ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอโนนไทย

อำเภอโนนไทย เดิมเรียกว่า “แขวงสันเทียะ” เนื่องจากเมื่อปี พ.ศ. 2375 ทางราชการได้มีการปรับปรุงการปกครอง โดยตั้งด่านและแขวงขึ้น บ้านสันเทียะ ได้ยกขึ้นเป็นแขวงและตั้งด่านที่บ้านด่านจาก และบ้านด่านกรงกราง มีผู้ปกครองเรียกว่า “ขุนด่าน” (เทียบกำนัน) และ “หมื่นด่าน” (เทียบสารวัตรกำนัน) แขวงสันเทียะนี้ กินพื้นที่ตลอดไปถึงตำบลสูงเนินทั้งหมด (ปัจจุบันคืออำเภอสูงเนิน) และด้านทิศตะวันตกติดต่อกับแขวงพันชนะ(ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทดในปัจจุบัน)

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอโนนไทย. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php
  2. อำเภอโนนไทย. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-20

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 132 รายการ (หน้า 1/2)

กรอบรูปไม้
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ 4 ดาว
กระเช้าผลไม้/กระถางต้นกล้วย/พวงกุญแจ
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ 3 ดาว
ข้าวตังหมูหยอง (รสไทย)
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
ข้าวตังหมูหยอง
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
ข้าวแตนปรุงรส
ผลิตภัณฑ์อาหาร 3 ดาว
ตำบลกำปัง
ประวัติความเป็นมา        หลักฐานจ อ่านต่อ...
ตำบลด่านจาก
ประวัติความเป็นมา        ชื่อตำบลด อ่านต่อ...
ตำบลถนนโพธิ์
ประวัติความเป็นมา        เหตุที่ได้ช อ่านต่อ...
ตำบลโนนไทย
ประวัติความเป็นมา        เดิมชื่อว่า อ่านต่อ...
ตำบลบัลลังก์
ประวัติความเป็นมา        เมื่อครั้งส อ่านต่อ...
ตำบลมะค่า
ประวัติความเป็นมา        เนื่องจาก อ่านต่อ...
ตำบลสำโรง
ประวัติความเป็นมา        สันนิษฐาน อ่านต่อ...
ตำรับย่าหมี่โคราชพร้อมน้ำปรุงสำเร็จรูป
ความเป็นมา       หมี่โคราชพร้อมน้ำปรุงจาก อ.โนนไทย ที่มีเส อ่านต่อ...
นางสามารถ สิทธิ์กลาง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำขนมห่อ ประเภท/สาขา ด้านโภชนาการ ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อ่านต่อ...
นายแจ้ง แก้วถาวร
ภูมิปัญญาท้องถิ่น: ผู้นำทางศาสนา (มัคนายก) สาขาศาสนาและประเพณี: โดยมีค อ่านต่อ...
นายธวัชชัย เข็มสันเทียะ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำเกษตรพอเพียง       สาขาเกษตร อ่านต่อ...
นายนิพนธ์ เปลี่ยนกลาง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น: การทำเกษตรพอเพียง       สาขาเกษตรกรรม อ่านต่อ...
นายประกอบ ภูกลาง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น: การทำไก่กระเต็ด       ประเภท/สาขา ด้านอ อ่านต่อ...
นายพรหมเมศร์ จงเจือกลาง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: หมอพราหมณ์       สาขาศาสนาและปร อ่านต่อ...
นายมโน กฤษณจินดา
ประวัติ วันเดือนปีเกิด เกิดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2457-วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ อ่านต่อ...
นายยอด ทรัพย์มาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมอทำขวัญนาค ประเภท/สาขา ด้านปรัชญา ศาสนาและประเพณี ข้อม อ่านต่อ...
นายสุนทร จงเชื้อกลาง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: หมอเพลงโคราช       สาขาศิลปกรรม อ่านต่อ...
นายโสภณ จงเชื้อกลาง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมอเพลงโคราช สาขาศิลปกรรม โดยมีความรู้ความสามา อ่านต่อ...
นายโหม ถ่อนสันเทียะ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมอเป่า        สาขาการแพทย์แผนไทย อ่านต่อ...
นายอด ทรัพย์มาก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมอทำขวัญนาค        สาขาศาสนาและ อ่านต่อ...
บ้านสันเทียะ
เป็นหลุมศพโบราณคล้ายที่บ้านหลุมข้าวและบ้านปราสาท อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
โบสถ์บ้านซิน
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
โบสถ์บ้านไฟไหม้ (บ้านโนนเจดีย์)
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
พริกคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
พริกป่น
ผลิตภัณฑ์อาหาร 3 ดาว
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดศิริบ้านไร่
      ก่อตั้งขึ้นจากการที่วัดมีวัตถุโบราณ ข้าวของเครื่องใช้ของจ้าอ อ่านต่อ...
มะขามเทศเพชรโนนไทย
มะขามเทศเพชรโนนไทย (Pet Non Thai Manila Tamarind และ/หรือ Ma Kam T อ่านต่อ...
วัดกระดาน
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2460 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดกระเสียว
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2460 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดกลาง
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
วัดกะพี้ หรือ วัดบ้านกะพี้
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 สังกัดมหาน อ่านต่อ...
วัดกำปัง
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2455 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดกุดจิก
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2400 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดกุดจิก
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดกุดเวียน
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดร อ่านต่อ...
วัดค้างพลูใต้
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดค้างพลูเหนือ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2465 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดคูเมือง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2463 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโคก
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2377 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโคกน้อย
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2535 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโคกพรม
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ อ่านต่อ...
วัดโคกสวาย
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดร อ่านต่อ...
วัดโคกหนองไผ่
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2469 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดแฉ่ง
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2200 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดดอนตำแย
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ อ่านต่อ...
วัดดอนแต้ว
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2553 สังกัดมหาน อ่านต่อ...
วัดดอนทะยิง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2543 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดดอนโบสถ์
ประวัติ     ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2553 สังกัดมหานิกาย ประ อ่านต่อ...
วัดดอนสระจันทร์
ประวัติความเป็นมา      ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2470 สังกัดมหานิกาย อ่านต่อ...
วัดด่านกรงกราง
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2470 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดด่านจาก
ประวัติความเป็นมา        ก่อตั้งเมื่อ อ่านต่อ...
วัดตะคร้อ
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2420 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดถนนโพธิ์
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2445 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดถนนวารี
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2475 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดทรงธรรม
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2319 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดเทพคงคา (หนองแวง)
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ อ่านต่อ...
วัดนารายณ์
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2481 สังกัดมหาน อ่านต่อ...
วัดนิยมมาตา
ประวัติความเป็นมา            ก่อตั้งเป็นส อ่านต่อ...
วัดโนนเจดีย์
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2467 สังกัดมหาน อ่านต่อ...
วัดโนนเจริญ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2426 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโนนแต้ว
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ได้รับพร อ่านต่อ...
วัดโนนไทย
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ อ่านต่อ...
วัดโนนพัฒนา
ประวัติ     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2553 สังกัดมหานิกาย ประเภ อ่านต่อ...
วัดโนนพุทรา
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2369 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโนนมะกอก
ประวัติ            ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2 อ่านต่อ...
วัดโนนสะอาด
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ อ่านต่อ...
วัดโนนหวาย
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2473 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโนนหินขาว
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ อ่านต่อ...
วัดบัลลังก์
ประวัติความเป็นมา        ก่อสร้างแ อ่านต่อ...
วัดบ้านจอก
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2431 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านจาน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2331 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านแฉ่ง
ประวัติความเป็นมา        สังกัดคณะ อ่านต่อ...
วัดบ้านชาด
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2524 สังกัดม อ่านต่อ...
วัดบ้านซาด
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2524 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดบ้านซิน
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ อ่านต่อ...
วัดบ้านตูม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านทองหลาง
ประวัติความเป็นมา        สังกัดมหานิกาย  ประ อ่านต่อ...
วัดบ้านนา
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2441 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านบัลลังก์
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2372 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านบุ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านแปรง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2551 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านไพล
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2447 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านใหม่
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2534 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านอ้อ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2444 สังกัดคณะสง อ่านต่อ...
วัดบำรุงวรรณาราม หรือ วัดหนองเขวา
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบึงสง่า
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2395 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบุ่งตะแบก
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2452 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดป่ากทลิวัน (ธ)
ประวัติ       สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตินิกาย  รหัสวัด&nbs อ่านต่อ...
วัดป่าบุญพาศรัทธาธรรม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2550 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดป่าสามัคคีธรรม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดป่าหนองตาล (ธ)
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดป่าหลักร้อย
ประวัติ     ตั้งเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2538 สังกัด อ่านต่อ...
วัดโพธิ์ตาสี
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโพธิ์เตี้ย
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2300 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดไฟไหม้
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2467 สังกัด อ่านต่อ...