ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอหนองบุญมาก

อำเภอหนองบุญมาก เดิมเป็น ตำบลสารภี อยู่ในเขตปกครองของอำเภอโชคชัย จากนั้นได้แยกออกมาเป็นกิ่งอำเภอหนองบุนนาก เมื่อปี พ.ศ. 2526 ยกฐานะเป็นอำเภอหนองบุนนาก เมื่อปี พ.ศ. 2532 เมื่อก่อนนั้นเมื่อกล่าวถึงอำเภอหนองบุนนากนั้น ต้องนึกถึงต้นบุนนากเพราะในเขตอำเภอหนองบุนนากนั้น จะเป็นที่ลุ่มมีแหล่งน้ำขังจึงทำให้มีต้นบุนนากขึ้นอยู่มาก จึงมีการเรียกชื่อตามกันว่า “บุนนาก” ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 พระเดชพระคุณพระราชวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) มีจิตศรัทธาปรารถนา ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ โดยใช้งบประมาณการก่อสร้าง 13,793,000 บาท ปรากฏว่าเป็นอาคารที่ว่าการอำเภอที่สวยเด่นเป็นสง่าที่สุดในประเทศไทย จึงกล่าวขานกันว่าเป็นอำเภอที่มีบุญสูง เรียกกันว่า “บุญมาก” จากนั้นอำเภอหนองบุนนากจึงได้เปลี่ยนมาเป็นอำเภอหนองบุญมาก เมื่อปี พ.ศ. 2546

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอหนองบุญมาก. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php
  2. อำเภอหนองบุญมาก. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-21

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 52 รายการ (หน้า 1/1)

คำขวัญอำเภอหนองบุญมาก
เฟื่องฟ้างาม น้ำผื้งหวาน กล่าวขานขนุนพันธุ์ดี คนดีมีคุณธรรม ศิลปกรรมปราสาทหิน
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหัวทำนบยุบใหญ่พร้อมอาคารประกอบ
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
งานประติมากรรมหินทราย
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ 3 ดาว
นางจินดา บุษสระเกษ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน การออมทรัพย์เพื่อการผลิต อ่านต่อ...
นางยุพา บุญชะโด
ครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2539 ประวัติ              วันเด อ่านต่อ...
นายบัวพันธ์ จันทร์เกษ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทำพลุ และตะไล สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านก อ่านต่อ...
นายมีชัย พืชนอก
ต้นแบบ การปรับปรุงดินด้วยวัสดุโรงงาน มูลไก่ ปุ๋ยหมัก แนวคิด ใช้วัสดุด่า อ่านต่อ...
นายสด แก้วเนียม
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ช่างไม้ และศิลปะแม่ไม้มวยไทย สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด อ่านต่อ...
นายสมาน สังวาลรัมย์
ต้นแบบ การใช้พันธุ์ดีและปุ๋ยเคมี แนวคิด มีหลักคิดและนำมาปฏิบัติใช้ เป้า อ่านต่อ...
ปราสาทหินบ้านกระถิน
    ปราสาทขอมสร้างด้วยอิฐ 3 หลัง ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเ อ่านต่อ...
ปราสาทหินบ้านถนนหัก
ประวัติความเป็นมา         ปราสาทเก่ายุคสมัยศตวรรษท อ่านต่อ...
วัดคลองสารเพชร
ประวัติความเป็นมา        สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดไตรสิริมงคล หรือ วัดซับตะคร้อ
ประวัติความเป็นมา     เริ่มสร้างวัดเมื่อปี พ.ศ. 2514 เริ่มแรก เป็น อ่านต่อ...
วัดทรัพย์อุดมธรรม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2541 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดท่าตะแบก
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดทุ่งรวงทอง
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดบ้านถนนหัก
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2547 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านพระ
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2460 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดบ้านหนองกระทุ่ม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2523 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบุกระโทก
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2559 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดประสงค์พัฒนา
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดป่าด่านพัฒนา
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดป่าสมบูรณ์
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
วัดป่าสามัคคีธรรม
ประวัติความเป็นมา            ตั้งเมื่อ วัน อ่านต่อ...
วัดป่าหนองจาน (ธ)
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดป่าหนองตะลุมปุ๊ก
ประวัติความเป็นมา            สังก อ่านต่อ...
วัดพงษ์ศรีพรหม
ประวัติ     สังกัดมหานิกาย รหัส 430220402 ประเภทวัด วัด อ่านต่อ...
วัดพูนทรัพย์
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดยอกขาม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดราษฎร์สุนทร
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดลุงเขว้า
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2481 สังกัดม อ่านต่อ...
วัดลุงเขว้า
ประวัติความเป็นมา            สังก อ่านต่อ...
วัดสระคล้ามหัคฆะ
ประวัติความเป็นมา ลักษณะวัด สำนักสงฆ์  ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาค อ่านต่อ...
วัดสระซาง
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดสระมะค่า
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดสวนป่าพุทธธรรม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดสารภี
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดหนองตะไก้
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2537 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองตะลุมปุ๊ก
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ อ่านต่อ...
วัดหนองบุนนาก
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดหนองไม้ไผ่
ประวัติความเป็นมา           ตั้งเม อ่านต่อ...
วัดหนองไม้ไผ่
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด ว อ่านต่อ...
วัดหนองยายเทียม
ประวัติความเป็นมา            สังก อ่านต่อ...
วัดหนองลูกควาย
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ. อ่านต่อ...
วัดหนองสะแก
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดหนองหัวแรต
ประวัติความเป็นมา          อ่านต่อ...
วัดหัวทำนบ
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุง อ่านต่อ...
วัดแหลมทอง
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดใหม่ไทยเจริญ
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด ว อ่านต่อ...
วัดใหม่ศรีสุข หรือ วัดใหม่ศรีสุขราษฎร์บำรุง
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
ห้องประกาศหนองบุญมาก
ผู้รับใช้พระเจ้า คศ.สำเริง ถะเกิงสุข