ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอโนนแดง

อำเภอโนนแดง แต่เดิมเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2480 เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งขึ้นโดยเรียกชื่อตามชื่อของไม้แดง ซึ่งมีอยู่มากในขณะนั้น อยู่ในเขตการปกครองของตำบลโนนตาเถร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ต่อมาชุมชนโนนแดงได้ขยายใหญ่ขึ้น จึงได้จัดตั้งขึ้นเป็น ตำบลโนนแดง เมื่อปี พ.ศ. 2508 และ เมื่อชุมชนมีความเจริญเติบโต เข้าหลักเกณฑ์ที่จะจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอได้ จังหวัดนครราชสีมา จึงได้เสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อประกาศจัดตั้ง กิ่งอำเภอโนนแดง เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2532 โดยได้แยกพื้นที่ตำบลโนนแดง ตำบลโนนตาเถร ตำบลสำพะเนียง และตำบลวังหิน มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอโนนแดง ขึ้นกับอำเภอประทาย วันที่ 1 สิงหาคม 2532 โอนพื้นที่ตำบลดอนยาวใหญ่ จากอำเภอประทาย มาขึ้นกับ กิ่งอำเภอโนนแดง และยกฐานะเป็น อำเภอโนนแดง ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2536

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอโนนแดง. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php
  2. อำเภอโนนแดง. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-8

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 41 รายการ (หน้า 1/1)

คำขวัญอำเภอโนนแดง
โนนแดงโอ่งใหญ่ สดใสเฟื่องฟ้า ผ้าขาวม้าพันมิตร รสเด็ดข้าวหอม งามพร้อมบึงกระรอก
ดอกไม้ประดิษฐ์จากสบู่
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ 3 ดาว
ตำบลโนนแดง
ประวัติความเป็นมา        ตั้งชื่อหมู่บ อ่านต่อ...
ตำบลวังหิน
ประวัติความเป็นมา        เนื่องจาก อ่านต่อ...
ตำบลสำพะเนียง
ประวัติความเป็นมา        เดิมมีชื่อว อ่านต่อ...
นางฐิติพร สุโคตร
ครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2539 ประวัติ              วันเด อ่านต่อ...
บ้านสำพะเนียงใหม่
ประวัติ           เมื่อประมาณปี พ.ศ. 24 อ่านต่อ...
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3 ดาว
พรมเช็ดเท้า
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3 ดาว
วัดโกรกสำโรง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2467 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดดอนตัดเรือ
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อพ. อ่านต่อ...
วัดดอนยาวน้อย
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2472 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดดอนยาวใหญ่ หรือ วัดบ้านดอนยาว
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2466 สังกัดคณะ อ่านต่อ...
วัดตะเภาหนุน
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2463 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดทุ่งรี
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดไทยสามัคคี
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2545 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดธรรมานุสรณ์ญาณวิสุทธิ (ธ)
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2547 สังกัดธรร อ่านต่อ...
วัดโนนแดง
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อวัน อ่านต่อ...
วัดโนนตาเถร
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ อ่านต่อ...
วัดบ้านแก
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2465 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านโกรก
ประวัติความเป็นมา            &nb อ่านต่อ...
วัดบ้านคู
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2435 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านโคกหนองแวง
ประวัติความเป็นมา        ก่อตั้งเมื่อ อ่านต่อ...
วัดบ้านจาบ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2539 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านเตย
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านป่าตะแบง
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคา อ่านต่อ...
วัดบ้านฝาง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2462 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดป่าฐานิโยพุทธาราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2556 สังกัดธรรมย อ่านต่อ...
วัดสระปทุมวนาราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2469 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดสำพะเนียง
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเ อ่านต่อ...
วัดสำโรงเหนือ
ประวัติ     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2471 สังกัดมหานิกาย ได้รับพร อ่านต่อ...
วัดโสกแซง หรือ สำนักสงฆ์บ้านโสกแซง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดหนองตาโล
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2 อ่านต่อ...
วัดหนองนาดี
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2405 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองบง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2479 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองไผ่
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2 อ่านต่อ...
วัดหนองม่วง
ประวัติความเป็นมา      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2453 สังกัดมหานิกาย ไ อ่านต่อ...
วัดหินเงิ้มสุทธาราม หรือ สำนักสงฆ์บ้านหินเงิ้ม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2 อ่านต่อ...
วัดหินตั้ง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2384 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
หมอนสม็อก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 4 ดาว
หมอนสม็อก
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ 3 ดาว