ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอประทาย

อำเภอประทาย เดิมเป็นเพียงตำบลประทาย ขึ้นอยู่กับเขตการปกครองของ อำเภอบัวใหญ่ (เดิมชื่ออำเภอนอก) ขอยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอประทาย อยู่ในเขตอำเภอบัวใหญ่ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2504 มีอาณาเขตปกครอง 6 ตำบลในปี พ.ศ.2506 ได้ยกฐานะเป็นอำเภอ มีเขตการปกครอง 9 ตำบลจนถึงปัจจุบันได้มีการตั้ง และแยกตำบล และหมู่บ้านต่าง ๆ ออกไปเป็น อำเภอโนนแดงและในปัจจุบันนี้มีตำบลทั้งหมดรวม 13 ตำบล 148 หมู่บ้าน

ชื่ออำเภอประทาย ใช้ชื่อตามตำบลประทาย มีหมู่บ้านประทายเป็นหมู่บ้านเก่าสมัยขอมเรืองอำนาจ ขยายเขตเข้ามาในแคว้นสุวรรณภูมิ พ.ศ. 1625 - 1650 รัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ออกเดินทางขยายอาณาเขตมาพักแรมที่บ้านประทาย ซึ่งเป็นพื้นที่ราบเรียบเรียกว่า “โนนเมืองประทาย” และได้สร้างสระน้ำบันไดหิน ขุดคูทำเป็นถนนรอบโนนเมืองประทาย อย่างเดียวกับที่ตำบลพัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ใช้เป็นที่พักแรมชั่วระยะเวลาหนึ่ง ครั้นพวกขอมเดินทางต่อไป ทางบ้านเมืองยาง เมืองจาก อำเภอชุมพวง ถึงอำเภอพิมายตลอดจนถึงเมืองละโว้ (ลพบุรี) แคว้นสุโขทัย ทิ้งที่พักแรมโนนเมืองประทายเป็นเมืองร้าง เมื่อขอมเสื่อมอำนาจลง ออกจากแคว้นสุวรรณภูมิ ในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ คนไทยได้อพยพตั้งถิ่นฐานทำมาหากิน บ้านโนนเมืองรอบที่พักแรมในอดีตเป็นสระน้ำบริโภค อยู่ใกล้แหล่งน้ำ และน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ จึงตั้งถิ่นฐานทำมาหากินเป็นหลักแหล่ง จึงพากันตั้งหมู่บ้านขึ้นเรียกว่า “บ้านประทาย” ซึ่งเป็นหมู่ที่ 2 ตำบลตลาดไทร (แยกออกจากตำบลประทายเดิม)

คำว่า “ประทาย” เป็นภาษาเขมร แปลว่า “ป้อมค่ายหรือที่พักแรม” หมายความว่า เป็นที่พักแรมนั่นเอง เมื่อมีการตั้งหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ จึงเอาชื่อบ้านประทาย เป็นชื่อตำบลประทายขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอนอก (อำเภอบัวใหญ่) เมื่อยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอและอำเภอ จึงใช้ชื่อว่าบ้านประทาย และตำบลประทาย ตลอดมาจนทุกวันนี้

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอประทาย. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-26
  2. อำเภอประทาย. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 122 รายการ (หน้า 1/2)

กระเป๋าจากเชือกมัดฟาง
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3 ดาว
กระเป๋าจากผักตบชวา
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3 ดาว
กระเป๋าสะพาย, กระเป๋าหิ้ว
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3 ดาว
กล้วยกรอบแก้ว, กล้วยปาปริก้า, บาร์บีคิว
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
คำขวัญอำเภอประทาย
นางรำปราสาทหิน แดนดินป้อมปราการ โป่งนกแหล่งโบราณ ตระการบึงกระโตน
โครงการผันน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำบึงกระโตน (ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโศกผึ้ง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
โครงการผันน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำบึงกระโตน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
ตำบลประทาย
ประวัติความเป็นมา        คำว่า"ป อ่านต่อ...
ตำบลหนองค่าย
ประวัติความเป็นมา        "หนองค อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์บ้านโนนไผ่ล้อมเทียมจิตร
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคา อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์บ้านหนองบัวน้อย
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคา อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์ลาดเจริญธรรม
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคา อ่านต่อ...
นางสาววรรณาภรณ์ เจริญลาภพร
กลุ่มผู้ประกอบการ       กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนสามัคคี ชื่อผลิตภ อ่านต่อ...
นายภาสกร พิทักษ์
กลุ่มผู้ประกอบการ       ภาสกรไหมไทย ชื่อผลิตภัณฑ์   อ่านต่อ...
ปราสาทนางรำ
      สร้างขึ้นตามรูปแบบสถาปัตยกรรมเขมรโบราณ ศิลปะแบบบาย อ่านต่อ...
วัดกระโตน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดกระทุ่มราย
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2460 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดกลางอุ่มจาน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2477 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโกรกหิน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2547 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดขี้เหล็ก
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2474 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดเขว้า
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2460 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดคงคาอุดมเขต
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดคึมหญ้านาง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโคกกลาง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2476 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโคกพระ
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2456 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดโคกเพ็ด
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2465 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดฉิมพลีโนนงิ้ว
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2479 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดช่องแมวหนองยาง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2475 สังกัดคณะสง อ่านต่อ...
วัดไชยศรีชมชื่น
ประวัติความเป็นมา      สังกัดมหานิกาย  ลักษณะวัด พัท อ่านต่อ...
วัดซับกระสังข์
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดดงเค็ง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2457 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดดอนกลอย
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหานิกาย อ่านต่อ...
วัดดอนกอก
ประวัติความเป็นมา      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2478 สังกัดมหานิกาย อ่านต่อ...
วัดดอนยาว
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคา อ่านต่อ...
วัดดอนวัว
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ อ่านต่อ...
วัดดอนอีลุ่ม
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2400 สังกัดมหานิกา อ่านต่อ...
วัดตลาดไทรเก่า
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2454 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดตำแย (วัดบ้านตำแย)
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2474 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดเตยกระโตน
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2470 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดถนนโพธิ์
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคา อ่านต่อ...
วัดทุ่งมน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2464 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดธรรมวงศาวาส
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2435 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดนางรำ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2448 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดนางิ้ว
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคา อ่านต่อ...
วัดโนนกระหาด
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 สังกัดมหาน อ่านต่อ...
วัดโนนขี้เหล็ก
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโนนเพ็ดสามัคคี
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 25 อ่านต่อ...
วัดโนนภิบาล
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโนนรัง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโนนสูง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2461 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโนนหญ้านาง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2465 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโนนหนองกก
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2477 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านโนนคร้อ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2478 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านละเลิงหิน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านวันชาติ
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดร อ่านต่อ...
วัดบึงกระโตน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2527 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดประทาย
ประวัติความเป็นมา      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2465 สังกัดมหานิกาย ไ อ่านต่อ...
วัดปลักแรต
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2465 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดป่ากมลพร
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2550 สังกัดคณะธร อ่านต่อ...
วัดป่าโคกเพ็ด
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2552 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดป่าโคกสะอาดคงคาราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2557 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดป่าน้อยเกตุสมบูรณ์
ประวัติ               สังกัด อ่านต่อ...
วัดป่าประชาชื่น (ธ)
ประวัติ     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2541 สังกัดคณะธรรมยุต ได้รับ อ่านต่อ...
วัดป่าพูนไพศาล (ธ)
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2551 สังกัดธรรมย อ่านต่อ...
วัดป่าพูนไพศาล
ประวัติ               สังกัด อ่านต่อ...
วัดป่าเมตตาธรรม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2553 สังกัดคณะสง อ่านต่อ...
วัดป่าสวนสน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดป่าสุกรวาส (ธ)
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดป่าหนองคู (ธ)
ประวัติความเป็นมา     สังกัดธรรมยุต ประเภทวัด วัดรา อ่านต่อ...
วัดป่าหนองยาง (ธ)
ประวัติ     ตั้งเมื่อ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559 สังกัด อ่านต่อ...
วัดปาใหญ่เกษตร (ธ)
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดป่าใหญ่เกษร
ประวัติ     สังกัดคณะธรรมยุต ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคารเสนาสน อ่านต่อ...
วัดเพ็ดน้อย
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2468 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโพธิ์งามหนองกุง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2464 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโพธิ์ทอง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2437 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดเมืองดู่
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2435 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดเมืองโดน
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคา อ่านต่อ...
วัดเย้ยตะแบง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2462 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดไร่อ้อย หรือ วัดบ้านไร่อ้อย
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2466 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดลิ้นฟ้า
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดวงษ์สรยา
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดวังม่วง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2478 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดเวฬุวนาราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดศรีบุญเรือง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดศรีอัมพรดอนตะหนิน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2461 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดสระปทุม หรือ สำนักป่าช้าบ้านหันหัวทราย
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2474 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดสระประดู่
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดสว่างโพธิ์ทอง
ประวัติความเป็นมา        สังกัดมหานิกาย  ประ อ่านต่อ...
วัดสว่างศรีโพธยาราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2462 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดสว่างสำโรง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2410 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดสี่เหลี่ยม หรือ วัดบ้านสี่เหลี่ยม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2469 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหญ้าคา
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2464 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองกอก
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดหนองขาม
ประวัติความเป็นมา        ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2479 สังกัด อ่านต่อ...
วัดหนองขาม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2479 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองคอกควาย
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2469 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองค่าย
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2474 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองคึม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2467 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองคู
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคา อ่านต่อ...
วัดหนองจันสอน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2443 ได้รับพระรา อ่านต่อ...