ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอชุมพวง

อำเภอชุมพวง เดิมแยกออกมาจากอำเภอพิมาย ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2499 และตั้งเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2502 อำเภอชุมพวงมีป่าสงวนเรียกว่า “ป่าดงชุมพวง” และมีต้น "พลวง" มากจึงเรียกว่า "ชุมพวง" และกลายมาเป็นชื่อตำบลในที่สุด ซึ่งตำบลชุมพวงมีลำน้ำมูลไหลผ่าน นับว่าเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอชุมพวง. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-4
  2. อำเภอชุมพวง. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 102 รายการ (หน้า 1/2)

กล่องข้าว
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3 ดาว
กลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านโนนกระหวัน หมู่ที่ 1
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทำน้ำพริก สาขาอุตสาหกรรมและหัตกรรม (ด้านการ อ่านต่อ...
คำขวัญอำเภอชุมพวง
ชุมพวงเมืองพระไม้ สองสายนที มูล-มาศ
โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านโนนน้อย
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อ่านต่อ...
โครงการอ่างเก็บน้ำหนองแดง
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
ตำบลชุมพวง
ประวัติความเป็นมา        เนื่องจา อ่านต่อ...
ตำบลท่าลาด
ประวัติความเป็นมา        ที่เรียกว อ่านต่อ...
ตำบลโนนยอ
ประวัติความเป็นมา        ที่เรียกว อ่านต่อ...
ตำบลสาหร่าย
ประวัติความเป็นมา        เดิมชื่อ อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์ป่าโคกตอง
ประวัติ       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2565 สังกัดมหานิกาย ลักษณะวัด& อ่านต่อ...
นางคง วังไธสง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน เพลงโคราช สาขาศิลปกรรม โดยมีความรู้ความสามารถ/ความ อ่านต่อ...
นางเฉลิม เที่ยงเทพ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทำน้ำพริก สาขาอุตสาหกรรมและหัตกรรม (ด้านการ อ่านต่อ...
นางแช่ม หินคล้าย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทอเสื่อกก สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านกา อ่านต่อ...
นายจันทร์ ไพลดำ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านวงมโหรี  สาขาศิลปกรรม โดยมีความรู้ความสามา อ่านต่อ...
นายจันทร์ที ประทุมภา
ประวัติ:  ปีเกิด พ.ศ. 2481  ภูมิลำเนาเดิม:  บ้านเชือก อ่านต่อ...
นายล้าน จันทร์คำวงษ์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การเพาะเลี้ยงกบ สาขาเกษตรกรรม โดยมีความรู้ความสามาร อ่านต่อ...
นายสมนึก เย็นสบาย
ประวัติ       สมาชิก YSF ประจำปี 2561 ความโดดเด อ่านต่อ...
น้ำพริกนรก
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
บ้านประสุข
ประวัติความเป็นมา        มีตำนานเล่าขานกันว่า มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอ อ่านต่อ...
ไม้กวาดมือเสือ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3 ดาว
วัดเก่าตาดำ
ประวัติความเป็นมา    สังกัดมหานิกาย ลักษณะวัด พัทธสีมา ประเภทว อ่านต่อ...
วัดเก่าประสบสุข
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2332 สังกัดค อ่านต่อ...
วัดเกาะท่าลาด
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2442 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดขามขุนร่ม
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดโคกสูง
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2478 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดโคกหินช้าง
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุง อ่านต่อ...
วัดจันทร์
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ อ่านต่อ...
วัดเจริญราษฎร์บำรุง
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2468 สังกัดคณะ อ่านต่อ...
วัดโชติการาม
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2370 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดฐานราษฎร์ดำรง
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ อ่านต่อ...
วัดตลาดชุมพวง
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดตลาดไทร
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2550 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดทรงธรรมาราม
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2479 สังกัดม อ่านต่อ...
วัดทองธรรมาราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2479 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดทับรักษ์
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโนนซาด
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2479 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโนนดู่
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2472 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโนนตูม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2472 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโนนรังน้อย
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2462 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโนนรังน้อย
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2552 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโนนสุกร
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2550 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านตาล
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคา อ่านต่อ...
วัดบ้านยาง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2475 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านยาง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2359 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบุปผาราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดประชาพัฒนาราม
ประวัติความเป็นมา      สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร อ่านต่อ...
วัดประสุข หรือ วัดเก่าประสุข
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2332 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดป่าไตรสิกขา (วัดหนองสะแก)
ประวัติความเป็นมา     เดิมชื่อ วัดหนองสะแก ได้ประกาศ อ่านต่อ...
วัดป่าท่าลาด
ประวัติ     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2554 สังกัดคณะธรรมยุต ประ อ่านต่อ...
วัดป่าประชาชุมพวง (ธ)
ประวัติ     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2552 สังกัดคณะธรรมยุต ประ อ่านต่อ...
วัดป่าหงส์ประสิทธิ์ (ธ)
ประวัติ     ตั้งเมื่อ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 สังกัด อ่านต่อ...
วัดป่าอนุรักษ์หนองแวงน้อย
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดพันธ์เจริญ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2 อ่านต่อ...
วัดพิกุลทอง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2346 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโพธิ์ทองอัมพวัน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดโพธิ์ศรีบรรจง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2468 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดมงคลราษฎร์บำรุง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดมุ่งวทาราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2519 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดเมืองที
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2478 สังกัดม อ่านต่อ...
วัดเมืองไผ่
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดเมืองยาง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2478 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดราชดำเนิน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2478 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดละโว้
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2455 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดวิเวกวาโย
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดวิเวการาม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2441 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดเวฬุวนาราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2471 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดศิริมังคลาราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2469 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดสง่าโนนหาด
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดสง่าวนาราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดสระประดู่
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดสระประทุม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2470 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดสว่างชุมพวง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดสว่างอากาศ
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2465 สังกัดมหานิกาย อ่านต่อ...
วัดสองห้อง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดสามัคคีธรรมาราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2481 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดสาหร่าย
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2460 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดสำโรง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดหนองขาม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2481 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองเจ้าเรือน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองแดง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2464 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองแดง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 25 อ่านต่อ...
วัดหนองตะคลอง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2478 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองทุ่ม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองนกคู่
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2474 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองนาดี
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองปรือ
ประวัติความเป็นมา      สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร อ่านต่อ...
วัดหนองปรือแก้ว
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2475 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองรกฟ้า
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองไร่
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2470 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองหว้า
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2468 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองหว้า
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคา อ่านต่อ...
วัดเหล่าจั่น
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดใหม่สุขาราม
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดม อ่านต่อ...
วัดใหม่สุขาราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดใหม่หนองบัวรี
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ.2446 สังกัดมหานิกา อ่านต่อ...
วัดใหม่อัมพวัน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2479 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดอโสการาม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดอาสนาราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2450 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดอุภัยภาคิกาวาส
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2470 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
สำนักสงฆ์บ้านโนนประดู่
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด ว อ่านต่อ...