ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอบัวใหญ่

อำเภอบัวใหญ่ มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน จากหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุที่พบกระจัดกระจายอยู่ในเขตพื้นที่เป็นจำนวนมาก อาทิ บ่อไก่แก้วปรางค์ บ้านสีดา ที่กิ่งอำเภอสีดา ปราสาทนางรำ ที่อำเภอประทาย ปรางค์กู่ที่บ้านกู่ ตำบลดอนตะหนิน เครื่องภาชนะดินเผาพบที่บริเวณบ้านบัวใหญ่ กำไลสำลิดและไหหินพบที่บริเวณบ้านจาน เสมาหินทรายที่บ้านเสมาใหญ่ เทวรูปสำริดที่ขุดพบจากพื้นที่หลายแห่ง ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูก ฝังเรียงรายทับซ้อนลงไปเป็นชั้นๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งเคยขุดพบที่บ้านหนองไอ้แหนบ บ้านหญ้าคา และหลังสุดขุดพบไหหรือหม้อดินเผาที่บรรจุกระดูกเป็นจำนวนมากที่เนินดินท้ายหมู่บ้านกระเบื้อง เมื่อ พ.ศ. 2545 ซึ่งมีภาชนะบรรจุกระดูกนับพันไห สันนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะมีอายุราว 1,500 ปี เป็นประเพณีฝังศพครั้งที่สองโดยครั้งแรกจะนำศพไปฝังก่อน ภายหลังจะทำการขุดศพมาทำพิธีกรรมอีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงนำโครงกระดูกบรรจุลงหม้อดินเผาฝังบรรจุในสุสาน หลักฐานทั้งหลายเหล่านี้ทำให้น่าเชื่อว่าพื้นที่อำเภอบัวใหญ่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุไม่น้อยกว่า 4,000 ปีมาแล้ว ร่องรอยทางประวัติศาสตร์เหล่านี้คือแหล่งความรู้ที่ทำให้ประชาชนอำเภอบัวใหญ่ในปัจจุบันสืบสานรับวัฒนธรรมเหล่านั้น มาเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีถ่ายทอดมาจนถึงยุคปัจจุบัน

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอบัวใหญ่. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php
  2. อำเภอบัวใหญ่. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-9

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 178 รายการ (หน้า 2/2)

วัดบ้านกระพี้
ประวัติความเป็นมา        สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดบ้านกู่ หรือ วัดศรีจันทร์เจริญธรรม
ประวัติความเป็นมา        สังกัดมหานิกาย  ประ อ่านต่อ...
วัดบ้านงิ้วใหม่
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2456 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านดงบัง
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ อ่านต่อ...
วัดบ้านดอนขุนสนิท
ประวัติความเป็นมา          สร้างเมื่อวันที่ 19 ก อ่านต่อ...
วัดบ้านดอนขุนสนิท
ประวัติความเป็นมา        ก่อสร้างส อ่านต่อ...
วัดบ้านดอนฆ่าเสือ
ประวัติความเป็นมา          สังกัดคณะสงฆ์มหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านดอนหัน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2542 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านไร่
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2453 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านเสมาใหญ่
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย เป็นวัดขนาดใหญ่ท อ่านต่อ...
วัดบ้านโสก หรือ วัดทุ่งสง่าวนาราม
ประวัติความเป็นมา        สร้างเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ. อ่านต่อ...
วัดบ้านโสกรัง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2478 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านหนองตะไก้
ประวัติความเป็นมา          สังกัดมหานิกาย ลัก อ่านต่อ...
วัดบ้านหนองหว้าเอน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2477 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านห้วยยาง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2477 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านหันเก่า
ประวัติความเป็นมา           ลักษณะวัด ส อ่านต่อ...
วัดบุไท
ประวัติความเป็นมา        สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดบุไทย
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2550 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบูรพาราม
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ลักษณะวัด ที่พ อ่านต่อ...
วัดประชานิมิตร
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดประชุมเทวาวาส
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2474 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดป่าคลองพฤกษ์
ประวัติ     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2552 สังกัดคณะธรรมยุต ประ อ่านต่อ...
วัดป่าโคกบุลาว (วัดโคกบุลาว)
ประวัติความเป็นมา          สังกัดมหานิกาย ลัก อ่านต่อ...
วัดป่าจันทราวาส
ประวัติ               สังกัด อ่านต่อ...
วัดป่าดอนคนทา
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปณสถา อ่านต่อ...
วัดป่าด่านช้าง (วัดป่าหนองไผ่งาม)
ประวัติความเป็นมา        สังกัดคณะ อ่านต่อ...
วัดป่าตอง
ประวัติ     ตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 สังก อ่านต่อ...
วัดป่าเนินโพธิโสธร (วิษณุพรประสิทธิ)
ประวัติ     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2550 สังกัดคณะธรรมยุต ประ อ่านต่อ...
วัดป่าโนนสมบูรณ์ (ธ)
ประวัติ     สังกัดคณะธรรมยุต ลักษณะวัด สำนักสงฆ์ ประเภทวัด วัดร อ่านต่อ...
วัดป่าบ้านดอนหันกุดจอก (ธ)
ประวัติ       สังกัดคณะธรรมยุต ลักษณะวัด ที่พักสงฆ์ ประเภท อ่านต่อ...
วัดป่าบ้านดอนหัน
ประวัติความเป็นมา       มีเขตเสมาเป็นศาลากลางนํ้า ใ อ่านต่อ...
วัดป่าบุญมาธรรมวัฒน์
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2553 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดป่าประชาธรรมนิคม (ธ)
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544 สังกัดธรรมย อ่านต่อ...
วัดป่าศรีวิริยานุวัฒนาราม
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย โดยนายเรืองฤทธ อ่านต่อ...
วัดป่าสมานสามัคคี (ธ)
ประวัติ     ตั้งเมื่อ วันที่ 15 พศจิกายน พ.ศ. 2544 สังก อ่านต่อ...
วัดป่าสมานสามัคคี
ประวัติ           สังกัดคณะธรรมยุต ลักษณะวัด อ่านต่อ...
วัดป่าห้วยระหัด
ประวัติความเป็นมา          สังกัดคณะสงฆ์มหานิก อ่านต่อ...
วัดเพียไซย์ดอนกระชาย (บ้านเพียไซย์)
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2473 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโพธิ์งาน
ประวัติความเป็นมา      สังกัดมหานิกาย ลักษณะวัด ที่พักสงฆ์ อ่านต่อ...
วัดมงคลหัตถีสันติวาส
ประวัติความเป็นมา          ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 24 อ่านต่อ...
วัดมงคลหัตถีสันติวาส
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2450 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดราษฎร์ประดิษฐ์
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2471 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดราษฏร์ประดิษฐ์
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ลักษณะวัด พัทธสีมา ประเภท อ่านต่อ...
วัดศรีจันทร์เจริญธรรม (กู่)
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2322 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดศรีบุญเรือง
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2481 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดศรีวนาราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2446 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดศรีสุภณ (วัดบ้านทองหลางน้อย)
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2321 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดศิริมงคล
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2463 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดศิริมงคลชัย (โคกสะอาด)
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2456 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดสระครก ภานาวัน (วัดบ้านสระครก)
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2485 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดสระไผ่
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2481 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดสระไผ่
ประวัติความเป็นมา          สังกัดมหานิกาย ลัก อ่านต่อ...
วัดสว่างมหาโพธิ์
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2466 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดสว่างอารมณ์
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2407 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดสุนทรสันติธรรม
ประวัติความเป็นมา      สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ลักษณะวัด ที่พ อ่านต่อ...
วัดสุวรรณาราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2445 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโสกงูเหลือม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2476 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหญ้าคา
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2481 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองกระทุ่ม
ประวัติความเป็นมา      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 สังกัดมหานิกาย อ่านต่อ...
วัดหนองโข่
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดหนองไข่ผำ
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2449 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดหนองโดน (วัดชัยศิริมงคล)
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2475 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองไผ่ล้อม หรือ วัดหนองไผ่ล้อมสามัคคี
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ลักษณะวัด ที่พักส อ่านต่อ...
วัดหนองพลวง (บ้านสระพะเนียด) หรือ วัดสุทธาวาส
ประวัติความเป็นมา        สร้างเมื่อ อ่านต่อ...
วัดหนองม่วงบูรพาราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2471 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองเม็ก
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดหนองรกฟ้า
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองแวง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2474 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองแวง (ชัยมงคล)
ประวัติความเป็นมา     ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2481 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดหนองหญ้าปล้อง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดห้วยคร้อ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดห้วยโจด
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2478 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดห้วยยาง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2477 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหัวหนอง
ประวัติความเป็นมา     สร้างเมื่อ พ.ศ. 2390 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดอ้อยช้างรัตนาราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดอัมพวันศรีสง่า
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2476 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดอินแปลงแสงสว่าง (หนองแจ้งน้อย)
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2455 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
ศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าช้าวัดบ้านดอนคนทา
ประวัติความเป็นมา        สร้างเพื่อ อ่านต่อ...