ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอครบุรี

จังหวัดนครราชสีมาได้ยกฐานะ กิ่งอำเภอแชะ ขึ้นเป็น “อำเภอครบุรี” เมื่อปี พ.ศ. 2484 โดยแยกออกจาก อำเภอกระโทก หรือ อำเภอโชคชัย ในปัจจุบัน คำว่า “ครบุรี” มาจากคำว่า “สาครบุรี” ซึ่งแปลว่า เมืองต้นน้ำ หรือ เมือง สายน้ำ เพราะมีแควน้ำหลายสายไหลมารวมกัน ต่อมาคำว่า “สาครบุรี” กร่อนหายไป จึงเหลือเพียงคำว่า “ครบุรี” ในปัจจุบัน

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอครบุรี. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php
  2. อำเภอครบุรีu. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-17

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 112 รายการ (หน้า 1/2)

กล้วยกรอบแก้ว
ผลิตภัณฑ์อาหาร 3 ดาว
เขื่อนลำแชะ
ประวัติความเป็น        เขื่อนลำแชะ เป็นเขื่อนที่กรมชลประทานสร้างขึ้นกั้นลำแชะ ใ อ่านต่อ...
เขื่อนลำมูลบน
ประวัติความเป็นมา        เขื่อนดิน ทีมีสันเขื่อนยาว 900 เมตร สูง 30 เมตร เป็น อ่านต่อ...
คำขวัญอำเภอครบุรี
น้ำตกวังเต่า เขาจอมทอง สองเขื่อนงามล้ำ ถ้ำวัวแดง ศิลาแลงปรางค์ครบุรี บารมีหลวง อ่านต่อ...
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำมัน
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านจัดสรร
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านโปร่งสนวน
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเพลียก
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
จ่าสิบเอกสุริยา สิงห์วีรธรรม
ประวัติ รางวัลเกียรติยศ - ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4 ด้านเกษตรกรรม จาก สำนักงาน อ่านต่อ...
ตำบลครบุรี
ประวัติความเป็นมา        คำว่า " อ่านต่อ...
ตำบลเฉลียง
ประวัติความเป็นมา        คำว่า " อ่านต่อ...
ตำบลอรพิมพ์
ประวัติความเป็นมา        สำหรับคำว่า "อรพิมพ์" คนเก่าแก่เล่าว่า เดิมที่บ้านอรพ อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์คอกช้าง
ประวัติ       สังกัดธรรมยุต ประเภทวัด วัดราษฎร์ อา อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์ภูกิ่งฟ้า
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ลักษณะวัด ที่พ อ่านต่อ...
นางศิริอร จั้นอรัญ
ประวัติ              บุคคลดีเด่นอำเภอครบุรี เกิดเมื่อ พ.ศ. 2488 จังหวัดชัยภูมิ อ่านต่อ...
นางสมใจ โกรพิมาย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การนวดแผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทย: โดยมีความรู้ความสามาร อ่านต่อ...
นางสายชล โยนกระโทก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การนวดแผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทย: โดยมีความรู้ความสามาร อ่านต่อ...
นางสายทอง โคมตะขบ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน การจัดตั้งและบริหารกลุ่มออมท อ่านต่อ...
นางสาวสุดาพร ปราศกระโทก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การนวดแผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทย: โดยมีความรู้ความสามาร อ่านต่อ...
นายทองหล่อ รุมกระโทก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทำเครื่องจักสาน และเครื่องมือจับสัตว์น้ำ สาขาอุตสาหกรร อ่านต่อ...
นายวิมาญ ญาติกระโทก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น: ผู้นำทางศาสนา  สาขาศาสนาและประเพณี: โดยมีความ อ่านต่อ...
นายสุเมศ เชียรสระน้อย
ต้นแบบ การวิเคราะห์ดินและการปรับปรุงดิน แนวคิด มีการไถกลบต้นข้าวโ อ่านต่อ...
น้ำตกวังเต่า
      แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อยูในเขตปกครองของอุทยานแห่งชาติท อ่านต่อ...
บ้านนาราก
ประวัติความเป็นมา        สำหรับคำว่า "นางราก" คนเก่าแก่เล่าว่า มีสาวงาม ช อ่านต่อ...
บ้านลำเพียก
ประวัติความเป็นมา        คำว่า " อ่านต่อ...
บ้านสระว่านพระยา
ประวัติความเป็นมา        เดิมสภาพ อ่านต่อ...
โบราณสถานถ้ำวัวแดง
ประวัติความเป็นมา        ลักษณะถ้ำเป็นเพิงผาหินทรายแดงตื้น ๆ ผนังด้านในสุด ภา อ่านต่อ...
ปรางค์ครบุรี
     สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 18 (พ.ศ.1724-1761) ตามพระ อ่านต่อ...
มาบกราดโฮมสเตย์
มาบกราดโฮมสเตย์ ได้รับรองมาตรฐานปี พ.ศ. 2549 และปี พ.ศ. 2551 อ่านต่อ...
วัดโกรกสำโรง
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ อ่านต่อ...
วัดเขาจอมทอง (ธ)
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 25 อ่านต่อ...
วัดเขาน้อยมูลบน
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดครบุรี
ประวัติความเป็นมา     สร้างเมื่อ พ.ศ. 2422 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดคุ้มครอง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโคกกรวด
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2481 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดโคกกระชาย
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2465 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโคกแขวน
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2425 ได้รับพระ อ่านต่อ...
วัดโคกแขวน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2425 สังกัดคณะสง อ่านต่อ...
วัดโคกใบบัว
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดจระเข้หิน
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ อ่านต่อ...
วัดชัยเกษมธรรมาวาส
ประวัติความเป็นมา      สังกัดคณะธรรมยุต ลักษณะวัด สำนักสง อ่านต่อ...
วัดชัยพฤกษ์ประชาราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2426 สังกัดคณะสง อ่านต่อ...
วัดซับก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดซับเจริญ
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดซับยาง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547 สังกัดมหาน อ่านต่อ...
วัดซับระวิง
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ อ่านต่อ...
วัดตลิ่งชัน
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 สังกัดคณะ อ่านต่อ...
วัดทรัพย์เจริญ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2484 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดท่าศิลาอาสน์
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2438 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดทุ่งตะเคียน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดเทพนิมิตรวิทยาราม
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดไทรโยง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2477 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดนารากอรพิมพ์
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2400 สังกัดมหาน อ่านต่อ...
วัดโนนกุ่ม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2463 สังกัดมหาน อ่านต่อ...
วัดโนนมะขามป้อม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2554 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านดอนกรูด
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2466 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านโนนหอม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2545 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านใหญ่
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2452 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบุยายแลบ (ธ)
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดคณะธร อ่านต่อ...
วัดบุหว้า
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดประดู่งาม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2485 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดปรางค์กู่ (ธ)
ประวัติความเป็นมา     สังกัดธรรมยุติ ประเภทวัด วัดราษฎร์ อ่านต่อ...
วัดป่าเขาคงคา
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดป่าซับระวิง
ประวัติความเป็นมา     สังกัดธรรมยุต ประเภทวัด วัดรา อ่านต่อ...
วัดป่าประชาสามัคคี
ประวัติความเป็นมา     สังกัดธรรมยุต ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคาร อ่านต่อ...
วัดป้ายอุบล
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544 สังกัดคณะธร อ่านต่อ...
วัดป่าสิริมงคล (ธ)
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ อ่านต่อ...
วัดป่าหนองมนศรัทธาธรรม (ธ)
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดป่าหนองหิน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดป่าหิมพานต์
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโป่งสนวน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดพนาหนองหิน
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดค อ่านต่อ...
วัดพรแก้ว
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดมะค่า
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2479 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดมาบกราด
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2451 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดมาบตะโกเอน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2529 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดเมตตาราษฎร์
ประวัติความเป็นมา        ก่อตั้งเมื่อ อ่านต่อ...
วัดเมตตาราษฎร์
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดไร่แหลมทอง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดคณะธร อ่านต่อ...
วัดวิเวกวนาราม
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2518 สังกัดค อ่านต่อ...
วัดวิเววนาราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดศิริเฉลียง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2400 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดศิลาราษฎร์บำรุง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดสมุทรการ (แซะ)
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2327 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดสระว่านพระยา
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดสว่างหนองแวง
    ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ อ่านต่อ...
วัดแสนสุข
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 21 กรฎาคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดหนองแคทราย
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองโคพรหมนิมิต
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2 อ่านต่อ...
วัดหนองจาน
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดหนองต้อ หรือ วัดบ้านหนองต้อ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2524 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองไทร
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2485 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองโบสถ์
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองมะค่า
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองเมา
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2481 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองรัง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2485 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองสะแก
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองสาระเสร็จ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2485 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองเสือบอง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองเสือมอง
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2477 สังกัดค อ่านต่อ...