่พักสงฆ์ป่าหนองหิน
ประวัติความเป็นมา        สังกัดคณะ อ่านต่อ...
ที่ใส่ขวดไวน์จากทะลายมะพร้าว
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ 4 ดาว
นางจอม สัมมาลา
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การสานนึ่งข้าวเหนียว และกระติ๊บข้าว สาขาอุตสาหกรรมและ อ่านต่อ...
นางจันทร์ดาว เที่ยงกระโทก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด สาขาเกษตรกรรม: มีความรู้ความสามารถ/ค อ่านต่อ...
นางสด เที่ยงดี
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การเลี้ยงหมูหลุม สาขาเกษตรกรรม: มีความรู้ความสามารถ/ความเ อ่านต่อ...
นางสาวนรินทร์ ใสยนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การนวดแผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทย: โดยมีความรู้ความสามาร อ่านต่อ...
นางสำเนียง มนทองหลาง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ผลิตภัณฑ์จากต้นกก สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด อ่านต่อ...
นางออน ฉิมหาชาติ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอผ้าไหม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิต อ่านต่อ...
นางอุทัย สุขศรีพะเนา
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: เกษตรกรรม  สาขาเกษตรกรรม: มีความรู้ควา อ่านต่อ...
นายเกรียงศักดิ์ กาญจนฤทธากรณ์
ประวัติ วันเดือนปีเกิด วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470 สถานที่เกิด จังหวัดนครราช อ่านต่อ...
นายจันทร์หอม นามโยธา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น: การทำขนมจีน สาขาด้านอื่น ๆ: มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชา อ่านต่อ...
นายทรงวิด เครือบคำ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การสานแห สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตแล อ่านต่อ...
นายทวี วันสีวงษ์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: หมอทำขวัญนาค และบายศรีสู่ขวัญงานมงคลต่าง ๆ สาขาศาสน อ่านต่อ...
นายทองสุข ชำนาญไพร
ภูมิปัญญาท้องถิ่น: หมอทำขวัญนาค สาขาศาสนาและประเพณี: มีความรู้ความสามารถ/คว อ่านต่อ...
นายธานี เที่ยงดี
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านทอผ้าไหม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและกา อ่านต่อ...
นายสมถวิล ดีทองหลาง
ครูภูมิปัญญาไทย ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ซอพื้นเมืองโคราช) วันเดือนปีเกิด& อ่านต่อ...
นายอวบ คบทองหลาง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การรักษาด้วยการเป่าตะพั้น  สาขาการแพทย์แผนไทย: โดยม อ่านต่อ...
ผ้าซิ่นลายจอมปราสาท
ผ้าซิ่นลายจอมปราสาท
ผ้าเบี่ยงขิดโบราณ
ผ้าเบี่ยงขิดโบราณมีอายุมากกว่า 100 ปี ของนางลำพันธ์ ยางนอก
ผ้าสไบไส้ปลาไหล
ผ้าสไบไส้ปลาไหลอายุกว่า 100 ปี ของนางลำพันธุ์ ยางนอก
ลำตะกุดทองหลาง
แหล่งท่องเที่ยวที่มีลำกุด ซึ่งเป็นลำน้ำมูลที่ไหลผิดเส้นทางแล้วเกิดเป็นลำน้ำที่สะอาด มีธรร อ่านต่อ...
ลำห้วยฉมวก
มีลักษณะคล้ายชายหาด เวลาที่น้ำขึ้นในช่วงหน้าฝนเดือนพฤษภาคม และน้ำจะลดลงในเดือน อ่านต่อ...
วัดกรูด
ประวัติความเป็นมา              ส อ่านต่อ...
วัดขามน้อย
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2472 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดขามหนองปืด
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดโคกพระ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2380 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโคกสุภาราม
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2449 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดช่องโค
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2481 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดดงพลอง
ประวัติความเป็นมา              ต อ่านต่อ...
วัดตะกุดเครือปลอก
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2453 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดตาเงิน
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2475 สังกัดม อ่านต่อ...
วัดทรัพย์เจริญ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดทองหลาง
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ อ่านต่อ...
วัดเทพสถิตย์นิเวศ หรือ วัดบ้านบุ หรือ วัดบุ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2475 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดไทรทอง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดน้ำซับ
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด ว อ่านต่อ...
วัดโนนตาพรม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2474 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโนนเต็ง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2521 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโนนพะไล
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโนนไม้แดง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2516 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโนนเสมา
ประวัติความเป็นมา      สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร อ่านต่อ...
วัดบ้านตูม
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2425 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดประชาชุมพร (ธ)
ประวัติ     สังกัดคณะธรรมยุต ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคารเสนาสน อ่านต่อ...
วัดป่าขามทุ่งพุดซา
ประวัติ     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2551 สังกัดคณะธรรมยุต ประ อ่านต่อ...
วัดป่าจักราช
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2478 สังกัดคณะธร อ่านต่อ...
วัดป่าโนนมัน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2557 สังกัดคณะธร อ่านต่อ...
วัดป่าโนนรังน้อย (ธ)
ประวัติความเป็นมา     สังกัดคณะธรรมยุต ประเภทวัด ว อ่านต่อ...
วัดป่าบ้านโคกพลวง
ประวัติความเป็นมา     สังกัดธรรมยุต ประเภทวัด วัดรา อ่านต่อ...
วัดพระนารายณ์
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดมหาอิสิวนาราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดละกอ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2361 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดวังวารี
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดศรีมงคล
ประวัติ     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหานิกาย ประเภ อ่านต่อ...
วัดศรีสุข
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2416 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดสระแก
ประวัติความเป็นมา              ส อ่านต่อ...
วัดสวนปอ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดสวนป่าภาวนาธรรม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2 อ่านต่อ...
วัดสุทธิการาม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองขาม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองคล้า
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2521 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองจรเข้หิน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองจอก
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2441 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองตะครอง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองตาโยย หรือ วัดป่าหนองตาโยย
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2390 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองเต็ง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองนกกวัก
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2481 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองนกคุ่ม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองบัวกลาง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองบัวตะแบง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2481 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองบัวยอดแก้ว
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองไผ่
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2474 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองพฤกษ์
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดร อ่านต่อ...
วัดหนองพลวง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองพลวง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2432 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองมโนรมย์
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2481 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองแมว
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2464 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองหญ้าปล้อง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2468 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหัวละเลิง
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคา อ่านต่อ...
วัดหินโคน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหินโคนพัฒนา
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดหินมงคล
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2467 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดเหมต่ำ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดเหมสูง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2420 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...