ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอโนนสูง

อำเภอโนนสูง จากอดีตมีหลักฐานปรากฏชัดเจนว่า บริเวณพื้นที่ตั้งของจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบัน เคยเป็นชุมชนโบราณมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จากการสำรวจขุดค้นของนักโบราณคดี พบว่าเมื่อประมาณ 3,000 - 4,000 ปี มีชุมชนโบราณกระจัดกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ เช่น ชุมชนธารปราสาท อำเภอโนนสูง ชุมชนเขาจันทร์งาม อำเภอสีคิ้ว ชุมชนหินตั้ง อำเภอสูงเนิน เป็นต้น ซากโครงกระดูกและเครื่องใช้ต่างๆ ที่ได้สำรวจพบ ได้บ่งบอกถึงประวัติความเป็นมาอันยาวนานของจังหวัดนครราชสีมาทั้งสิ้น

สำหรับอำเภอโนนสูงซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมือง จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สามารถสืบค้นได้ น่าเชื่อว่าชาวอำเภอโนนสูงเป็นชาวท้องถิ่นดั้งเดิมที่สืบเนื่องมาจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ เป็นชนชาติที่สืบเชื้อสายมาจากละว้า และขอม

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอโนนสูง. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php
  2. อำเภอโนนสูง. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-19

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 173 รายการ (หน้า 1/2)

กระเป๋าเอกสาร
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3 ดาว
กุนเชียง
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
กู่บ้านปราสาท
จากการขุดสำรวจพบ เบ้าหลอมสำริดและแม่พิมพ์ขวานสำริดของคนก่อนประวัติศาสตร์ ได้แ อ่านต่อ...
กู่ปราสาท
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
คำขวัญอำเภอโนนสูง
ข้าวพันธุ์ดี แหล่งโบรณคดี อารยธรรมสามพันปี เหรียญเบญจภาคีเลื่องลือ ชื่อสกุลศรีลง &l อ่านต่อ...
เครื่องจักสานกระเชอไม้ไผ่
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ 4 ดาว
โครงการขุดลอกหนองต๊กม๊กพร้อมอาคารประกอบ
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
ชั้นไม้เอนกประสงค์
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3 ดาว
แชมพูสมุนไพร
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 4 ดาว
ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3 ดาว
ตำบลขามเฒ่า
ประวัติความเป็นมา        สัญลักษณ์โ อ่านต่อ...
ตำบลดอนหวาย
ประวัติความเป็นมา        เดิมเป็นห อ่านต่อ...
ตำบลบิง
ประวัติความเป็นมา        ชุมชนโบร อ่านต่อ...
ตำบลพลสงคราม
ประวัติความเป็นมา        เดิมเป็นห อ่านต่อ...
ตำบลมะค่า
ประวัติความเป็นมา        ตำบลเก่า อ่านต่อ...
ตำบลเมืองปราสาท
ประวัติความเป็นมา        คำว่า "เ อ่านต่อ...
ตำบลลำคอหงษ์
ประวัติความเป็นมา        ตั้งชื่อตาม อ่านต่อ...
ตำบลใหม่
ประวัติความเป็นมา        โดยมีขุนใ อ่านต่อ...
โต๊ะหินขัด
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3 ดาว
ทอเสื่อกก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3 ดาว
ที่พักข้าราชการ อำเภอกลาง
    บ้านพักข้าราชการ อำเภอกลาง ในอดีต ปัจจุบันคือ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชส อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์ริมมูล
ประวัติความเป็นมา            สังก อ่านต่อ...
ที่ว่าการอำเภอกลาง นครราชสีมา
    ตั้งขึ้นเป็นอำเภอกลาง นครราชสีมา เมื่อ พ.ศ. 2440 อ่านต่อ...
นางพิสมัย ภักตร์นิกร
ครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2539 ประวัติ              วันเด อ่านต่อ...
นางอัด ชุ่มกลาง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทำน้ำหมักชีวภาพ และการทำน้ำยาอเนกประสงค์ สาขาเกษ อ่านต่อ...
นายเต่า ธงกลาง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การร้องเพลงโคราช และดนตรีวงมโหรี สาขาศิลปกรรม: มีค อ่านต่อ...
นายผัน เต้ากลาง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การจักสาน สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตแล อ่านต่อ...
นายอินทร์ พอกกลาง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การผูกไม้กวาดดอกหญ้า สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้าน อ่านต่อ...
เนินอุโลก
เนินดินที่อยู่กลางทุ่งนา มีแนวคูน้ำล้อมอยู่ 5 ชั้น ชั้นดินล่างสุดลึกประมาณ 5 เมตร อยู่ในส อ่านต่อ...
โนนเมืองเก่า
เนินดินครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 330 ไร่ มีคูน้ำโอบล้อมสองชั้น จากการขุดค้นพบหลักฐานกา อ่านต่อ...
บ้านปราสาท
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
บ้านหลุมข้าว
ชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดนครราชสีมา เป็นหมู่บ้านตั้งอยู่บนเนินดินขน อ่านต่อ...
โบราณสถานบ้านหนองนา
เป็นสถานที่มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุ และโครงกระดูกคนในสมัยก่อน ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่แล อ่านต่อ...
โบสถ์โถงบ้านคอนน้อย
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
ปรางค์พลสงคราม
สถานที่ประกอบพิธีกรรมในยุคขอม เช่นเดียวกับปราสาทหินพิมาย ก่อสร้างด้วยอิฐศิลาแลง อ่านต่อ...
ผลิตภัณฑ์ปูนปั้น (ศาลพระภูมิ)
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3 ดาว
พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ วัดบัว
ปีที่ก่อตั้ง: 2542 เนื้อหา: ศาสนา ความเชื่อ และพิธีกรรม   &n อ่านต่อ...
พิพิธภัณฑ์บ้านปราสาทและแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท
ปีที่ก่อตั้ง: พ.ศ. 2539 เนื้อหา: โบราณคดี       อ่านต่อ...
ไม้กวาดดอกหญ้า
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3 ดาว
วัดกระเพรา
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ อ่านต่อ...
วัดกระสัง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ อ่านต่อ...
วัดกลึง หรือ วัดบ้านกลึง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2468 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดกอก
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ อ่านต่อ...
วัดกอก
ประวัติความเป็นมา     ตั้งวัดเมื่อ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดเกราพัฒนาราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2553 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดเกรียม หรือ วัดบ้านเกรียม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2429 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดขนายดี
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดขามชั่งโค
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ วันที่ 23 พฤษภาคม พ. อ่านต่อ...
วัดขามเฒ่า
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2448 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดขามโนนสันติ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2554 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดขี้เหล็ก
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2460 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดคล้า
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2475 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดคอนน้อย
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2435 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดคอหงษ์
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2452 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโคกเปราะหอม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2467 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโค้งกระชาย
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2538 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดจันดุม
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2527 สังกัดม อ่านต่อ...
วัดจันอัด
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ อ่านต่อ...
วัดซาด
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2450 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดดงพลอง
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2455 สังกัดม อ่านต่อ...
วัดดอนขวาง
ประวัติความเป็นมา              ต อ่านต่อ...
วัดดอนชมพู
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดดอนท้าว
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2431 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดดอนผวา
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2445 สังกัดมหานิกา อ่านต่อ...
วัดดอนม่วง
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2478 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดดอนม่วง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดดอนมะเหลื่อม
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2526 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดดอนมันกระซาก
ประวัติความเป็นมา            ตั้งเมื่อ ปี อ่านต่อ...
วัดดอนหวาย
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2457 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดดอนหวาย
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดด่านเกวียน
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2526 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดด่านคนคบ
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2400 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดด่านติง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2469 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดด่านทองหลาง
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2400 สังกัดมหาน อ่านต่อ...
วัดเดิ่นเห็ดหิน
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2 อ่านต่อ...
วัดตลาดแค
ประวัติความเป็นมา        ก่อตั้งเมื่อ อ่านต่อ...
วัดโตนด
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2470 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดถนนถั่ว
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2450 เริ่มก่อ อ่านต่อ...
วัดถั่วแปบ
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดท่ากระทุ่ม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2527 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดท่ากระสัง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2478 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดท่ากระสัง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2478 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดธรรมทานวนาราม (วัดวังม่วง)
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2555 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดโนนคราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2543 สังกัดมหาน อ่านต่อ...
วัดโนนตะกั่ว
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 สังกัดมหาน อ่านต่อ...
วัดโนนตากลาง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 สังกัดมหาน อ่านต่อ...
วัดโนนแต้ว
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2530 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโนนพรม
ประวัติความเป็นมา          สังกัดมหานิกาย ลัก อ่านต่อ...
วัดโนนพัฒนา
ประวัติความเป็นมา            สังกัดมหาน อ่านต่อ...
วัดโนนมันเทศ
ประวัติความเป็นมา            สังกัดมหาน อ่านต่อ...
วัดโนนลาว
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2532 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโนนหมัน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2486 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบัว
ประวัติและความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2429 สังกัดมห อ่านต่อ...
วัดบ้านเกรา
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ลักษณะวัด ที่พักสงฆ์ อ่านต่อ...
วัดบ้านเกรียม
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดร อ่านต่อ...
วัดบ้านขาคีม
ประวัติความเป็นมา              ส อ่านต่อ...
วัดบ้านคล้า
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย  ประเภทวัด วัด อ่านต่อ...
วัดบ้านบัว
ประวัติความเป็นมา     ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2429 สังกัดมหานิกาย& อ่านต่อ...
วัดบ้านบิง
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2469 สังกัดม อ่านต่อ...
วัดบ้านเพชร
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...