ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอพิมาย

อำเภอพิมายเป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่อำเภอหนึ่ง เดิมมีชื่อเรียกว่า “อำเภอเมืองพิมาย” ซึ่งมีฐานะเป็นอำเภอ เมื่อ พ.ศ. 2443 โดยมีขุนขจิตสารกรรม ดำรงตำแหน่งนายอำเภอคนแรก เมื่อปี พ.ศ. 2454 สมเด็จพระศรีพัชรินทร์ทราฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 5 หรือ สมเด็จพันปีหลวงเสด็จประพาสเมืองพิมาย และได้เสด็จทรงพักผ่อนที่ไทรงาม คณะกรมการเมืองพิมายได้พร้อมกันรับเสด็จโดยจัดสถานที่ประทับที่ลำน้ำลำตลาด ซึ่งเรียกว่า “วังเก่า” และได้ปรับปรุงถนนสายต่างๆ ในบริเวณที่ตั้งอำเภอให้สะอาดสวยงามเป็นจำนวนทั้งสิ้น 6 สาย และได้ตั้งชื่อถนนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ คือ ถนนจอมสุดาเสด็จ ถนนวนปรางค์ ถนนอนันทจินดา ถนนบูชายันต์ ถนนราชชนนี และถนนจวนเก่า

ปี พ.ศ. 2457 ได้สร้างที่ว่าการอำเภอพิมาย บริเวณด้านตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทหินพิมายและทางราชการให้ตัดคำว่า “เมือง” ออก ในปี พ.ศ. 2483 และให้เรียกว่า “อำเภอพิมาย” จนถึงปัจจุบัน

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอพิมาย. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php
  2. อำเภอพิมาย. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-24

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 266 รายการ (หน้า 1/3)

กระเป๋าเอกสาร
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3 ดาว
กระยาสารท
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
กระยาสารทถวิลเลิศรส
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
กระยาสารทแม่ปราณี
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
กล้วยบาร์บีคิว
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
กล้วยปาปริก้า
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
กล้วยสมุนไพร
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
กล่องเอนกประสงค์
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ 3 ดาว
กลุ่มแม่บ้านข่อยงาม
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการทำดอกไม้ประดิษฐ์ สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านกา อ่านต่อ...
กลุ่มแม่บ้านโนนกุ่ม
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการทำดอกไม้ประดิษฐ์ สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านกา อ่านต่อ...
การอนุรักษ์น้ำและพันธุ์สัตว์น้ำ
หมู่บ้านที่อยู่ติดกับน้ำเค็ม จึงได้คิดริเริ่มให้มีการอนุรักษ์ลำน้ำเค็ม หลังวัดบ้านกล้วย มีความ อ่านต่อ...
กุฏฤาษีน้อย
ประวัติความเป็นมา              เป็นแหล่งสำคัญทางโบราณคดี สภาพแวดล้อมโดยร อ่านต่อ...
เก้าอี้หวายลายไขว้
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 5 ดาว
เก้าอี้หวายลายตาข่าย
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 5 ดาว
เก้าอี้หวายสานพิกุลกลม
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 5 ดาว
ข้าวเกรียบผลไม้
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
ข้าวสารตาแห้ง
ผลิตภัณฑ์อาหาร 3 ดาว
ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์
ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ (Thoungsamrit Jasmine Ricel Khao Hommali Thoungs อ่านต่อ...
ข้าวหอมมะลิ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
เขื่อนพิมาย
   เขื่อนทดน้ำและระบายน้ำภายใต้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธ อ่านต่อ...
คำขวัญอำเภอจักราช
ลำจักราชคู่บ้าน สืบสานวัฒนธรรม หัตถกรรมจักสาน ถิ่นอาหารพื้นเมือง กระเดื่องเรื่องมว อ่านต่อ...
คำขวัญอำเภอพิมาย
เมืองปราสาทหิน ถิ่นไทรงาม เรืองนามประเพณี ผัดหมี่พิมาย
โครงการแก้มลิงหนองแร้งเฒ่าพร้อมอาคารประกอบ
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนหญ้านาง
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านบ้านสัมฤทธิ์ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
งานประเพณีแห่เทียนอำเภอพิมาย
วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 และแรม 1 ค่ำเดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ อ่านต่อ...
จันทร์ฉาย หมี่พิมายต้นตำรับโบราณ
ความเป็นมา       หมี่พิมายต้นตำรับโบราณ พร้อมน อ่านต่อ...
ชุดผ้าปูที่นอนพร้อมปลอกหมอน
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ 4 ดาว
ชุดอาหารหวาย 6 ที่นั่นสานลายพิกุลเต็ม
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 5 ดาว
แชมพู ครีมนวด ปะคำดีควาย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 4 ดาว
ตะกร้าหวายบุผ้า
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ 4 ดาว
ตำบลกระชอน
ประวัติความเป็นมา        สาเหตุที่ใช้ชื่อว่า "กระชอน" นั้น มีเรื่องเล่าต่อกันว่า ม อ่านต่อ...
ตำบลนิคมสร้างตนเอง
ประวัติความเป็นมา        เดิมเป็นป อ่านต่อ...
ตำบลในเมือง
ประวัติความเป็นมา        เป็นตำบ อ่านต่อ...
ตำบลรังกาใหญ่
ประวัติความเป็นมา        ตำบลเก่าแก่ เดิมเชื่อว่ามีขุนชาญได้ชักชวนครอบครัวเข้า อ่านต่อ...
ตำบลสัมฤทธิ์
ประวัติความเป็นมา        ตำบลเก อ่านต่อ...
ถนนจวนเก่า
ประวัติความเป็นมา     ตั้งชื่อถนนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพร อ่านต่อ...
ถนนจอมสุดาเสด็จ
ประวัติความเป็นมา       ตั้งชื่อถนนเพื่อเป็นการเฉลิมพระ อ่านต่อ...
ถนนบูชายันต์
ประวัติความเป็นมา       ตั้งชื่อถนนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรต อ่านต่อ...
ถนนราชชนนี
ประวัติความเป็นมา     ตั้งชื่อถนนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพร อ่านต่อ...
ถนนวนปรางค์
ประวัติความเป็นมา       ตั้งชื่อถนนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรต อ่านต่อ...
ถนนอนันทจินดา
ประวัติความเป็นมา       ตั้งชื่อถนนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรต อ่านต่อ...
ท่านางสระผม
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
ที่นอนปิกนิก
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ 4 ดาว
ที่นอนปิคนิก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3 ดาว
ที่พักสงฆ์บ้านซึมพัฒนา
ประวัติ ลักษณะวัด ที่พักสงฆ์ ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคารเสนาสนะ&n อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์บ้านสูง
ประวัติ ลักษณะวัด ที่พักสงฆ์ ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคารเสนาสนะ&n อ่านต่อ...
ที่ใส่ขวดไวน์ตั้ง (ไม้ไผ่)
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ 3 ดาว
ที่ใส่ซองจดหมาย
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ 3 ดาว
เทศกาลเที่ยวพิมายและการแข่งขันเรือยาวประเพณีชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
งานประจำปีที่จัดขึ้นในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ถัดจากวันออกพรรษา หรือ ประมาณสัปดาห์ที่ อ่านต่อ...
ไทรงาม
      ไทรงาม นามพระราชทานเมื่อครั้งสมเด็จพระศรีพัชรินทราบร อ่านต่อ...
นางแดง ลัดกลาง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น: การทำขนมจีน สาขาด้านอื่น ๆ: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ย อ่านต่อ...
นางตุ่น ผูกจันอัด
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทำขนมไทย สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิต อ่านต่อ...
นางแตงอ่อน กอกลาง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทอเสื่อกก สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านกา อ่านต่อ...
นางเทา มามัง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการต้มเกลือสินเธาว์ สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด อ่านต่อ...
นางบุญชู ฉุดพิมาย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการทำดอกไม้ประดิษฐ์ สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านกา อ่านต่อ...
นางประไพ หมายสุข
ภูมิปัญญาชาวบ้าน เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรรม การแพทย์แผนไทย อ่านต่อ...
นางปลิง เงินของแพง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การจักสาน (สานสวิง) สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผ อ่านต่อ...
นางมาก สรสิทธิ์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การร้องเพลงโคราช สาขาศิลปกรรม: มีความรู้ความสามารถ อ่านต่อ...
นางมี กนก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อจันทบูร สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตแล อ่านต่อ...
นางล้อม หมวกพิมาย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อกก สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านก อ่านต่อ...
นางวันเพ็ญ สิงห์สุทธิ
กลุ่มผู้ประกอบการ      บุญคุ้มไหมไทย ชื่อผลิตภัณฑ์   & อ่านต่อ...
นางสมทรง ผลพิมาย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการทอเสื่อกก สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตแล อ่านต่อ...
นางสายทอง เทียนชัย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทอเสื่อกก สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านกา อ่านต่อ...
นางสาวิตรี พลอยอรพรรณ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการเสริมสวย สาขาศิลปกรรม: โดยมีความรู้ความสามารถ/ควา อ่านต่อ...
นางสำเภา กองนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการทอเสื่อกก สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด อ่านต่อ...
นางสำเรียง หมอก็เป็น
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทำไม้กวาดดอกหญ้า สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม  อ่านต่อ...
นางหลอด คงวงศ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น: การทำขนมไทยพื้นบ้าน ข้อมูลภูมิปัญญา: มีความรู้ความสามารถ/ อ่านต่อ...
นายกลิ่น ทรัพย์ประเสริฐ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านหมอน้ำมนต์ สาขาการแพทย์แผนไทย: โดยมีความรู้ความสามารถ อ่านต่อ...
นายคง เครือทอง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการจักสาน สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและก อ่านต่อ...
นายเงิน สุขรัตนจินดา
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการทำน้ำตาลต้น สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิต อ่านต่อ...
นายจรัส แมดพิมาย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการรักษาด้วยการเป่า สาขาการแพทย์แผนไทย: โดยมีความรู้คว อ่านต่อ...
นายจวน สินนา
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการจักสาน สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและก อ่านต่อ...
นายฉะอ้อน ขอพึ่งกลาง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การปั้นหม้อดิน สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและกา อ่านต่อ...
นายชงค์ แยมกลาง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การหมอดู และการสะเดาะเคราะห์ สาขาศาสนาและประเพณี:&nbs อ่านต่อ...
นายชอบ ผายพิมาย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น: ด้านการดูตำรา (หมอดู)  สาขาศาสนาและประเพณี: ม อ่านต่อ...
นายชื่น จงพิมาย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น: ด้านไร่นาสวนผสม และเกษตรทฤษฏีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง สาขาเ อ่านต่อ...
นายชุ่ม โตพิมาย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น: การทำขวัญนาค สาขาศาสนาและประเพณี: มีความรู้ความสามารถ/คว อ่านต่อ...
นายชูชาติ ช่างสีดา
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านดนตรีไทย สาขาศิลปกรรม: มีความรู้ความสามารถ อ่านต่อ...
นายเชย เกาะสังข์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทำแคร่ไม้ไผ่ สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผล อ่านต่อ...
นายณรงค์ จรภัย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การสานหมวกใบตาล สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านกา อ่านต่อ...
นายเติม เดชบุญ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการสะเดาะเคราะห์ สาขาศาสนาและประเพณี: มีความร อ่านต่อ...
นายแต้ม เช่นพิมาย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การสานแห สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตแล อ่านต่อ...
นายทอง แก้วจอหอ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการจักสาน สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและก อ่านต่อ...
นายน้อย เทียนชัย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการนวดแผนโบราณ สาขาการแพทย์แผนไทย: โดยมีความรู้ความ อ่านต่อ...
นายบัว สุขกระชอน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านดนตรีไทย และมโหรี สาขาศิลปกรรม: มีความรู้คว อ่านต่อ...
นายบุญ จรภัย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น: ด้านการทำฟืม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการ อ่านต่อ...
นายบุญ สุขพิมาย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านหมอดู และการสะเดาะเคราะห์ สาขาศาสนาประเพณี: โดยมีคว อ่านต่อ...
นายปรกอบ สังเคราะห์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การจักสาน สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและ อ่านต่อ...
นายประกอบ เพ็ญสุข
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การสานแห สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตแล อ่านต่อ...
นายประกอบ สังเคราะห์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การจักสาน  สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตแ อ่านต่อ...
นายประถม โกสุมถ์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การจักสาน สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตแล อ่านต่อ...
นายประเสริฐ ทันงาน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการจักสาน สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและก อ่านต่อ...
นายปัญญา เงื่อนพิมาย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านศิลปกรรม ดนตรีไทย สีซอ สาขาศิลปกรรม: มีควา อ่านต่อ...
นายเปล่ง ช่างเกวียน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านหมอน้ำมนต์ต่อกระดูก สาขาการแพทย์แผนไทย: โดยมีความรู้ควา อ่านต่อ...
นายผัน สินสวัสดิ์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านดนตรีไทยพื้นบ้าน สาขาศิลปกรรม: มีความรู้ความสามารถ/ความ อ่านต่อ...
นายพัน เหลาทำนา
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการถักแห และถักสวิง สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านกา อ่านต่อ...
นายพูน สนนา
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การจักสาน สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและ อ่านต่อ...
นายมาก สุขล้อม
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการทำขวัญนาค  สาขาศาสนาและประเพณี: มีควา อ่านต่อ...