ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอแก้งสนามนาง

อำเภอแก้งสนามเดิมมีฐานะเป็นตำบลอยู่ในความปกครองของอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7 มกราคม 2529 ได้แยกพื้นที่ตำบลแก้งสนามนาง ตำบลโนนสำราญ ตำบลบึงพะไล และตำบลสีสุก มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอแก้งสนามนาง ขึ้นกับอำเภอบัวใหญ่ วันที่ 12 ตุลาคม 2531 ตั้งตำบลบึงสำโรง แยกออกจากตำบลบึงพะไล ตำบลแก้งสนามนาง และ ตำบลสีสุก ยกฐานะเป็น อำเภอแก้งสนามนาง ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2536

“แก้ง” ภาษาถิ่นอีสาน หมายถึง “แก่งหินกลางลำน้ำ” ในอดีต บริเวณนี้เป็นท่าข้ามแม่น้ำชี เพื่อเดินทางติดต่อไปมาหาสู่ ค้าขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างผู้คนเมืองชัยภูมิ กับผู้คนในเขตบัวใหญ่ เมืองโคราช ต่อมามีรถไฟ การนำสินค้าจากจังหวัดชัยภูมิเข้าสู่เมืองหลวง จะลำเลียงข้ามแม่น้ำชีมาขึ้นรถไฟที่สถานีอำเภอบัวใหญ่ เพื่อส่งเข้ากรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2480 เมื่อมีการสร้างถนน สะพานเหล็กข้ามลำน้ำชี เพื่อใช้ติดต่อกันระหว่างจังหวัดชัยภูมิกับอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และเป็นเส้นทางลำเลียงสินค้าจากชัยภูมิสู่กรุงเทพฯ โดยนำสินค้ามาบรรทุกขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟบัวใหญ่ ปี พ.ศ. 2513 ได้รื้อสะพานเหล็กเพื่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีต ซึ่งในปัจจุบันคือ ทางหลวงหมายเลข 202 สำหรับ “ท่า” ที่ใช้ข้ามแม่น้ำ มักตั้งชื่อตามแก่งหินน้ำตื้นที่ขวางอยู่กลางลำน้ำในบริเวณชุมชนนั้น เช่น ท่าข้าม “แก้งโก” (แก่งต้นตะโก) จึงเป็นข้อสังเกตว่า ชุมชนที่ตั้งอยู่ริมแก่งทั้งสองนี้มีชื่อตามชื่อแก่ง เช่น หมู่บ้าน "แก้งขาม" และหมู่บ้าน "แก้งโก" บ้านแก้งขามถือเป็นตลาดการค้าขนาดย่อม และเป็นตลาดรับซื้อปอจากฝั่งชัยภูมิ เพื่อส่งไปบรรทุกรถไฟที่สถานีอำเภอบัวใหญ่ จึงเป็นท่าข้ามที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ มาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ห่างจากตลาดแก้งขามเพียง 13 กิโลเมตร ชุมชนขนาดใหญ่ริมฝั่งน้ำชีที่มีความสำคัญในฐานะท่าข้ามในอดีตไม่แพ้กัน คือ ที่ตั้งของ “บ้านแก้งสนามนาง” หมู่บ้านหรือชุมชนแห่งนี้เรียกตามชื่อของแก่งหินเหมือนชุมชนอื่นๆ แต่ด้วยเหตุที่เป็นแก่งหินขนาดใหญ่กลางลำน้ำชีที่ยามหน้าแล้งน้ำลด หนุ่ม สาว จึงพากันลงเล่นน้ำที่แก่งนี้อย่างสนุกสนาน จึงเรียกชื่อชุมชนนี้ว่า “แก้งสนามนาง” ปัจจุบันเกาะแก่งต่างๆ ที่กล่าวมา ไม่มีให้เห็นแล้ว เนื่องจากลำน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงและตื้นเขิน

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอแก้งสนามนาง. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-5
  2. อำเภอแก้งสนามนาง. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 63 รายการ (หน้า 1/1)

กลุ่มทอผ้าบ้านหนองบง
รหัสผู้ประกอบการ: 302300013 ประเภท: กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ชื่อผลิตภัณฑ์: ผ้าไหมหมัด อ่านต่อ...
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนสูง
รหัสผู้ประกอบการ: 302300007 ประเภท: กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ชื่อผลิตภัณฑ์: ผ้าไหมหมัด อ่านต่อ...
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองแขมพัฒนา
รหัสผู้ประกอบการ: 3023000004 ประเภท: กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ชื่อผลิตภัณฑ์: ผ้าไหมพื้น อ่านต่อ...
แก้งสนามนาง
ประวัติความเป็นมา        มีที่มาจาก "แก่ง" เป็นแก่งหินในลำน้ำชีบริเวณบ้านแก้งสน อ่านต่อ...
ข้าวสารหอมมะลิ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 3 ดาว
คำขวัญตำบลแก้งสนามนาง
 แก่งขามพระใหญ่ ผ้าไหมผืนดี ลำชีล่องแก่ง แหล่งพันธ์ปลาค้าว ข้าวจ้าวหอมมะลิ อ่านต่อ...
คำขวัญอำเภอแก้งสนามนาง
ปลาอร่อย อ้อยหวาน น้ำตาลดี ลำชีสวย รวยน้ำใจ
ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3 ดาว
ตำบลบึงพะไล
ประวัติความเป็นมา        ชื่อตำบล อ่านต่อ...
ทองม้วนกล้วยสมุนไพร
ผลิตภัณฑ์อาหาร 3 ดาว
นางสายทอง จันทร์เรืองศรี
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทอผ้า/มัดหมี่ ประเภท/สาขา ด้านการทอผ้า/มัดหมี่ อ่านต่อ...
นายควร ครุธนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การจักสาน สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบ อ่านต่อ...
นายบุญเพ็ง จันที
ภูมิปัญญาชาวบ้าน  หมอยาสมุนไพร ประเภท/สาขา  ด้านการแพทย์แผนไท อ่านต่อ...
นายไพโรจน์ คีรีแก้ว
ประวัติ       สมาชิก YSF ประจำปี 2557 การศึกษา   อ่านต่อ...
นายสี สีก้อมวงษา
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การจักสาน สาขาอุตสาหกรรมและหัตกรรม (ด้านการผลิตและก อ่านต่อ...
นายสุริยะ เหลี่ยมศรีจันทร์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน  หมอดิน สาขาเกษตรกรรม มีความรู้ความสามารถ/ควา อ่านต่อ...
นายแสงเพชร สิงห์ธานี
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การเกษตร ประเภท/สาขา ด้านการการเกษตร
น้ำพริกนรก
ผลิตภัณฑ์อาหาร 3 ดาว
น้ำพริกเผา
ผลิตภัณฑ์อาหาร 3 ดาว
ป่าจาน เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
วัดกุดปลาฉลาด
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2475 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดแก่งขามสามัคคีวราราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งแต่ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ. อ่านต่อ...
วัดแก้งสนามนาง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2435 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดแก่งสามัคคี
ประวัติความเป็นมา       สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ประเภทวัด& อ่านต่อ...
วัดคงคาวนาราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2470 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโคกดู่
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2414 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโคกล่าม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโคกล่าม
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดคณะ อ่านต่อ...
วัดจันทร์บูรพาราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดดอนไผ่
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2471 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดท่าละหานนา
วัดนาแค (วัดทุ่งสว่างนาแค)
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2472 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโนนทับญวน
วัดโนนฟักทอง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2 อ่านต่อ...
วัดโนนรัง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโนนสะอาด
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2551 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโนนสำราญ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2474 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านคร้อ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2553สังกัดมหานิกา อ่านต่อ...
วัดบ้านหนองโน
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎ อ่านต่อ...
วัดบ้านหินลาด (โจดหินลาด)
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2479 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดปทุมวารี หรือ วัดหนองบัวกอง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2436 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดปรางค์กู่แก้งสนามนาง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดป่าบวรวิเวกวราราม
ประวัติความเป็นมา     สังกัดธรรมยุต เป็นวัดป่าที่มีความร อ่านต่อ...
วัดศรีโพธิ์ทอง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดศรีลำพอง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2474 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดศรีวิไลวนาราม หรือ วัดบ้านโนนระเวียง
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเ อ่านต่อ...
วัดศรีสำราญ
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคา อ่านต่อ...
วัดศาลาหนองขอน
ประวัติ     สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 21 อ่านต่อ...
วัดศูนย์กลาง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2481 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดสว่างโพธิ์งาม
วัดสามัคคีธรรม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2477 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดสีสุก
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2360 สังกัดมหานิกาย อ่านต่อ...
วัดสุนทราวาสวนาราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2476 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโสกน้ำขุ่น
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2478 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหงษ์สระวราราม
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 สังกัดคณ อ่านต่อ...
วัดหนองขามน้อย
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคา อ่านต่อ...
วัดหนองขามนาดี
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2474 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดหนองจาน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2471 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองเต่า
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคา อ่านต่อ...
วัดหนองบง
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร์ อ่านต่อ...
วัดใหม่เจริญสุขวนาราม
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร์ อ่านต่อ...
วัดอัมพวัน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2465 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมบ้านโนนรัง
รหัสผู้ประกอบการ: 3023000010 ประเภท: กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ชื่อผลิตภัณฑ์: ผ้าไหมพื้น อ่านต่อ...