ดูข้อมูล
จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 2421 รายการ (หน้า 1/25)

สำนักสงฆ์โคกสุวรรณ
ประวัติความเป็นมา       สร้างวัดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ. อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์เขาแก้ว
ประวัติความเป็นมา        สร้างเมื่อ อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์ชลประทานนาตลิ่งชัน
ประวัติความเป็นมา       สร้างเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ. อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์โนนทอง
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์บ้านคลองกลาง
ประวัติความเป็นมา        สร้างเมื่อ อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์บ้านซึมพัฒนา
ประวัติ ลักษณะวัด ที่พักสงฆ์ ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคารเสนาสนะ&n อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์บ้านดะแลง
ประวัติความเป็นมา        สร้างเมื่อ อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์บ้านโนนไผ่ล้อมเทียมจิตร
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคา อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์บ้านไร่
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อสร อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์บ้านสูง
ประวัติ ลักษณะวัด ที่พักสงฆ์ ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคารเสนาสนะ&n อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์บ้านหนองบัวน้อย
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคา อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์บึงน้อย
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์ป่าโคกตอง
ประวัติ       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2565 สังกัดมหานิกาย ลักษณะวัด& อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์ป่าจิตสวัสดิ์-ธรรมาราม
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์ป่าช้าพลับพลา
ประวัติ      สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีพระจวนเป็นประธานที่พักส อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์ป่าเนินโพธิ-โสธร
ประวัติความเป็นมา        สังกัดคณะ อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์ป่าพระประธาน
ประวัติความเป็นมา        สังกัดมหา อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์ป่าหนองหิน
ประวัติความเป็นมา        สังกัดคณะ อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์พระงาม
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์ภูกิ่งฟ้า
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ลักษณะวัด ที่พ อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์มาบค่าย
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์ริมมูล
ประวัติความเป็นมา            สังก อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์ลาดเจริญธรรม
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคา อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์วัดรัตนมงคล
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์วิสิทธิดำรงค์ธรรม
ประวัติความเป็นมา        สร้างเมื่อ อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์สวนป่าจุฬาอาศรม
ประวัติความเป็นมา        ก่อสร้างแ อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์หลวงพ่อพระมหาธิตฯ
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์ใหม่พัฒนาธรรม
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อสร อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์อรัญญวาสี
ประวัติความเป็นมา        สังกัดคณะ อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์อ่างซับพลู
ประวัติความเป็นมา            สังก อ่านต่อ...
บ้านโคกสำโรง
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย  ประเภทวัด วัด อ่านต่อ...
บ้านไม้งาม
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2556 สังกัดมห อ่านต่อ...
บ้านโสกน้อย
ประวัติความเป็นมา        ประเภทวัด&nbs อ่านต่อ...
บ้านหนองบัวแดง
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ วันที่ 28 กรกฎาคม พ. อ่านต่อ...
บ้านใหม่สุนทริการาม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัด25ศตรวรรษวนาราม
ประวัติความเป็นมา      สังกัดมหานิกาย  ประเภทวัด&n อ่านต่อ...
วัดกรรณิการาม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดกระฉอด (บำรุงธรรม)
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
วัดกระดาน
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2460 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดกระโดน
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2446 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดกระโตน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดกระถิน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดกระทอน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2315 สังกัดมหานิกา อ่านต่อ...
วัดกระทุ่มโพรง
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดกระทุ่มราย
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2460 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดกระเบื้องน้อย
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2465 สังกัดมหานิกา อ่านต่อ...
วัดกระเบื้องใหญ่
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2392 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดกระโบน
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดกระเพรา
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ อ่านต่อ...
วัดกระสัง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ อ่านต่อ...
วัดกระเสียว
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2460 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดกรูด
ประวัติความเป็นมา              ส อ่านต่อ...
วัดกฤษณา
ประวัติความเป็นมา      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิกาย อ่านต่อ...
วัดกลางดง
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหานิกาย อ่านต่อ...
วัดกลางปักธงชัย
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2403 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดกลางเมืองปัก
ประวัติความเป็นมา        สังกัดคณะ อ่านต่อ...
วัดกลางวังน้ำเขียว
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2481 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดกลางอุ่มจาน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2477 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดกลึง หรือ วัดบ้านกลึง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2468 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดกอก
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ อ่านต่อ...
วัดกอก
ประวัติความเป็นมา     ตั้งวัดเมื่อ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดกองพระทราย
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
วัดกะชอน (ราษฎร์สโมสร)
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2430 สังกัดม อ่านต่อ...
วัดกะพี้ หรือ วัดบ้านกะพี้
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 สังกัดมหาน อ่านต่อ...
วัดการเวก
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2424 เป็นวัด อ่านต่อ...
วัดกำปัง
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2455 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดกุดกี่สีดาราม หรือ วัดบ้านกุดกี่
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดกุดขมิ้น
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดกุดคล้า หรือ วัดบัววรรณาราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดกุดจอกน้อย
ประวัติความเป็นมา     สร้างเมื่อ พ.ศ. 2505 ได้รับอนุญ อ่านต่อ...
วัดกุดจอกใหญ่
ประวัติความเป็นมา     สร้างเมื่อ พ.ศ. 2408 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดกุดจิก
ประวัติความเป็นมา           ก่อตั้ง อ่านต่อ...
วัดกุดจิก
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2400 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดกุดจิก
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดกุดชนวน
ประวัติความเป็นมา      สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงค อ่านต่อ...
วัดกุดชะนวน
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่่อ พ.ศ. 2470 สังกัดม อ่านต่อ...
วัดกุดโดน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดกุดตาดำ
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
วัดกุดเต่างับ
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด&n อ่านต่อ...
วัดกุดน้อย
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดกุดนางทอหูก
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดกุดน้ำใส
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2474 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดกุดโบสถ์
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดกุดโบสถ์
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดกุดปลาเข็ง
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2465 สังกัดม อ่านต่อ...
วัดกุดปลาฉลาด
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2475 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดกุดไผ่ หรือ วัดกุดไผ่วนาราม
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
วัดกุดพิมาน
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2419 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดกุดม่วง
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2306 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดกุดเวียน
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2410 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดกุดเวียน
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดร อ่านต่อ...
วัดกุดสระแก้ว
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชท อ่านต่อ...
วัดกุดสวาย
ประวัติความเป็นมา        ก่อตั้งเมื่อ อ่านต่อ...
วัดกุดหัวช้าง
ประวัติความเป็นมา      ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหานิกาย อ่านต่อ...
วัดกุดหิน
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดกุ่มพระยา
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2477 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดกุสุมภ์สัทธาราม หรือ วัดท่าตะโกโคราช
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
วัดกู่ศิลาขันธ์
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดกู่ศิลาขันธ์
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด&n อ่านต่อ...
วัดกู่สามัคคี
ประวัติความเป็นมา        สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด อ่านต่อ...