ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอขามสะแกแสง

เดิมเป็นตำบลหนึ่งอยู่ในเขตอำเภอโนนสูง พ.ศ. 2511 ได้รับการยกระดับขึ้นเป็น กิ่งอำเภอขามสะแกแสง พ.ศ. 2516 กระทรวงมหาดไทย ได้ยกฐานะเป็นอำเภอขามสะแกแสง นับเป็นอำเภอที่ 19 ของจังหวัดนครราชสีมาใน 32 อำเภอ

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอขามสะแกแสง. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php
  2. อำเภอขามสะแกแสง. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-15

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 58 รายการ (หน้า 1/1)

ข้าวแตนข้าวกล้องข้าวเหนียวดำ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 3 ดาว
ข้าวแตนข้าวกล้องงาดำ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
ข้าวแตนงาขาว
ผลิตภัณฑ์อาหาร 3 ดาว
ข้าวแตนรสข้าวกล้อง
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
ข้าวแตนรสงา
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
ข้าวแตนรสตะไคร้
ผลิตภัณฑ์อาหาร 3 ดาว
ข้าวแตนรสมะกรูด
ผลิตภัณฑ์อาหาร 3 ดาว
ข้าวแตนหน้ากระเทียม
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
คำขวัญตำบลชีวึก
พริกเม็ดใหญ่ ไก่พื้นเมือง ลือเลื่องขนมจีน ถิ่นวัฒนธรรม
คำขวัญตำบลโนนเมือง
แหล่งพริกพันธุ์ดี มีมะม่วงอร่อย อ้อยลำหวาน สืบสาน ประเพณี คนดีมีน้ำใจ  อ่านต่อ...
คำขวัญตำบลเมืองเกษตร
เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย
คำขวัญอำเภอขามสะแกแสง
แหล่งพริกพันธุ์ดี หมี่เส้นสวย กล้วยลูกใหญ่ แตงไทยหวาน สืบสานวัฒนธรรม
น้ำพริกนรกกุ้ง
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
น้ำพริกนรก
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
น้ำพริกปลาช่อน
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
น้ำพริกปลาย่าง
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
น้ำพริกปลาร้าบองสุก
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
น้ำพริกเผากุ้ง
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
ปลาร้าบองสุก
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
ผัดหมี่โคราช
ผัดหมี่โคราช หรือ คั่วหมี่ [ขั่ว-หมี่] โคราช อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อของจังหวัดนครราชสีมา อ่านต่อ...
รายงานการวิจัยเรื่องวิธีคิดของคนไทย : พิธีกรรม "ข่วงผีฟ้อน" ของ "ลาวข้าวเจ้า" จังหวัดนครราชสีมา
      หนังสือเล่มนี้นำเสนอเกี่ยวกับ ปฏิกิริยา ของชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง อ่านต่อ...
วัดขาม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2458 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโคกคูขาด
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2485 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดชีวึก
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดดอนพะงาด
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2475 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดตะโก
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2440 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดตะโก
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2345 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดทัพรั้ง
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา อ่านต่อ...
วัดเทพมงคล
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2555 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดธรรมเมืองทอง หรือ วัดบ้านเมืองทอง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2553 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดนามาบ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2541 สังกัดมหาน อ่านต่อ...
วัดโนนเกษตร
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2484 สังกัดมหาน อ่านต่อ...
วัดโนนผักชี
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ อ่านต่อ...
วัดโนนมะเกลือ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2522 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโนนเมือง
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ อ่านต่อ...
วัดโนนหญ้าคา
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2441 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านคูเมือง
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ อ่านต่อ...
วัดบ้านคู
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2541 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านงิ้ว
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2475 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านเสมา (เสมาน้อย)
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเ อ่านต่อ...
วัดบ้านหนุก
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2475 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านห้วย
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเ อ่านต่อ...
วัดบ้านเหนือ
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเ อ่านต่อ...
วัดบุละกอ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2539 อ่านต่อ...
วัดป่าศรัทธาธรรม
ประวัติ     ตั้งเมื่อ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2553 สังกัด อ่านต่อ...
วัดเมืองนาท
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2485 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดสระแจง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดสะแกแสง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2454 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองจาน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2473 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองโจด
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2522 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองไผ่ (บ้านหนองไผ่)
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2485 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองไผ่
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดหนองโพธิ์
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2486 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองโพธิ์นามาบ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2486 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองไร่
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดหนองหัวฟาน
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ อ่านต่อ...
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเทพมงคล บ้านสระกรวด
ประวัติความเป็นมา      ประเภทวัด  ศูนย์ปฏิบัติธ อ่านต่อ...
สำนักสงฆ์บ้านหนองกกไม้พอก
ประวัติความเป็นมา      สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด สำนักสงฆ อ่านต่อ...