ดูข้อมูล
จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 45 รายการ (หน้า 1/1)

กุฏฤาษีน้อย
ประวัติความเป็นมา              เป็นแหล่งสำคัญทางโบราณคดี สภาพแวดล้อมโดยร อ่านต่อ...
กู่ปราสาท
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
กู่ฤาษีบ้านกู่ (กู่บ้านคู)
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
กู่สระพัง
ประวัติความเป็นมา              เป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่บ้านปัจจุบันชาวบ้านใช้พ อ่านต่อ...
ตึกดิน
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
ท่านางสระผม
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
บ้านบึงตะโก
ประวัติความเป็นมา       ที่ตั้งชุมชนโบราณ สภาพแวดล้อม อ่านต่อ...
บ้านปราสาท
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
โบสถ์โถงบ้านคอนน้อย
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
โบสถ์บ้านซิน
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
โบสถ์บ้านทองหลางน้อย
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
โบสถ์บ้านไฟไหม้ (บ้านโนนเจดีย์)
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
โบสถ์วัดบ้านกล้วย
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
ประตูชัย
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
ปรางค์กู่เกษม หรือ ปราสาทบึงคำ
ประวัติความเป็นมา       เทวสถานในศาสนาฮินดู ศิลปะเ อ่านต่อ...
ปรางค์ครบุรี
     สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 18 (พ.ศ.1724-1761) ตามพระ อ่านต่อ...
ปรางค์บ้านนาแค หรือ ปราสาทหินนาแค หรือ ปรางค์นาแค หรือ ปรางค์กู่นาแค
ประวัติความเป็นมา       โบราณสถานในศาสนาฮินดู ก่อด อ่านต่อ...
ปรางค์บ้านปรางค์ หรือ ปรางค์สระน้อย หรือ ปราสาทบ้านสระน้อย
ประวัติความเป็นมา       เป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่บ้านที่ช อ่านต่อ...
ปรางค์บ้านปรางค์ หรือ ปราสาทบ้านปรางค์
ประวัติความเป็นมา       เป็นศาสนสถานในคติศาสนาฮินดู อายุร อ่านต่อ...
ปรางค์บ้านปรางค์
ประวัติความเป็นมา        โบราณสถานขอม สร้าง อ่านต่อ...
ปรางค์บ้านปรางค์
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
ปรางค์บ้านพะโค หรือ ปราสาทพะโค
      โบราณสถานขนาดเล็ก เป็นปรางค์ หรือ ปราสาทที่สวยงามแ อ่านต่อ...
ปรางค์สระเพลง
ประวัติความเป็นมา              ใ อ่านต่อ...
ปรางค์สีดา
ประวัติความเป็นมา     โบราณสถานเก่าแก่คู่บ้านและสถาน อ่านต่อ...
ปราสาทจำปาทอง
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
ปราสาทนางรำ
      สร้างขึ้นตามรูปแบบสถาปัตยกรรมเขมรโบราณ ศิลปะแบบบาย อ่านต่อ...
ปราสาทโนนกู่
      ปราสาทโนนกู่ ปราสาทในเมืองโคราฆปุระ เป็นปราส อ่านต่อ...
ปราสาทบ้านปราสาท
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
ปราสาทสระหิน
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
ปราสาทหนองหอย
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
ปราสาทห้วยแคน
ประวัติความเป็นมา       โบราณสถานขนาดเล็กสร้างขึ้นด้วยหินศ อ่านต่อ...
ปราสาทหินบ้านกระถิน
    ปราสาทขอมสร้างด้วยอิฐ 3 หลัง ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเ อ่านต่อ...
ปราสาทหินบ้านถนนหัก
ประวัติความเป็นมา         ปราสาทเก่ายุคสมัยศตวรรษท อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านม่วง
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
วัดกลาง
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
วัดโคกศรีษะเกษ
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
วัดบน
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
วัดบูรฬ์
ประวัติความเป็นมา              เป็นวัด 1 ใน 5 ของวัดสี่มุมเมืองที่สร้างพร้อมก อ่านต่อ...
วัดปรางค์
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
วัดฝาง
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
วัดพระเพลิง
ประวัติความเป็นมา              เป็นวัดประจำหมู่บ้าน สภาพแวดล้อมโดยรอบเป็น อ่านต่อ...
วัดโพธิ์นิมิตร
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
วัดศาลาทอง
ประวัติ       เป็นที่ตั้งของวัดเก่าแก่และเป็นแหล่งท่องเที่ย อ่านต่อ...
วัดศาลาเย็น
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
ศาลาโรงธรรมวัดบ้านบิง
ประวัติความเป็นมา              เ อ่านต่อ...