ดูข้อมูล
จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 346 รายการ (หน้า 1/4)

กลุ่มทอเสื่อต้นไหล
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อต้นไหล สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด อ่านต่อ...
กลุ่มพัฒนาอาชีพตะกุดเครือปลอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: โคมไฟจากเถาวัลย์ สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ( อ่านต่อ...
กลุ่มแม่บ้านข่อยงาม
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการทำดอกไม้ประดิษฐ์ สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านกา อ่านต่อ...
กลุ่มแม่บ้านโนนกุ่ม
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการทำดอกไม้ประดิษฐ์ สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านกา อ่านต่อ...
กลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านโนนกระหวัน หมู่ที่ 1
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทำน้ำพริก สาขาอุตสาหกรรมและหัตกรรม (ด้านการ อ่านต่อ...
กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ร้อยลูกปัด
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: สร้อยคอจากลูกปัด สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด อ่านต่อ...
เครื่องห่อผลไม้ชนิดปรับทิศทาง
เจ้าของผลงาน : ว่าที่ พ.ต.ณรงค์ชัย ค่ายใส       อ่านต่อ...
ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
ประวัติ วันเดือนปีเกิด เกิดวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 สถานที่เกิด กรุงเทพมหาน อ่านต่อ...
นางกอง หาญณรงค์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อกก สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านก อ่านต่อ...
นางกาญจนา ทอนสูงเนิน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทำลูกประคบจากสมุนไพร และการแปรูปสมุนไพร สาขาการแพทย์แ อ่านต่อ...
นางเขียน ราวพิมาย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านช่างทอหูก ทอผ้าไหม และผ้าไหม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรร อ่านต่อ...
นางเขียว เดชบุรัมย์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านหมอเส้น สาขาการแพทย์แผนไทย: โดยมีความรู้ความสามารถ/ค อ่านต่อ...
นางเขียว พลสงคราม
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านกลอนลำต่าง ๆ และผญา สาขาศิลปกรรม: โดยมีค อ่านต่อ...
นางคง วังไธสง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน เพลงโคราช สาขาศิลปกรรม โดยมีความรู้ความสามารถ/ความ อ่านต่อ...
นางคำปน แนนไธสง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านช่างทอหูก ทอผ้าไหม และผ้าไหม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรร อ่านต่อ...
นางจรรยา คอกซ์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การใช้สมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง สาขาการแพทย์แผนไทย  อ่านต่อ...
นางจรัส เจริญผล
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การสอนทำตะกร้าดอกไม้ สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการ อ่านต่อ...
นางจอม สัมมาลา
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การสานนึ่งข้าวเหนียว และกระติ๊บข้าว สาขาอุตสาหกรรมและ อ่านต่อ...
นางจันทร์ ประจิตร์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การสานมอง และสานตะกร้า สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้าน อ่านต่อ...
นางจันทร์ดาว เที่ยงกระโทก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด สาขาเกษตรกรรม: มีความรู้ความสามารถ/ค อ่านต่อ...
นางจันทา จันทร์ทอง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การนวดแผนไทยคลายเส้น สาขาการแพทย์แผนไทย: โดยมีความรู้คว อ่านต่อ...
นางจำเนียร ดวงจิตร
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การตัดเย็บเสื้อผ้า สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการ อ่านต่อ...
นางจินดา บุษสระเกษ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน การออมทรัพย์เพื่อการผลิต อ่านต่อ...
นางเฉลิม เที่ยงเทพ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทำน้ำพริก สาขาอุตสาหกรรมและหัตกรรม (ด้านการ อ่านต่อ...
นางแช่ม หินคล้าย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทอเสื่อกก สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านกา อ่านต่อ...
นางดอกติ้ว ไชยงาม
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การใช้สมุนไพรรักษาอาการท้องร่วงฉับพลัน สาขาการแพทย์แผน อ่านต่อ...
นางแดง ลัดกลาง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น: การทำขนมจีน สาขาด้านอื่น ๆ: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ย อ่านต่อ...
นางต้อน คลองผักแผ่น
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อจากต้นไหล สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผล อ่านต่อ...
นางต้อน คลองผักแว่น
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อกก สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านก อ่านต่อ...
นางตุ๊ กล้าหาญ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านพรมเช็คเท้า สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและ อ่านต่อ...
นางตุ่น ผูกจันอัด
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทำขนมไทย สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิต อ่านต่อ...
นางตุ้ย เพลาไธสง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทำไอศกรีม และการทอเสื่อ สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม&nb อ่านต่อ...
นางแตงอ่อน กอกลาง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทอเสื่อกก สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านกา อ่านต่อ...
นางถวิล ทองสูงเนิน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การใช้สมุนไพรรักษาโรคความดันโลหิตสูง สาขาการแพทย์แผนไ อ่านต่อ...
นางทองใบ ดีสุข
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อกก สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านก อ่านต่อ...
นางทองใบ ระหาญนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การตัดเย็บเสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่ม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม อ่านต่อ...
นางทองม้วน วนกลาง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการหมอนวดแผนโบราณ สาขาการแพทย์แผนไทย: โดยมีความรู้ค อ่านต่อ...
นางทองม้วน สาระเขต
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านผักปลอดสารพิษ ด้านพรมเช็ดเท้า และด้านการถนอมอาหาร สาข อ่านต่อ...
นางทองหยุ่น ภักดีโชติ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านผ้าไหม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบ อ่านต่อ...
นางทองหล่อ โนนขุนทด
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: หมอตำแย สาขาการแพทย์แผนไทย: มีความรู้ความสาม อ่านต่อ...
นางทองอยู่ พรมน้ำคำ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านหมอเส้น และหมอยา สาขาการแพทย์แผนไทย: โดยมีความรู้ควา อ่านต่อ...
นางเทา มามัง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการต้มเกลือสินเธาว์ สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด อ่านต่อ...
นางเทียน พระภิเดช
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านช่างทอหูก ทอผ้าไหม และผ้าไหม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรร อ่านต่อ...
นางน้อย ตากิ่มนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: หมอน้ำมัน ทาแผลไฟไหม้ รถล้ม และน้ำร้อนลวก สาขาการแพทย์แผน อ่านต่อ...
นางน้ำผึ้ง เขียวนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทำปลาส้ม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านก อ่านต่อ...
นางบง จอมศรีคะยอม
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านหมอจับเส้น สาขาการแพทย์แผนไทย: โดยมีความรู้ความสามารถ อ่านต่อ...
นางบังอร กิรัมย์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อ สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบ อ่านต่อ...
นางบัญญัติ ทาทิพย์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทอเสื่อกก สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตแ อ่านต่อ...
นางบัวเรียน สุโพธิ์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านผ้าไหม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบ อ่านต่อ...
นางบัวลี คิดนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การจักสาน (กระชังใส่ปลา แบบถุงตาข่าย) สาขาอุตสาหกรรมและห อ่านต่อ...
นางบัวไล เพียรแก้ว
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อกก สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านก อ่านต่อ...
นางบัวสอน โพธิ์ขาว
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอผ้ามัดหมี่ และผ้าไหม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านก อ่านต่อ...
นางบาง เปรียบมวย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านพรมเช็คเท้า สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและ อ่านต่อ...
นางบุญโฮม คนชาญ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทอผ้า สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและก อ่านต่อ...
นางประไพ หมายสุข
ภูมิปัญญาชาวบ้าน เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรรม การแพทย์แผนไทย อ่านต่อ...
นางปราณี ปลั่งกลาง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด สาขาเกษตรกรรม มีความรู้ความสามารถ/ควา อ่านต่อ...
นางปลิง เงินของแพง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การจักสาน (สานสวิง) สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผ อ่านต่อ...
นางปั้น กล้าหาญ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านพรมเช็คเท้า สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและ อ่านต่อ...
นางเป้า หลอดสันเทียะ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อกก สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านก อ่านต่อ...
นางฝ้าย สินนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: หมอตำแย สาขาการแพทย์แผนไทย: มีความรู้ความสามารถ/ค อ่านต่อ...
นางพราน ไชยสุวรรณ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การปลูกหม่อน และเลี้ยงไหม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้าน อ่านต่อ...
นางพลอย กลับกลาง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: เพลงโคราช การถนอมอาหาร และผู้นำกลุ่มสตรี สาขาศิลปกร อ่านต่อ...
นางพิมพ์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: หมอนวดแผนโบราณ และจับเส้น สาขาการแพทย์แผนไทย: มีค อ่านต่อ...
นางเพ็ญ สินนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การเย็บผ้า สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและ อ่านต่อ...
นางมน ตากิ่มนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อกก สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านก อ่านต่อ...
นางมาก สรสิทธิ์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การร้องเพลงโคราช สาขาศิลปกรรม: มีความรู้ความสามารถ อ่านต่อ...
นางมาลัย ชำนิยา
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การเย็บผ้า สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและ อ่านต่อ...
นางมี กนก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อจันทบูร สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตแล อ่านต่อ...
นางยวง สุบงกช
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อกก สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านก อ่านต่อ...
นางไย ป่วนกระโทก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทำเครื่องปั้นดินเผา สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้า อ่านต่อ...
นางล้อม หมวกพิมาย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อกก สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านก อ่านต่อ...
นางละม่อม แทงตลาด
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทอเสื่อ สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและ อ่านต่อ...
นางละม้อม บุญยมาตย์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านผักปลอดสารพิษ และพรมเช็คเท้า สาขาเกษตรกรรม และสาขาอ อ่านต่อ...
นางลำไพ ประจิตร
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อกก สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านก อ่านต่อ...
นางเลาะ จันโตนด
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: เพลงโคราช การถนอมอาหาร และผู้นำกลุ่มสตรี สาขาศิลปกร อ่านต่อ...
นางวาสนา ภูมิศรี
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การเย็บผ้า สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและ อ่านต่อ...
นางศิริยุภา บอกขุนทด
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อกก สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านก อ่านต่อ...
นางสด เที่ยงดี
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การเลี้ยงหมูหลุม สาขาเกษตรกรรม: มีความรู้ความสามารถ/ความเ อ่านต่อ...
นางสนิท โสนรินทร์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทำไม้กวาดทางมะพร้าว สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านก อ่านต่อ...
นางสม ขอนพกลาง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การใช้สมุนไพรรักษาอาการผดผื่นคัน  สาขาการแพทย์แผ อ่านต่อ...
นางสมใจ โกรพิมาย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การนวดแผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทย: โดยมีความรู้ความสามาร อ่านต่อ...
นางสมเดช ยวงรัมย์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ข้าวต้มมัดใบมะพร้าว (ภาษาถิ่นเขมร อันซอมเคลอะโดง) สาขาด้าน อ่านต่อ...
นางสมทรง ผลพิมาย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการทอเสื่อกก สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตแล อ่านต่อ...
นางสมัย โจกกลาง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อ สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตแล อ่านต่อ...
นางสานม่าน มุ่งแฝงกลาง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อ สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการ อ่านต่อ...
นางสามารถ สิทธิ์กลาง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำขนมห่อ ประเภท/สาขา ด้านโภชนาการ ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อ่านต่อ...
นางสายชล โยนกระโทก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การนวดแผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทย: โดยมีความรู้ความสามาร อ่านต่อ...
นางสายทอง จันทร์เรืองศรี
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทอผ้า/มัดหมี่ ประเภท/สาขา ด้านการทอผ้า/มัดหมี่ อ่านต่อ...
นางสายทอง เทียนชัย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทอเสื่อกก สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านกา อ่านต่อ...
นางสาวฐิดารัตน์ แจ้งไพร
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทำขนมเบเกอรี่ สาขาอื่น ๆ (ด้านอาหารและขนม) โดยมีค อ่านต่อ...
นางสาวนรินทร์ ใสยนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การนวดแผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทย: โดยมีความรู้ความสามาร อ่านต่อ...
นางสาวบัวรอง ปานนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อ สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการ อ่านต่อ...
นางสาวยุภา ราสูงเนิน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การดูแลสุขภาพพื้นบ้าน และหมอสมุนไพร สาขาการแพทย์แผนไ อ่านต่อ...
นางสาวลำไย พานิชย์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ศิลปินเพลงโคราช ครูสอนเพลงโคราช และวิทยากร สาขาศิล อ่านต่อ...
นางสาวสุดาพร ปราศกระโทก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การนวดแผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทย: โดยมีความรู้ความสามาร อ่านต่อ...
นางสาวิตรี พลอยอรพรรณ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการเสริมสวย สาขาศิลปกรรม: โดยมีความรู้ความสามารถ/ควา อ่านต่อ...
นางสำเนียง ตันเล
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านจับเส้น (แพทย์แผนไทย) และการนวด ผ่อนคลาย  สาขา อ่านต่อ...
นางสำเนียง มนทองหลาง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ผลิตภัณฑ์จากต้นกก สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด อ่านต่อ...
นางสำเภา กองนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการทอเสื่อกก สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด อ่านต่อ...
นางสำเรียง หมอก็เป็น
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทำไม้กวาดดอกหญ้า สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม  อ่านต่อ...