ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

เดิมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนเก่าแก่เล็กๆ มีความเจริญ ตั้งอยู่ ริมแม่น้ำมูล เรียกว่า หมู่บ้านท่า เนื่องจากสถานที่ตั้งบ้านเรือนตั้งอยู่บริเวณชุมทางน้ำ ในอดีตท่าช้างเป็นเมืองขนถ่ายสินค้า จากเรือกลไฟที่แล่นมาจากแม่น้ำโขง และแม่น้ำชี มีความสำคัญในระดับเมืองท่าของมณฑลนครราชสีมา การขนถ่ายสินค้าในอดีตกระทำได้ด้วยความยากลำบาก เนื่องจากไม่มีถนนหนทางสะดวกเช่นปัจจุบัน ส่วนใหญ่ใช้ช้างเป็นพาหนะในการขนถ่ายสินค้าเป็นสำคัญ ประกอบกับเป็นเส้นทางของช้างป่าที่ลงมาหากินยังบริเวณชุมทางน้ำเพราะความสมบูรณ์ของป่า จึงถูกเรียกว่า "ท่าช้าง" ต่อมาในสมัยราชกาลที่ 5 ได้สร้างทางรถไฟสายแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากกรุงเทพฯ – นครราชสีมา ก็ยังไม่สะดวกในการขนถ่ายสินค้าเท่าใดนัก ในปลายปี 2446 ในสมัยราชกาลที่ 6 ได้โปรดเกล้าให้สร้างทางรถไฟต่อจากเมืองนครราชสีมา - อุบลราชธานี พร้อมกับสร้างสะพานข้ามแม่น้ำมูล ทำให้ส่งผลกระทบกับการขนถ่ายสินค้าทางเรือ โดยเฉพาะเมื่อทางรถไฟสร้างเสร็จและเปิดดำเนินการ การขนถ่ายสินค้าทางเรือกลไฟจึงปิดกิจการลง เพราะสินค้าสามารถขึ้นลงได้ที่สถานีรถไฟท่าช้าง รวมทั้งสามารถส่งไปยังเมืองต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว

เมื่อความเจริญเข้ามากับทางรถไฟ รวมทั้งการก่อสร้างถนนหนทางทำให้ท่าช้างกลายเป็นเมืองขนาดใหญ่ สามารถแบ่งเขตการปกครองออกจากเมืองนครราชสีมา และจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอท่าช้าง ในปี พ.ศ. 2466 สถานที่ตั้งอยู่บริเวณที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนเพ็ชรมาตุคลาในปัจจุบัน จนกระทั้งปี พ.ศ. 2496 ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอจักราช พร้อมย้ายที่ทำการไปสร้างที่บ้านจักราช กิ่งอำเภอท่าช้างจึงกลายเป็นเพียง "ตำบลท่าช้าง" แม้ว่าจะกลับมาเป็นเพียงตำบลหนึ่ง แต่ร่องรอยความเจริญยังคงอยู่ ชาวตำบลท่าช้างสามารถพัฒนาชุมชนขึ้นเป็น สุขาภิบาลท่าช้าง จนกระทั่งสามารถจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอท่าช้างพัฒนา ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กำลังเสนอจัดตั้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ในแต่ละภูมิภาคๆ ละหนึ่งแห่ง เนื่องในพระมหามงคลวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ภาคอีสานเป็นภูมิภาคที่ใหญ่ จึงได้รับสิทธิการเสนอชื่อจัดตั้งเป็นอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2 แห่ง สุขาภิบาลท่าช้างจึงได้เข้าร่วมโครงการ และได้รับคัดเลือกได้รับพระราชทานนาม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เหมือนกับทั้ง 5 อำเภอ ทั้งประเทศจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และยกฐานะจากสุขาภิบาลท่าช้างเป็นอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539 โดยแยกเป็น ตำบลช้างทอง ตำบลท่าช้าง ตำบลหนองยาง ตำบลพระพุทธ ตำบลหนองงูเหลือม ออกจากอำเภอจักราช และ ตั้งศูนย์ราชการที่ตำบลท่าช้าง

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php
  2. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-11

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 55 รายการ (หน้า 1/1)

กล้วยกรอบปาปริก้า
ผลิตภัณฑ์อาหาร 3 ดาว
ขนมงาตัด
ผลิตภัณฑ์อาหาร 3 ดาว
ขนมถั่วตัด
ผลิตภัณฑ์อาหาร 3 ดาว
คำขวัญอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
เมืองไก่ย่าง ช้างสี่งา ผาล่องแพ แลไทรงาม ลือนามสนามบิน
เครื่องปรุงลาบสำเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
โครงการขุดลอกหนองลำเจียบนอก
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
ตำบลพระพุทธ
ประวัติความเป็นมา        มีเรื่องเ อ่านต่อ...
ตำบลหนองงูเหลือม
ประวัติความเป็นมา        ตำบลเก อ่านต่อ...
ตำบลหนองยาง
ประวัติความเป็นมา        บริเวณห อ่านต่อ...
ถั่วกรอบแก้ว
ผลิตภัณฑ์อาหาร 3 ดาว
ถั่วกระจก
ผลิตภัณฑ์อาหาร 3 ดาว
ท่าล่องแพ ท่าช้าง
ท่าล่องแพสำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน 3 ลำ บรรจุนักท่องเที่ยวได้ลำละประมาณ 25 - 5 อ่านต่อ...
ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ
อายุประมาณ 200 ปี ตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ 8 ไร่ เฉพาะบริเวณไทรงามปกคลุมปร อ่านต่อ...
นายพรม มนปาน
เกิด วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2495 บิดา นายเติบ มนปาน มารดา นางพิน มน อ่านต่อ...
บ้านโคกสำโรง
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย  ประเภทวัด วัด อ่านต่อ...
บึงโพธิ์ปรือแวง
บึงขนาดใหญ่มีพื้นที่ประมาณ 800 ไร่ ชาวตำบลหนองงูเหลือมใช้น้ำในบึงโพธิ์ปรือแวง มาท อ่านต่อ...
วัดโคกสูง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2410 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดเจริญสุข
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2389 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดเจริญสุคันธาราม หรือ วัดบ้านกันผม
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2391 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดช้างทอง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2416 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดด่านกะตา
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ อ่านต่อ...
วัดธรรมาภิรตาราม (วัดน้ำไหล)
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ อ่านต่อ...
วัดธีรพงษาวาส
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2439 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโนนนางแก้ว
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2438 สังกัดคณะสง อ่านต่อ...
วัดโนนโบสถ์
ประวัติและความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2372 สังกัดมห อ่านต่อ...
วัดโนนสำเภาทอง
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร์ อ่านต่อ...
วัดโนนหมัน
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ อ่านต่อ...
วัดบ้านนางแก้ว (โนนนางแก้ว)
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2438 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบุตานนท์
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดป่าคีรีวัลย์
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2472 สังกัดคณะ อ่านต่อ...
วัดป่าคีรีวัลลิ์
ประวัติ       สังกัดธรรมยุตินิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา อ่านต่อ...
วัดป่าคีรีวัลลิ์
ประวัติ        สังกัดคณะธรรมยุต ป อ่านต่อ...
วัดพระวังหาร
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2430 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดเพ็ดน้อย
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2471 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโพธิ์ทองเจริญ
ประวัติ     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2389 สังกัดมหานิกาย ได้รับพร อ่านต่อ...
วัดโพธิ์ปรือแวง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2472 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโพธิ์ร้าง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2 อ่านต่อ...
วัดเมืองเก่า หรือ วัดป่าคูเมืองเก่า
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2443 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดรวง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2430 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดสมานมิตร
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2425 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดส้ม
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2390 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดส้ม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2390 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดสามัคคีธรรม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2521 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดสารธรรมมาราม
ประวัติ       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคารเ อ่านต่อ...
วัดสารธรรมาราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2 อ่านต่อ...
วัดสารภี
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดร อ่านต่อ...
วัดโสงหนองบัว
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2473 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองแดง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองเต็ง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2 อ่านต่อ...
วัดหนองยาง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2419 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองหอย
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2471 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดใหม่สมบูรณ์
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคา อ่านต่อ...
วัดอำนวยศิลป์สารกิจ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2445 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
สถานีรถไฟท่าช้าง นครราชสีมา
ประวัติความเป็นมา        สถานีรถไ อ่านต่อ...
สาโท
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 4 ดาว