ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอสีดา

อำเภอสีดา เดิมเป็นตำบลอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบัวใหญ่ ต่อมาได้มีประกาศยกฐานะจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 และในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 จึงมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอสีดา โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2550 อำเภอสีดาเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาโดยมีพระปรางค์สมัยขอมซึ่งสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 16 - 17 องค์เดียว สร้างด้วยศิลาแลง เป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมมีประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออกด้านเดียว ส่วนอีก 3 ด้าน เป็นประตูหลอก พระปรางค์ดังกล่าวแตกต่างจากปรางค์องค์อื่นๆ ที่สร้างขึ้นในสมัยขอมที่พบเห็นในประเทศไทย กล่าวคือ ส่วนมากจะเป็นหินทราย เช่น ทับหลัง และกรอบประตู พระปรางค์ดังกล่าวกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2479 ตั้งอยู่ที่บ้านสีดา หมู่ที่ 1 ตำบลสีดา

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอสีดา. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-27
  2. อำเภอสีดา. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 114 รายการ (หน้า 1/2)

กระติบข้าว
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ 4 ดาว
ขนมข้าวแตน
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
คำขวัญอำเภอสีดา
ปราสาทสีดาเมืองโบราณ ตำนานบ่อไก่แก้ว งามเพริศแพร้วผ้าไหม กุ้มข้าวใหญ่บุญคูนลาน อ่านต่อ...
ดอกมะลิเข็มกลัดจากรังไหม
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ 4 ดาว
ตำบลสามเมือง
มีลักษณะเป็นโนนสามโนน เป็นหมู่บ้านเก่า ต่อมาปี พ.ศ. 2521 กรมการปกครองได้แบ่งแ อ่านต่อ...
นางกอง หาญณรงค์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อกก สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านก อ่านต่อ...
นางจรัส เจริญผล
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การสอนทำตะกร้าดอกไม้ สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการ อ่านต่อ...
นางจันทร์ ประจิตร์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การสานมอง และสานตะกร้า สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้าน อ่านต่อ...
นางจำเนียร ดวงจิตร
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การตัดเย็บเสื้อผ้า สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการ อ่านต่อ...
นางชนิกา สมอเผื่อน
กลุ่มผู้ประกอบการ      กลุ่มทอผ้าบ้านแฝกโนนสำราญ ชื่อผลิตภัณ อ่านต่อ...
นางตุ๊ กล้าหาญ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านพรมเช็คเท้า สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและ อ่านต่อ...
นางทองม้วน สาระเขต
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านผักปลอดสารพิษ ด้านพรมเช็ดเท้า และด้านการถนอมอาหาร สาข อ่านต่อ...
นางบาง เปรียบมวย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านพรมเช็คเท้า สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและ อ่านต่อ...
นางบุญโฮม คนชาญ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทอผ้า สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและก อ่านต่อ...
นางปั้น กล้าหาญ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านพรมเช็คเท้า สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและ อ่านต่อ...
นางฝ้าย สินนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: หมอตำแย สาขาการแพทย์แผนไทย: มีความรู้ความสามารถ/ค อ่านต่อ...
นางพลอย กลับกลาง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: เพลงโคราช การถนอมอาหาร และผู้นำกลุ่มสตรี สาขาศิลปกร อ่านต่อ...
นางพิมพ์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: หมอนวดแผนโบราณ และจับเส้น สาขาการแพทย์แผนไทย: มีค อ่านต่อ...
นางพิศยา มาปะเม
กลุ่มผู้ประกอบการ      กลุ่มทอผ้าบ้านแฝกโนนสำราญ ชื่อผลิตภัณ อ่านต่อ...
นางเพ็ญ สินนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การเย็บผ้า สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและ อ่านต่อ...
นางมาลัย ชำนิยา
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การเย็บผ้า สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและ อ่านต่อ...
นางรำไพ วรรณประภา
กลุ่มผู้ประกอบการ      กลุ่มทอผ้าบ้านแฝกโนนสำราญ ชื่อผลิตภัณ อ่านต่อ...
นางละม่อม แทงตลาด
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทอเสื่อ สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและ อ่านต่อ...
นางละม้อม บุญยมาตย์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านผักปลอดสารพิษ และพรมเช็คเท้า สาขาเกษตรกรรม และสาขาอ อ่านต่อ...
นางลำไพ ประจิตร
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อกก สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านก อ่านต่อ...
นางเลาะ จันโตนด
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: เพลงโคราช การถนอมอาหาร และผู้นำกลุ่มสตรี สาขาศิลปกร อ่านต่อ...
นางวาสนา ภูมิศรี
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การเย็บผ้า สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและ อ่านต่อ...
นางสาวลำไย พานิชย์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ศิลปินเพลงโคราช ครูสอนเพลงโคราช และวิทยากร สาขาศิล อ่านต่อ...
นางสำลี ณ พิมาย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การตีมีด สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม: มีความรู้ความสามารถ/ค อ่านต่อ...
นางสุมาลี แก้วโอภาส
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การเผาถ่าน สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตแล อ่านต่อ...
นางเสาวภา ช่างผัส
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ตะกร้าของชำร่วย สาขาอุตสหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและ อ่านต่อ...
นางหญิง ชัยพา
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการทอเสื่อกก และด้านพรมเช็ดเท้า สาขาอุตสาหกรรมและหัตถก อ่านต่อ...
นางอมร สายใจ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การเย็บผ้า สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและ อ่านต่อ...
นายคิ้ม ผินนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ช่างก่อสร้าง สาขาศิลปกรรม มีความรู้ความสามารถ/ความเช อ่านต่อ...
นายคื้ม อ๋วยนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การจักสานสุ่ม ไซ ข้อง และผู้นำศาสนพิธี สาขาอุตสาหกรรมแ อ่านต่อ...
นายดี ประจิตร์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การสานสุ่ม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการ อ่านต่อ...
นายธรรมศักดิ์ บุญมา
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ผู้นำทางศาสนพิธี และด้านการศึกษา สาขาศาสนาประเพณี แล อ่านต่อ...
นายนกแก้ว ประจิตร
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: เพลงโคราช สาขาศิลปกรรม: โดยมีความรู้ความสามารถ/คว อ่านต่อ...
นายนิรันดร์ ประจง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การเล่นมโหรี สาขาศิลปกรรม โดยมีความรู้ความสามา อ่านต่อ...
นายบัวไล แทงตลาด
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: หมอดิน สาขาเกษตรกรรม:โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเ อ่านต่อ...
นายบุญมา ไพรงาม
ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมอไสยศาสตร์ สาขาศาสนาและประเพณี มีความรู้ความ อ่านต่อ...
นายบุญมาก ไชยรถ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: หมอธรรม สาขาศาสนาและประเพณี มีความรู้ความสาม อ่านต่อ...
นายบุญหนา ทุมวารีย์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ผู้นำทางศาสนพิธี สาขาศาสนาและประเพณี มีความรู้คว อ่านต่อ...
นายใบ ทันทีนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ช่างก่อสร้างบ้านเรือน สาขาศิลปกรรม มีความรู้ความสามารถ อ่านต่อ...
นายประสงค์ พานิชย์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การวาดภาพ และมัคนายก สาขาศิลปกรรม มีความรู้คว อ่านต่อ...
นายประเสริฐ หมั่นกิจ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การสานตะกร้า สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม มีความรู้ความ อ่านต่อ...
นายแผ่ว วัดพิมาย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน จักสานสุ่ม และไซ สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผ อ่านต่อ...
นายพวง กลับกลาง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: เพลงโคราช ผู้นำศาสนพิธี และหมอทำขวัญนาค สาขาศิลปกรรม และ อ่านต่อ...
นายพ่วง สินนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน มัคนายก สาขาศาสนาและประเพณี มีความรู้ความสามาร อ่านต่อ...
นายพันธ์ เพียนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านเศรษฐกิจพอเพียง สาขาเกษตรกรรม มีความรู้ความสามารถ/คว อ่านต่อ...
นายพุฒ คนชาญ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ปราชญ์ด้านน้ำมนต์ และหมอเป่า  สาขาการแพทย์แผนไทย:&n อ่านต่อ...
นายพุฒ เพชรเสนา
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ผู้นำทางศาสนพิธี สาขาศาสนาและประเพณี: มีความรู้ความสา อ่านต่อ...
นายพูน แก่นนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านดนตรีไทย (เป่าปี่) สาขาศิลปกรรม: โดยมีความรู้ความสามารถ อ่านต่อ...
นายเพ็ชร โตนน้ำขาว
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการจักสาน สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและก อ่านต่อ...
นายไพรบูลย์ กล้าหาญ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการศึกษา สาขาการจัดการ: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเ อ่านต่อ...
นายมี ประจง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: หมอแผนโบราณ สาขาการแพทย์แผนไทย: โดยมีความรู้ความส อ่านต่อ...
นายลบ สินนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน เศรษฐกิจพอเพียง สาขาเกษตรกรรม มีความรู้ความสามารถ/ค อ่านต่อ...
นายเล็ก สงนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: หมอพื้นบ้าน และยาสมุนไพร สาขาการแพทย์แผนไทย:  อ่านต่อ...
นายวรากร เขียนนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: น้ำหมักชีวภาพ สาขาเกษตรกรรม: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความ อ่านต่อ...
นายสมพจน์ ถั่วนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การสานแห สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบ อ่านต่อ...
นายสมพร จอมไธสง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: หมอธรรม สาขาศาสนาและประเพณี: มีความรู้ความสา อ่านต่อ...
นายสมาน เจริญผล
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: หมอดิน  สาขาเกษตรกรรม: โดยมีความรู้ความสามาร อ่านต่อ...
นายสายยู ประจง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ศิลปะวาดรูป และเขียนป้าย สาขาศิลปกรรม: โดยมีความรู้ความสาม อ่านต่อ...
นายสี หาญณรงค์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การปลูกผักปลอดสารพิษ สาขาเกษตรกรรม โดยมีความ อ่านต่อ...
นายเสถียร ประจง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การเล่นมโหรี (เป่าปี่) สาขาศิลปกรรม: มีความรู้ควา อ่านต่อ...
นายเสิง ทองคำ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมอลำพื้นบ้าน สาขาศิลปกรรม มีความรู้ความสามารถ/ความเช อ่านต่อ...
นายอ่อน แก้วดอนรี
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการจักสาน สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและก อ่านต่อ...
นายอุดร ไพรเขียว
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: หมอดิน และช่างไฟฟ้า สาขาเกษตรกรรม: โดยมีความรู้ความสามาร อ่านต่อ...
นายอุบล กล้าหาญ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทย มีความรู้ความสามาร อ่านต่อ...
บ้านหนองไข่เหี้ยโฮมสเตย์
บ้านหนองไข่เหี้ยโฮมสเตย์ ได้รับรองมาตรฐานปี พ.ศ. 2549 และปี พ.ศ. 2 อ่านต่อ...
ปรางค์สีดา
ประวัติความเป็นมา     โบราณสถานเก่าแก่คู่บ้านและสถาน อ่านต่อ...
วัดตะกุดขอน
ประวัติความเป็นมา           ตั้งเม อ่านต่อ...
วัดถนนหัก
ประวัติ      ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2465 สังกัดมหานิกาย ประเภทว อ่านต่อ...
วัดทองหลางใหญ่
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดโนนประดู่
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2461 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดโนนสมบูรณ์
ประวัติความเป็นมา      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 สังกัดมหานิกาย อ่านต่อ...
วัดโนนสูง (โนนเมือง)
ประวัติความเป็นมา      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2466 สังกัดมหานิกาย อ่านต่อ...
วัดบ่อไก่แก้ว
ประวัติความเป็นมา      สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัด อ่านต่อ...
วัดบ้านเก่า
ประวัติความเป็นมา      ตั้งเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2548 อ่านต่อ...
วัดบ้านงิ้วเก่า
ประวัติความเป็นมา          สังกัดมหานิกา อ่านต่อ...
วัดบ้านซาด
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านโนนกอก
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 สังกัดมหานิกา อ่านต่อ...
วัดบ้านแฝก
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดบ้านโพนทอง
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย  ประเภทวัด& อ่านต่อ...
วัดบ้านสามเมือง
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดบ้านเสว-บ้านตาลาด
ประวัติความเป็นมา      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหานิกาย ไ อ่านต่อ...
วัดบ้านหนองพลวง
ประวัติความเป็นมา           ตั้งเม อ่านต่อ...
วัดบ้านหนองหว้า
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2476 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดปทุมคงคาราม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดปทุมทองวนาราม
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหานิกาย อ่านต่อ...
วัดประสิทธาราม
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ อ่านต่อ...
วัดป่านาเจริญ (ธ)
ประวัติ      สังกัดธรรมยุตินิกาย  รหัสวัด 63031 อ่านต่อ...
วัดป่านาบุญ (ธ)
ประวัติ      สังกัดธรรมยุตินิกาย  รหัสวัด 63031 อ่านต่อ...
วัดพระปรางค์สีดา
ประวัติความเป็นมา      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2465 สังกัดมหานิกาย ไ อ่านต่อ...
วัดพฤกษาศิลาอาสน์
ประวัติความเป็นมา       สร้างเมื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม อ่านต่อ...
วัดพฤษาศิลาอาสน์
ประวัติความเป็นมา           สังกัด อ่านต่อ...
วัดโพนทอง
ประวัติความเป็นมา      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2476 สังกัดมหานิกาย ไ อ่านต่อ...
วัดเมืองสูง
ประวัติความเป็นมา           ตั้งเม อ่านต่อ...
วัดเมืองสูงพัฒนาวนาราม
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2468 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดศิลาวาส
ประวัติความเป็นมา           ตั้งเม อ่านต่อ...