ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอคง

อำเภอคงแยกมาจากอำเภอบัวใหญ่ ประกาศชื่อเป็นกิ่งอำเภอเมื่อ พ.ศ. 2488 โดยใช้ชื่อทางราชการว่า “กิ่งอำเภอกุดรัง” ได้ยกฐานะเป็นอำเภอ เมื่อ พ.ศ. 2490 อำเภอคงจึงเปลี่ยนชื่อที่ใช้เรียกตำบลที่ตั้งว่า ที่ว่าการอำเภอคง คือตำบลเมืองคง นามตำบลนี้ตั้งตามชื่อหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่ง ชื่อบ้านเมืองคงซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตำบลเมืองคง ต่อมาได้แบ่งเขตการปกครองตำบลใหม่ เพื่อความสะดวกในการปกครอง หมู่บ้านเมืองคง ต้องไปขึ้นในเขตตำบลคูขาด ซึ่งเป็นตำบลตั้งใหม่ แต่ชื่อตำบลเก่ายังให้ชื่อ “ตำบลเมืองคง” ตามเดิม

การตั้งชื่อหมู่บ้านตำบลเมืองคงนั้น มีเรื่องเล่าว่า “นายคง” เป็นพรานป่า มีภรรยาชื่อ “นางเมือง” เดิมมีภูมิลำเนาอยู่ ณ ที่ใดไม่ปรากฏ พรานคงคนนี้ได้ออกเที่ยวป่าล่าสัตว์ได้มาพบตำบลนี้ มีบึงใหญ่ มีท่าน้ำอุดมสมบูรณ์ (ปัจจุบันเรียกว่าบึงคูขาด) พื้นที่อุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกพืชพันธ์ธัญญาหารได้ดี เหมาะที่จะตั้งหลักแหล่งเป็นการถาวรจึงได้ชักชวนพี่น้องมาตั้งหลักแหล่งก่อที่ดินและ เรียกชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านยายเมืองตาคง” ภายหลังคำว่า ยายและตา ถูกตัดออกไปจึงเรียกว่า“บ้านเมืองคง”จนมาถึงทุกวันนี้

ชื่ออำเภอที่น่าจะใช้ชื่อว่า “อำเภอเมืองคง” ตามชื่อตำบลนั้น ทางราชการเห็นว่าไม่มีอำเภอใดที่ใช้ชื่อมีคำว่า "เมือง" นำหน้านั้นต้องตัดคำว่า "เมือง" ออกโดยเกรงว่าชื่ออำเภอจะไปคล้องกับอำเภอเมืองอันเป็นที่ตั้งของจังหวัด เช่น “อำเภอเมืองพล” ใช้ชื่อว่า “อำเภอพล” ดังนั้น “อำเภอเมืองคง” จึงต้องใช้ชื่อว่า “อำเภอคง”

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอคง. สืบค้นเมื่อ 12 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=405491
  2. อำเภอคง. สืบค้นเมื่อ 12 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 139 รายการ (หน้า 1/2)

กระเป๋า
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ 4 ดาว
ข้าวคั่ว
ผลิตภัณฑ์อาหาร 3 ดาว
คำขวัญอำเภอคง
เมืองคนซื่อ ลือศิลปิน ถิ่นหลวงปู่ ดูปรางค์เก่า ข้าว ไหม แตง แหล่งหัตถกรรม งามล้ำชว อ่านต่อ...
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านตาจั่น
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
โครงการสาธิตการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็ม (ก่อสร้างฝายทดน้ำ)
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
ดอกไม้ประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3 ดาว
ตำบลตาจั่น
ประวัติความเป็นมา        เนื่องจากมีราษฎรครอบครัวหนึ่งมีหัวหน้าครอบครัวชื่อ นา อ่านต่อ...
ตำบลนองบัว
ประวัติความเป็นมา        ตั้งชื่อตา อ่านต่อ...
ตำบลบ้านปรางค์
ประวัติความเป็นมา        ตั้งชื่อตา อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์อรัญญวาสี
ประวัติความเป็นมา        สังกัดคณะ อ่านต่อ...
นางทองหล่อ โนนขุนทด
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: หมอตำแย สาขาการแพทย์แผนไทย: มีความรู้ความสาม อ่านต่อ...
นางน้อย ตากิ่มนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: หมอน้ำมัน ทาแผลไฟไหม้ รถล้ม และน้ำร้อนลวก สาขาการแพทย์แผน อ่านต่อ...
นางน้ำผึ้ง เขียวนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทำปลาส้ม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านก อ่านต่อ...
นางบัวลี คิดนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การจักสาน (กระชังใส่ปลา แบบถุงตาข่าย) สาขาอุตสาหกรรมและห อ่านต่อ...
นางเป้า หลอดสันเทียะ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อกก สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านก อ่านต่อ...
นางมน ตากิ่มนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อกก สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านก อ่านต่อ...
นางสนิท โสนรินทร์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทำไม้กวาดทางมะพร้าว สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านก อ่านต่อ...
นางสมัย โจกกลาง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อ สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตแล อ่านต่อ...
นางสานม่าน มุ่งแฝงกลาง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อ สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการ อ่านต่อ...
นางสาวบัวรอง ปานนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อ สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการ อ่านต่อ...
นางสำลี แซ่ฉั่ว
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อ สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการ อ่านต่อ...
นางสุขดา ปรางค์นอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทำไม้กวาดทางมะพร้าว และการทำเปลนอน สาขาอุตสาหกรรมแ อ่านต่อ...
นางสุถาวร ดำรงสันติภาพ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ริบบริ้นเหรียญโปรยทาน สาขาศาสนาและประเพณี: มีความรู้ความสา อ่านต่อ...
นางสุบิน สกลรัตน์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อกก สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านก อ่านต่อ...
นางเสาร์ หวังคู่กลาง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อกก สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านก อ่านต่อ...
นางหล่า ประคำนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การสานตับหญ้าคา สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการ อ่านต่อ...
นายเกรียงไกร หลอดสันเทียะ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: หมอเป่าตะพ่าน และหมอผี สาขาศาสนาและประเพณี: โดยมีค อ่านต่อ...
นายจวน ปานนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: หมอเป่ากระดูก การตั้งและเชิญศาลพระภูมิ สาขาการแพทย์แผนไทย อ่านต่อ...
นายชิด นรินทร์นอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทำไม้กวาดทางมะพร้าว สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านก อ่านต่อ...
นายถนอม ไทยพุทรา
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: หมอเป่า เป่าฝี เป่ากระดูก และเป่างูสวัด สาขาการแพทย์แผนไทย: อ่านต่อ...
นายทวี ชอบเกือ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทำไม้กวาดทางมะพร้าว สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านก อ่านต่อ...
นายปลั่ง ดุลกลาง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การสานตับหญ้าคา สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการ อ่านต่อ...
นายไพศาล แข็งการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น: การทำขนมทองม้วน สาขาด้านอื่น ๆ (ด้านอาหารและขนมไทย) อ่านต่อ...
นายมั่ง โนนขุนทด
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การสานแห  สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านกา อ่านต่อ...
นายสวาย จงนอก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น: การทำด้ามจอบ ด้ามเสียม ด้ามมีด และไม้ตีพริก สาขาเกษตรกรรม:& อ่านต่อ...
นายสัมฤทธิ์ หวังเขตกลาง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: วงปี่พาทย์ สาขาศิลปกรรม: มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ& อ่านต่อ...
นายสี มวลชัยภูมิ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: หมอตำราดูดวง และหมอยกศาลพระภูมิ สาขาศาสนาและประเพณี:&n อ่านต่อ...
นายเสงี่ยม เครื่องกลาง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: วงปี่พาทย์ สาขาศิลปกรรม: มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ& อ่านต่อ...
นายเสมอ ลาดนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การสานไซ และการสานแห สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม& อ่านต่อ...
นายแสงจันทร์ เสาหิน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทำว่าว สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตแล อ่านต่อ...
นายหลง ทองสาย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: หมอเป่า หมอเชิญศาลพระภูมิ และหมอตำราจากไข่ สาขาการแพทย์แ อ่านต่อ...
นายอินทร์ ทูลกลาง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การสานตับหญ้าคา สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการ อ่านต่อ...
บ้านโกรกตะไก้
ประวัติความเป็นมา     ในปี พ.ศ. 2534 ได้เริ่มตั้งหมู่บ อ่านต่อ...
บ้านโนนเต็ง
ประวัติความเป็นมา        เนื่องจากในอดีตมีสภาพเป็นป่าทึบ มีต้นเต็งขึ้นอยู่เป็นจำน อ่านต่อ...
ใบลาน
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ 4 ดาว
ปรางค์บ้านปรางค์ หรือ ปราสาทบ้านปรางค์
ประวัติความเป็นมา       เป็นศาสนสถานในคติศาสนาฮินดู อายุร อ่านต่อ...
ผัดหมี่โคราชพร้อมน้ำปรุงสำเร็จรูป
ประวัติความเป็นมา       กลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพ อ่านต่อ...
พริกป่น
ผลิตภัณฑ์อาหาร 3 ดาว
ลอดช่องสิงคโปร์แห้ง
ผลิตภัณฑ์อาหาร 3 ดาว
วัดกระถิน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดกู่สามัคคี
ประวัติความเป็นมา        สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด อ่านต่อ...
วัดโกรกตะหนอด
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดคอนเมือง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2400 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโคกตะพาบ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโคกแป๊ะ (ชัยมงคลธรรม)
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดโคกเพ็ด
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโคกเสี่ยว
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2474 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดเจริญศรี
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2477 สังกัดณะสงฆ อ่านต่อ...
วัดชัยมงคล
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2452 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดดอนกลาง
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ อ่านต่อ...
วัดดอนดู่
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2553 สังกัดมหาน อ่านต่อ...
วัดดอนทแยง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2479 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดดอนใหญ่
ประวัติความเป็นมา         ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2436 สังกัดม อ่านต่อ...
วัดตลุกน้ำขาว
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2541 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดตลุกสาหร่าย
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2542 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดตะโกโคก
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2452 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดตะโกทุ่ง
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดร อ่านต่อ...
วัดตะโกน้อยวนาราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2555 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดตะคร้อ (บ้านตะคร้อ)
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดตะคร้อ
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2455 สังกัดมหานิกา อ่านต่อ...
วัดตะหลุกม่วง (ตลุกม่วง)
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดตากิ่ม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2461 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดตาจั่น
ประวัติ        ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2425 อ่านต่อ...
วัดตาชู
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2464 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดถนนนางคลาน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2528 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดทองหลาง
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคา อ่านต่อ...
วัดทัพมะขาม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดเทพาลัย (ธ) หรือ วัดป่าเทพาลัย
ประวัติ        สร้างเมื่อปี พ.ศ. 25 อ่านต่อ...
วัดไทรโยง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2480 สังกัดมหาน อ่านต่อ...
วัดโนนตาล
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคา อ่านต่อ...
วัดโนนทอง หรือ วัดโนนทองศรีวราราม
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดร อ่านต่อ...
วัดโนนพลกรัง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2555 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโนนพิมาน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2481 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโนนสีฟัน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2542 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านขาม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2473 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านงิ้ว หรือ วัดงิ้ว
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2460 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านโจด
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2541 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านดอนใหญ่
ประวัติความเป็นมา        สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดบ้านน้อย
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2447 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านโนนวัด (วัดโนน)
ประวัติความเป็นมา        สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด อ่านต่อ...
วัดบ้านประคำ (ประคำอารามศรี)
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2457 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านปรางค์ (ปรางค์สง่าวราราม)
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2479 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านวัด
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2451 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านหมัน (ชัยมงคล)
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2452 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดบ้านเหล่า
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2473 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบึงบริบูรณ์
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2474 สังกัดคณะสง อ่านต่อ...
วัดบุ่งหญ้าคา
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2547 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบุหญ้าคา
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดร อ่านต่อ...
วัดปทุมทอง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดปริยัติไพศาล
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2472 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...