ดูข้อมูล
จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 15 รายการ (หน้า 1/1)

บูรพาจารย์เจดีย์ วัดป่าสาลวัน
ข้อมูล ก่อตั้ง: เมื่อปี พ.ศ. 2543 จุดเด่น: เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธ อ่านต่อ...
พิพิธภัณฑ์กำลังเอก
ประวัติ ปีที่ก่อตั้ง: 2526 เนื้อหา: การทหาร/สงคราม จุดเด่น: สถา อ่านต่อ...
พิพิธภัณฑ์เกวียนอาจารย์วิโรฒ ศรีสุโร
 เนื้อหา: วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา      พิพิธภัณฑ อ่านต่อ...
พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ วัดบัว
ปีที่ก่อตั้ง: 2542 เนื้อหา: ศาสนา ความเชื่อ และพิธีกรรม   &n อ่านต่อ...
พิพิธภัณฑ์บ้านปราสาทและแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท
ปีที่ก่อตั้ง: พ.ศ. 2539 เนื้อหา: โบราณคดี       อ่านต่อ...
พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืด (สวนสัตว์นครราชสีมา)
ข้อมูล เนื้อหา: ธรรมชาติวิทยา จุดเด่น:  จัดการโดย: หน่วยง อ่านต่อ...
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดศิริบ้านไร่
      ก่อตั้งขึ้นจากการที่วัดมีวัตถุโบราณ ข้าวของเครื่องใช้ของจ้าอ อ่านต่อ...
พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
ประวัติ ปีที่ก่อตั้ง: 2523 เนื้อหา: วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา จุดเด่น: อ่านต่อ...
พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประวัติ ปีที่ก่อตั้ง: 2537 เนื้อหา: ธรรมชาติวิทยา และโบราณคดี จุดเด่น: อ่านต่อ...
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย
เนื้อหา: ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี       พิพิธภัณฑสถานแห่งน อ่านต่อ...
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์
เนื้อหา: เครื่องปั้นดินเผา และโบราณคดี       พิพิธภัณฑ์แ อ่านต่อ...
พิพิธภัณฑ์สืบสานภูมิปัญญาชาวนาไทย
      พระครูวิสุทธิ ประยุตต์ รองเจ้าอาวาสคณะอำเภอห้วยแถลงร อ่านต่อ...
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพิพิธภัณฑ์บ้านถ้ำเต่า
     เรียนรู้วิถีชีวิตจากของเก่าโบราณ ผ่านเรื่องราวการเล่าอดีต อ่านต่อ...
ศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียงพิพิธภัณฑ์ของเก่าบ้านโพนสูง
      ย้อนอดีตวันวานและประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษาของบ้านโพนสูง ร อ่านต่อ...
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
      ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมาไปทางทิศตะวันออกเฉียง อ่านต่อ...