ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอวังน้ำเขียว

เดิมอำเภอวังน้ำเขียว เป็นพื้นที่ของตำบลวังน้ำเขียว ที่การปกครองขึ้นอยู่กับอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีสภาพเป็นป่าและภูเขา ต่อมาได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอวังน้ำเขียว เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2535 โดยแยกพื้นที่ตำบลวังน้ำเขียว ตำบลวังหมี ตำบลอุดมทรัพย์ และตำบลระเริง แยกออกจากอำเภอปักธงชัย มาตั้งเป็นกิ่งอำเภอวังน้ำเขียว และเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ตั้งตำบลไทยสามัคคี แยกออกจากตำบลวังน้ำเขียวและยกฐานะเป็นอำเภอวังน้ำเขียวเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอวังน้ำเขียว. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php
  2. อำเภอวังน้ำเขียว. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-32

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 118 รายการ (หน้า 1/2)

กลุ่มปลูกเบญจมาศ (บ้านบุไทร)
ดอกเบญจมาศหลากสีที่บานตลอดทั้งปี ที่นักท่องเที่ยวจะได้พบกับความตระการตา บริเวณอง อ่านต่อ...
กลุ่มปลูกเบญจมาศ (บ้านบุไผ่)
ศูนย์กลางจำหน่ายเบญจมาศตัดดอก โดยเกษตรกรผู้ปลูกดอกเบญจมาศส่วนใหญ่อาศัยในเขต อ่านต่อ...
กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูลโฮมสเตย์บ้านสุขสมบูรณ์
  กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูลโฮมสเตย์บ้านสุขสมบูรณ์ ได้รับรองมาตรฐานปี  อ่านต่อ...
เก้าอี้ไม้
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3 ดาว
เขาแผงม้า
เขาแผงม้า ตั้งอยู่ห่างจากถนนสืบศิริ (สาย 304) ประมาณ 8 กิโลเมตร อยู่ในความรับผ อ่านต่อ...
เขามะค่า
ตั้งอยู่ในเขต หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลาน ที่ 4 (เขามะค่า) อยู่ในท้องที่ตำบลอุดมท อ่านต่อ...
ครกหิน
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ 4 ดาว
คลองปลากั้ง
หน่วยพิทักษ์ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เรียกย่อๆ ว่า ขญ.4 หรือ คลองปลากั้ง ประตูหล อ่านต่อ...
คำขวัญอำเภอวังน้ำเขียว
วังน้ำเขียวเมืองหนาว ภูเขามากมาย น้ำตกหลากหลาย ผลไม้นานาพันธุ์ แดนสวรรค์เมือ อ่านต่อ...
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ (เขาแผงม้า)
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ (เขาแผงม้า) ตั้งอยู่ในเขตอำเภอวังน้ำเขียว ทางทิศ อ่านต่อ...
โครงการฝายห้วยอีบ่างแห่งที่ 1
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
โครงการฝายห้วยอีบ่างแห่งที่ 2
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
โครงการฝายห้วยอีบ่างแห่งที่ 3
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเส้นทางคมนาคม
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
โครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยอีบ่าง
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
จิตใสโยคะ
จิตใสโยคะ เสริมสร้างสุขภาพดีกายและใจ ท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์ และสายลมที่พัดเย็นส อ่านต่อ...
จุดชมวิวน้ำตกห้วยใหญ่
ชะง่อนหินหน้าผาสูงยื่นออกไป สามารถมองเห็นทัศนียภาพบริเวณอุทยานแห่งชาติทับลานและ อ่านต่อ...
จุดชมวิวสลัดได
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในตำบลไทยสามัคคี ที่นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นทัศนียภาพโดยรอ อ่านต่อ...
ซับไทรทองโฮมสเตย์
ซับไทรทองโฮมสเตย์ ได้รับรองมาตรฐานปี พ.ศ. 2549 และปี พ.ศ. 2551 อ่านต่อ...
ทุ่งกระทิงคลองปลากั้ง
จุดชมกระทิงคลองปลากั้ง ตั้งอยู่ในหน่วยพิทักษ์ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เรียกย่อๆ ว่า อ่านต่อ...
นายโชคดี ปรโลกานนท์
ประวัติ เกิดเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2500 การศึกษา - ปริญญาตรี สาขาพืชไร่ ม อ่านต่อ...
น้ำตกขุนโจร
เป็นน้ำตกแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าเขาภูหลวง บ้านโนนสาวเอ้ ตำบลวังหมี อำเภอวัง อ่านต่อ...
น้ำตกคลองกุ่ม
สายน้ำตกเล็กๆ ไม่ใหญ่มากนัก หากแต่ร้อนนี้ แม้น้ำจะน้อยลงไป แต่หินใหญ่ในสายธารแห่ง อ่านต่อ...
น้ำตกคลองดินดำ
น้ำตกคลองดินดำ ตั้งอยู่ที่บ้านคลองดินดำ ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราช อ่านต่อ...
น้ำตกม่านฟ้า
ลักษณะเป็นหน้าผาหินกว้างประมาณ 50 เมตร ยาวประมาณ 30 เมตร น้ำตกจะมีน้ำมากใ อ่านต่อ...
น้ำตกวังจระเข้
น้ำตกวังจระเข้เป็นน้ำตกที่ไหลมาจากคลองกระทิง ซึ่งจะไหลไปบรรจบน้ำตกห้วยใหญ่ ที่บร อ่านต่อ...
น้ำตกสวนห้อม
น้ำตกสายเล็กๆ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ตั้งอยู่ทางเดียวกันกับน้ำตกห้วยใหญ่ บริเวณ อ่านต่อ...
น้ำตกห้วยใหญ่
น้ำตกขนาดใหญ่ มีสวยงาม เป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลลงมาจากคลองห้วยใหญ่ น้ำตกมีทั้งหมด 5 อ่านต่อ...
บ้านไร่คุณนาย
ประเภท กิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สิ่งที่น่าสนใจ ชมสวยผลไม้และจำหน่ายผลิต อ่านต่อ...
บุเจ้าคุณโฮมสเตย์
บุเจ้าคุณโฮมสเตย์ ได้รับรองมาตรฐานปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2552 ป อ่านต่อ...
ผาเก็บตะวัน
จุดชมวิวและชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม สามารถมองเห็นหุบเขาที่สวยงามในมุมกว้าง แ อ่านต่อ...
ผาชมตะวัน
ชมตะวันตกดินที่สวยงาม ผาชมตะวันเป็นชะง่อนผายื่นออกไปท่ามกลางหุบเขา มองเห็นทิวท อ่านต่อ...
พระครูนิโครธธรรมรังษี (ชุ่ม ปภสฺสโร)
ประวัติ การปกครอง - เจ้าอาวาสวัดท่าวังไทร - เจ้าคณะตำบลวังหมี เขต ๒
ฟลอร่า พาร์ค หรือ Flora Park
สวนสวยแห่งวังน้ำเขียว สัมผัสกับความสวยงามของไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ที่นำมาจัดแ อ่านต่อ...
ภูเขามูลหลง - มูลสามง่าม
อดีตผืนป่า "ดงพญาไฟ" อันเป็นกำแพงกั้นระหว่างภาคตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหน อ่านต่อ...
มัสยิดบ้านศิลางาม
ประวัติความเป็นมา       สถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา อันได อ่านต่อ...
ไร่ ป.ปราการ
ผักไร้สารพิษ ออแกนิค ของแท้จาก “ไร่ ป.ปราการ” หรือสวนลุงเปีย เป็นไร่เกษตรอินท อ่านต่อ...
ไร่จุ่นจันทร์
พุทราปลอดสารพิษคุณภาพดี พุทราธรรมดาๆ ฟังดูไม่น่าตื่นเต้น เกษตรกรวังน้ำเขียวจึงสร้า อ่านต่อ...
ไร่องุ่นตะวันแก้ว
ไร่องุ่นตะวันแก้วปลูกองุ่นกินสด พันธุ์ Beauty Seedless สีม่วง รสชาดอร่อย ลูกใหญ่ ห อ่านต่อ...
ไร่องุ่นธันยพร
อาณาบริเวณกว้างใหญ่ถึง 500 ไร่ เน้นการผลิตผลไม้ปลอดสารพิษ ที่นี่มีการปลูกส้ม และอ อ่านต่อ...
ลูกเกด
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
วังดอกไม้
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์ที่จะให้เป็นแหล่งความรู้ด้านพันธุ์พืช โดยปลูกดอกไม้จำนวนม อ่านต่อ...
วังน้ำเขียว สวิสเซอร์แลนด์แดนอีสาน
"วังน้ำเขียว" เป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ตอนใต้ของจังหวัดนครราชสีมา สำหรับที่มาของชื่อ "วัง อ่านต่อ...
วังน้ำเขียวฟาร์ม
วังน้ำเขียวฟาร์ม หรือ Mr.Mushroom ฟาร์มเห็ดเมืองหนาวที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน และเ อ่านต่อ...
วังน้ำเขียว
ประวัติ       ที่มาของชื่อ วังน้ำเขียว นั้น ได้มาจากสภาพภูมิประ อ่านต่อ...
วัดกลางวังน้ำเขียว
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2481 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดเขาตะกุดรัง
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดเขาแผงม้า
ประวัติความเป็นมา         ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2555 อ่านต่อ...
วัดเขาภูหลวง
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดคลองกี่
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดคลองกุ่ม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดคลองดินดำวนาราม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดคลองทราย
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดคลองทุเรียน
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดคลองบง
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดคลองสมบูรณ์
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดคลองสะท้อน หรือ วัดป่ากะท้อน
ประวัติความเป็นมา           ตั้งเม อ่านต่อ...
วัดคลองหินร่องวนาราม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดคำช้อย
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2445 สังกัดมหานิกา อ่านต่อ...
วัดโคกสันติสุข
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดด่านอุดม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดท่าวังไทร
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ อ่านต่อ...
วัดไทยสามัคคี
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ อ่านต่อ...
วัดไทรงาม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดโนนค่าง (ป่าโพธิภาวัน) หรือ วัดป่าโพธิภาวัน (โนนค่าง)
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2515 สังกัดมหานิกา อ่านต่อ...
วัดโนนสาวเอ้
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดบ้านบุเจ้าคุณ
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดบ้านวังหมี
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบุเจ้าคุณ
ประวัติความเป็นมา        สังกัดคณ อ่านต่อ...
วัดบุไทร
ประวัติความเป็นมา        สังกัดคณะ อ่านต่อ...
วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2 )
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดป่าคลองสอง
ประวัติ               สังกัด อ่านต่อ...
วัดป่าไตรสิกขาราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2558 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม
ประวัติ        สังกัดคณะธรรมยุต ป อ่านต่อ...
วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2559 สังกัดธรรมย อ่านต่อ...
วัดป่าธรรมพนมวัณย์
ประวัติ        สังกัดคณะธรรมยุต ประเภทวัด&nb อ่านต่อ...
วัดป่าโนนศรีทอง
ประวัติความเป็นมา      สังกัดมหานิกาย  ประเภทวัด&n อ่านต่อ...
วัดป่าปริปุณโณ
ประวัติ               สังกัด อ่านต่อ...
วัดป่าพุทธญาณประทีป (คลองประดู่ ธ) หรือ สำนักจิตตภาวนา (พุทธญาณประทีป)
ประวัติความเป็นมา     สังกัดธรรมยุต ประเภทวัด วัดรา อ่านต่อ...
วัดป่าภูเขาหลวง
ประวัติความเป็นมา       สังกัดคณะธรรมยุต ประเภทวัด  อ่านต่อ...
วัดป่ารัตนวัน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 25 อ่านต่อ...
วัดป่าสามัคคีเจริญธรรม (ธ)
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดมงคลสามัคคี หรือ วัดไทรทอง
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดระเริง
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดวังเขาเขียว
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย  ประเภทวัด& อ่านต่อ...
วัดวังน้ำเขียว
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดวิปัสนาติกขวนาราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2 อ่านต่อ...
วัดศิริมังคราราม (วัดโนนเหลื่อม)
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดศิริมังคลาราม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดสันกำแพง
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดแสงธรรมวังเขาเขียว
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 255 อ่านต่อ...
วัดหนองแวง
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดหนองโสมง
ประวัติความเป็นมา           ตั้งเม อ่านต่อ...
วัดหลวงราชบำรุง
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดห้วยพรหม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วิลเลจฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่
วิลเลจ ฟาร์ม แอนด์ ไวเนอรี่ ไร่องุ่นและโรงผลิตไวน์สไตล์ฝรั่งเศส แหล่งจำหน่ายไวน์แ อ่านต่อ...
ศาลเจ้าพ่อหลวงราช
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่พึ่งพิงของชาววังน้ำเขียวในยุคโบราณ ที่สร้างตำนานเหตุการณ์อันน่าอัศ อ่านต่อ...
ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง
ความมหัศจรรย์ที่เพิ่งค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ แต่ก็สร้างความฮือฮาไปทั่วประเทศ เมื่อมีการอ อ่านต่อ...
ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าเขาภูหลวง
แหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ครอบคลุมพื้นที่ 170,000 ไร่ เป็นเ อ่านต่อ...