ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอพิมาย

อำเภอพิมายเป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่อำเภอหนึ่ง เดิมมีชื่อเรียกว่า “อำเภอเมืองพิมาย” ซึ่งมีฐานะเป็นอำเภอ เมื่อ พ.ศ. 2443 โดยมีขุนขจิตสารกรรม ดำรงตำแหน่งนายอำเภอคนแรก เมื่อปี พ.ศ. 2454 สมเด็จพระศรีพัชรินทร์ทราฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 5 หรือ สมเด็จพันปีหลวงเสด็จประพาสเมืองพิมาย และได้เสด็จทรงพักผ่อนที่ไทรงาม คณะกรมการเมืองพิมายได้พร้อมกันรับเสด็จโดยจัดสถานที่ประทับที่ลำน้ำลำตลาด ซึ่งเรียกว่า “วังเก่า” และได้ปรับปรุงถนนสายต่างๆ ในบริเวณที่ตั้งอำเภอให้สะอาดสวยงามเป็นจำนวนทั้งสิ้น 6 สาย และได้ตั้งชื่อถนนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ คือ ถนนจอมสุดาเสด็จ ถนนวนปรางค์ ถนนอนันทจินดา ถนนบูชายันต์ ถนนราชชนนี และถนนจวนเก่า

ปี พ.ศ. 2457 ได้สร้างที่ว่าการอำเภอพิมาย บริเวณด้านตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทหินพิมายและทางราชการให้ตัดคำว่า “เมือง” ออก ในปี พ.ศ. 2483 และให้เรียกว่า “อำเภอพิมาย” จนถึงปัจจุบัน

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอพิมาย. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php
  2. อำเภอพิมาย. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-24

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 266 รายการ (หน้า 2/3)

นายมาลัย ขวัญมั่น
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการจักสาน สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและก อ่านต่อ...
นายใย กล้าหาญ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การจักสาน และการทำไม้กวาด สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรร อ่านต่อ...
นายวิรัช เพ็ญสุข
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้านช่างยนต์ สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตแล อ่านต่อ...
นายสนั่น อาจศึก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน เพลงโคราช สาขาศิลปกรรม มีความรู้ความสามารถ/คว อ่านต่อ...
นายสนิท มวยหมั่น
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การจักสาน สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตแล อ่านต่อ...
นายสมบุญ โอนนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านหมอดู  สาขาศาสนาและประเพณี: มีความรู้ความส อ่านต่อ...
นายสมบูรณ์ กร่ำมะเริง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการจักสาน สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและก อ่านต่อ...
นายสมพงษ์ แคะสูงเนิน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น: ด้านการเพาะพันธุ์สะเดา สาขาเกษตรกรรม: โดยมีความรู้ความสามา อ่านต่อ...
นายสมพิศ ขวัญมั่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการทำไร่นาสวนผสม  สาขาเกษตรกรรม โดย อ่านต่อ...
นายสุนทร นาเมืองรักษ์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการดนตรีประยุกต์ สาขาศิลปกรรม: โดยมีความรู้ความสามารถ/ อ่านต่อ...
นายสุนันทร์ ชาติพิมาย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทำน้ำตาลต้น สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผ อ่านต่อ...
นายเสนาะ มณีวงศ์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทำชิงช้าจากไม้ไผ่ สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผล อ่านต่อ...
นายหมั่น คร่ำสุข
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านหมอดู และหมอยาสมุนไพร สาขาศาสนาประเพณี และสาขาการแ อ่านต่อ...
นายเหลือ เครือทอง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การตัดเย็บเสื้อผ้า สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการ อ่านต่อ...
นายอ่อง เพ็ญสุข
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การจักสาน สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและ อ่านต่อ...
นายอ่อน ธูปกลาง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: หมอน้ำมนต์ต่อกระดูก สาขาการแพทย์แผนไทย: โดยมีความรู้ความสา อ่านต่อ...
นายอ่อน ประนัตเต
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การจักสาน สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบ อ่านต่อ...
นายอิน พาพิมาย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้าน สาขาศิลปกรรม: มีความรู้คว อ่านต่อ...
นายอินทร์ จันทร์พิมาย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การสานลอบดักปลา และการทำไซดักปลา สาขาอุตสาหกรรมและหัตถ อ่านต่อ...
น้ำมันเหลือง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 4 ดาว
บ้านศาลา
ที่มาของชื่อหมู่บ้าน       ในอดีตมีศาลาตั้งอยู่ฝั่งแม่น้ำมูล ซึ่่งเป็นท อ่านต่อ...
บ้านใหม่สุนทริการาม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
โบสถ์วัดบ้านกล้วย
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
ประตูชัย
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาวัดเก่าประตูชัย
ประวัติความเป็นมา      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2300 สังกัดมหานิกาย ไ อ่านต่อ...
ปราสาทหินพิมาย
       ประตูชัย ปราสาทหินพิมาย
เปลครึ่งนั่งครึ่งนอน
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 5 ดาว
เปลนอนสานลายสาม
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 5 ดาว
ผ้าห่มนวมจากใยสังเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ 4 ดาว
ผ้าห่มใยสังเคราห์
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3 ดาว
พลับพลาเปลื้องเครื่อง
คลังเงิน หรือ ธรรมศาลา หรือ พลับพลาเปลื้องเครื่อง เป็นสิ่งก่อสร้างในปราสาทหินพิมา อ่านต่อ...
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย
เนื้อหา: ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี       พิพิธภัณฑสถานแห่งน อ่านต่อ...
ภาคีอนุรักษ์เมืองพิมาย
เกียรติยศ - ปี พ.ศ. 2564 ได้รับการยกย่องเป็นหน่วยงานสนับสนุนการด อ่านต่อ...
มุ้ง
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3 ดาว
เมรุพรหมทัต
เจดีย์ก่ออิฐขนาดใหญ่ สร้างขึ้นราวสมัยอยุธยาตอนปลาย ตั้งอยู่ใกล้กับอุทยานประวัติศาสตร อ่านต่อ...
แม่เต็มบุญญ์ผัดหมี่พิมาย
ความเป็นมา       หมี่พิมายพร้อมน้ำปรุงสำเร็จรูป ที่เส้นอร่อย เ อ่านต่อ...
ไร่เพชรพิมาย
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมและเลือกซื้อผลผลิตสดๆ ปลอดสารพิษ โดยการเก็บผลผลิตด้วย อ่านต่อ...
ลำตลาด
บึงขนาดใหญ่ มีถนนรอบบึง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หลังเทศกาลออกพรรษาใช้เป็นสถา อ่านต่อ...
วังเก่า
ประวัติความเป็นมา        สถานที่ปร อ่านต่อ...
วัดกระเบื้องน้อย
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2465 สังกัดมหานิกา อ่านต่อ...
วัดกระเบื้องใหญ่
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2392 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดกะชอน (ราษฎร์สโมสร)
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2430 สังกัดม อ่านต่อ...
วัดการเวก
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2424 เป็นวัด อ่านต่อ...
วัดเก่าประตูชัย
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2300 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดเกาะวังกลาง
ประวัติความเป็นมา           ตั้งเม อ่านต่อ...
วัดขามใต้
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2470 สังกัดม อ่านต่อ...
วัดโคกขาม
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดม อ่านต่อ...
วัดจารย์ตำรา
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2400 สังกัดมหานิกา อ่านต่อ...
วัดชัยสวรรค์
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดม อ่านต่อ...
วัดชาดพัฒนาราม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดชีวาน
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2473 สังกัดม อ่านต่อ...
วัดดงน้อย
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ อ่านต่อ...
วัดดงใหญ่ (วัดบ้านดงใหญ่)
ประวัติความเป็นมา       สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราช อ่านต่อ...
วัดดอนเขว้า
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2481 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดดอนแซะ
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
วัดดอนหวาย
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2440 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดเดิม
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2000 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดตลาดประดู่
ประวัติความเป็นมา      ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2454 สังกัดมหานิกาย อ่านต่อ...
วัดตะคร้อ
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดตะเคียนงาม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดตะบอง
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2458 สังกัดม อ่านต่อ...
วัดตะปัน
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2420 สังกัดม อ่านต่อ...
วัดตำแย
ประวัติความเป็นมา           ก่อตั้ง อ่านต่อ...
วัดทรัพย์โพธิ์งาม
ประวัติความเป็นมา            ตั้งเ อ่านต่อ...
วัดทับควาย
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดท่าแดง
ประวัติความเป็น          ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2 อ่านต่อ...
วัดท่าหลวง
ประวัติความเป็นมา      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2310 สังกัดมหาน อ่านต่อ...
วัดทำนบธรรมาราม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดธำรงวนาราม
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2481 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดนิคมคณาราม
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2483 สังกัดมห อ่านต่อ...
วัดนิคมวุฒิศาสน์
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2528 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดโนนกระเบื้อง
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดโนนกระเบื้อง
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2467 สังกัดมห อ่านต่อ...
วัดโนนกระสัง
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดโนนโชงโลง
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2475 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดโนนท่อ
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดโนนผักชี
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดโนนพะเนียม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดโนนพุทรา
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2481 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโนนม่วง
ประวัติ     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหานิกาย ได้รับพร อ่านต่อ...
วัดโนนไม้แดง
ประวัติความเป็นมา      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2479 สังกัดมหานิกาย ผ อ่านต่อ...
วัดโนนสำโรง
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดโนนเสว
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดโนนหมัน
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิกาย อ่านต่อ...
วัดบรมถาวร
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2475 สังกัดคณะ อ่านต่อ...
วัดบวรธรรมสัมฤทธิ์ (ธ)
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดบ้านกล้วย
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ. อ่านต่อ...
วัดบ้านคล้า
ประวัติความาเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2419 สังกัด อ่านต่อ...
วัดบ้านซาด
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2430 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดบ้านซึม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดบ้านตาลพัฒนา
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดบ้านเตย
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2459 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดบ้านนาสุทธาวาส
ประวัติความเป็นมา      สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร อ่านต่อ...
วัดบ้านเพชร
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2456 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านลุงตามัน
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดบ้านวังหิน
วัดบุญส่งอนุสรณ์
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบูรพาพิมล
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อปี พ.ศ. ใดไม่ปรากฏหลักฐ อ่านต่อ...
วัดป่าคุณสัมปันนาราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2554 สังกัดคณะธร อ่านต่อ...
วัดป่าคุณากโร
ประวัติ               สังกัด อ่านต่อ...