ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอปักธงชัย

สมัยโบราณปักธงชัยเป็นเมืองโบราณตั้งแต่ขอมเรืองอำนาจ ทั้งนี้สันนิษฐานได้จากเขตอำเภอปักธงชัยมีซากปรักหักพังของปรางค์ หรือ เทวาลัยหลายแห่งที่เป็นศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมที่ขอมนิยมสร้างตามเมืองต่างๆ ที่ตนปกครองอยู่ใหญ่บ้าง เล็กบ้างตามความสำคัญของแต่ละเมือง

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา จากหลักฐานที่ปรากฏตามแผนที่ยุทธศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาได้ปรากฏชื่อ เมืองปัก ตั้งอยู่ใกล้เมืองนครราชสีมา ความสำคัญคือ เป็นเมืองหน้าด่านทางทิศใต้ของเมืองนครราชสีมา เพื่อเป็นกองระวังหน้าคอยสอดแนมข้าศึกและคอยปะทะขัดขวางหน่วงเหนี่ยวไม่ให้ข้าศึกยกทัพประชิดเมืองนครราชสีมาเร็วเกินไป เมืองปักในสมัยนี้จึงถูกตั้งและเรียกว่า “ด่านจะโปะ” เช่นเดียวกับ ด่านเกวียน ด่านจอหอ ด่านขุนทด เป็นต้น

ในสมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. 2321 ในรัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี โปรดให้สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี โปรดให้สมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก (รัชกาลที่ 1) ยกกองทัพไปปราบเมืองเวียงจันทน์และได้รับชัยชนะขากลับ จึงได้กวาดต้อนเชลยชายหญิงพร้อมกับเพี้ยอุปราช และให้ไปพักอาศัยอยู่ที่ด่านจะโปะ ครั้นชาวเมืองเวียงจันทน์ตั้งบ้านเรือนเป็นหลักฐานมั่นคงแล้ว เจ้าพระยานครราชสีมา(ปิ่น) จึงกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตั้งด่านจะโปะเป็นเมือง เรียกว่า “เมืองปัก” (ยังไม่มีคำว่าธงชัย) และได้กราบบังคมทูลขอให้เพี้ยอุปราชเป็นเจ้าเมืองปักคนแรก พระราชทานนามว่า “พระยาวงศาอรรคราช” (ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นต้นตระกูลวรธงไชย ขณะนี้) เมืองปักในสมัยนี้เป็นเมืองชั้นตรีขึ้นตรงต่อเมืองนครราชสีมา เมื่อ พ.ศ. 2323

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2369 เจ้าอนุวงศ์แห่งเมืองเวียงจันทน์ยกทัพมายึดเมืองนครราชสีมาและได้กวาดต้อนชาวเมืองไป แต่ถูกคุณหญิงโมและชาวเมืองนครราชสีมาต่อสู้กับทหารเวียงจันทน์จนได้รับชัยชนะและได้พระราชทานนามว่า “ท้าวสุรนารี” การกวาดต้อนเชลยคราวนั้น ทหารเจ้าอนุวงศ์แห่งเมืองเวียงจันทน์ ได้มากวาดต้อนชาวเมืองปักทั้งชาวไทยโคราช และชาวเวียงจันทน์ เพื่ออพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี ต่างก็มีที่ทำมาหากินสุขสบายมาเป็นเวลา 47 ปี จึงพร้อมใจกันจับอาวุธต่อสู้ขับไล่ทหารของเจ้าอนุวงศ์พ่ายแพ้กลับไป

พ.ศ. 2451 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปรับปรุงระเบียบราชการปกครองเป็นแบบเทศาภิบาล เมืองปักจึงถูกยุบลงเป็นอำเภอปักธงชัย ขึ้นกับมณฑลนครราชสีมา โดยมีพระศรีพลรัตน์ (ยะฟะระ เกตุเลขา) ชาวไทยมุสลิม เป็นนายอำเภอปักธงชัยคนแรก

พ.ศ. 2508 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้แก้ไขชื่อปักธงไชย (ไม้มลัย) เป็นปักธงชัย (ไม้หันอากาศ) เพื่อให้ตรงตามอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานมาจนทุกวันนี้

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอปักธงชัย. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-23
  2. อำเภอปักธงชัย. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 205 รายการ (หน้า 1/3)

กุ้งทอง หมี่โคราช หมี่พร้อมน้ำปรุงสำเร็จรูป
ความเป็นมา       เส้นหมี่ตะคุ ของดี อ.ปักธงชัย เป็นหมี่ที่มีเส้น อ่านต่อ...
กู่สระพัง
ประวัติความเป็นมา              เป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่บ้านปัจจุบันชาวบ้านใช้พ อ่านต่อ...
ขนมข้าวแตน
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
ขนมต้มห่อใบเตย ปักธงชัย
ส่วนผสม 1. กล้วยน้ำหว้าสุก1หวี 2. เกลือ 1ช้อนโต๊ะ 3. ข้าวเหนียว อ่านต่อ...
ขนมหูช้าง
        ขนมพื้นบ้านของชาว อ.ปักธงชัย จ. นครราชสีมา อ่านต่อ...
เขื่อนลำพระเพลิง หรือ อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง
      สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2505 เปิดใช้เมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยก อ่านต่อ...
โครงการสาธิต "ทฤษฎีใหม่" อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไผ่ 1
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
งานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัยและของดีเมืองโคราช
ประวัติความเป็นมา       งานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัย แล อ่านต่อ...
จิมทอมป์สันฟาร์ม
“จิมทอมป์สันฟาร์ม” แหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้เชิงเกษตรและวัฒนธรรม ของชาวไทยเชื้อ อ่านต่อ...
ตำบลงิ้ว
ประวัติความเป็นมา        เหตุที่ได อ่านต่อ...
ตำบลดอน
ประวัติความเป็นมา        เดิมชื่อต อ่านต่อ...
ตำบลตะคุ
ประวัติความเป็นมา        จากหลัก อ่านต่อ...
ตำบลภูหลวง
ประวัติความเป็นมา        เนื่องจา อ่านต่อ...
ตำบลสุขเกษม
ประวัติความเป็นมา        เพื่อความสุขและเกษมสำราญ และเพื่อความสิริมงคลกับป อ่านต่อ...
ตำหนักทอง ผัดหมี่โคราชพร้อมน้ำปรุงสำเร็จรูป
ประวัติความเป็นมา       หมี่โคราชต้นตำรับความอร่อยขึ้นชื่อของ อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์อ่างซับพลู
ประวัติความเป็นมา            สังก อ่านต่อ...
นรารักษ์หมี่ตะคุพร้อมปรุง
ความเป็นมา       หมี่ตะคุพร้อมปรุงสูตรโบราณ ผลิตโดยครอบคร อ่านต่อ...
นางขนิษฐา ยุพาเมืองปัก
กลุ่มผู้ประกอบการ       หนิงดีไซน์ ชื่อผลิตภัณฑ์   &nb อ่านต่อ...
นางจันทร์ ฉ่ำจะโป๊ะ
กลุ่มผู้ประกอบการ       กลุ่มอนุรักษ์ผ้าไหมทอมือปักธงชัย ผลิตภ อ่านต่อ...
นางชนัญญา ดรเขื่อนสม
กลุ่มผู้ประกอบการ      คญาบาติก ชื่อผลิตภัณฑ์   &nbs อ่านต่อ...
นางเนริสา อู่ทอง
กลุ่มผู้ประกอบการ       ราตรีไหมไทย ชื่อผลิตภัณฑ์   อ่านต่อ...
นางประทุมรัตน์ ทวีเกศ
กลุ่มผู้ประกอบการ       กลุ่มแพรซิลค์ปักธงชัย ชื่อผลิตภัณฑ์ &n อ่านต่อ...
นางพรทิพย์ ดวงสูงเนิน
กลุ่มผู้ประกอบการ       กลุ่มผ้าไหมมัดหมี่ทอมือชุมชนธงชัย ชื่อผ อ่านต่อ...
นางไพริน พาภักดี
กลุ่มผู้ประกอบการ      ไหมไทยไพริน ชื่อผลิตภัณฑ์   & อ่านต่อ...
นางศุภางค์ ต่างกลาง
กลุ่มผู้ประกอบการ       ไหมทองสุรนารี ชื่อผลิตภัณฑ์   อ่านต่อ...
นางสมบัติ บุญยงชัยสวัสดิ์
กลุ่มผู้ประกอบการ       กลุ่มสหกรณ์การเกษตรผ้าไหมปักธงชัย อ่านต่อ...
นางสาวฐิติมา ปรีดาวิจิตรกุล
กลุ่มผู้ประกอบการ      ภาชามาผ้าไทย ชื่อผลิตภัณฑ์   อ่านต่อ...
นางสาวฑัชชา ปรีดาวิจิตรกุล
กลุ่มผู้ประกอบการ       กลุ่มศูนย์พัฒนาภูมิปัญญาปักธงชัย ชื่อผลิต อ่านต่อ...
นางสาวทิพวรรณ สุพิน
กลุ่มผู้ประกอบการ       วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมลายไทยบ้านจะโปะ อ่านต่อ...
นางสาวลักษมี สนิทกลาง
กลุ่มผู้ประกอบการ       บริษัทเมืองย่าซิลเค่นจำกัด ชื่อผลิตภัณฑ อ่านต่อ...
นางสาววชิราพรรณ นวลศรี
กลุ่มผู้ประกอบการ      ฉัตรทองไหมไทย ชื่อผลิตภัณฑ์   อ่านต่อ...
นางสุภาพร ณนพัทธ์เมธี
กลุ่มผู้ประกอบการ       ส.การช่าง ชื่อผลิตภัณฑ์   &n อ่านต่อ...
นางอำไพ เปจะโป๊ะ
กลุ่มผู้ประกอบการ      วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหม และดอกไม้ประด อ่านต่อ...
นายพัฒน์พงษ์ พาภักดี
กลุ่มผู้ประกอบการ      กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ ชื่อผลิตภัณฑ์ อ่านต่อ...
นายศักดิ์ชาย บุญญานุสิทธิ์
กลุ่มผู้ประกอบการ       แต๋วไหมไทย ชื่อผลิตภัณฑ์   & อ่านต่อ...
นายสมศักดิ์ ปรีดาวิจิตรกุล
กลุ่มผู้ประกอบการ      กลุ่มศูนย์พัฒนาภูมิปัญญาปักธงชัย ชื่อผลิตภ อ่านต่อ...
นายสมหวัง ฉัตรเมืองปัก
กลุ่มผู้ประกอบการ      สมหวังผ้าไทย ชื่อผลิตภัณฑ์   & อ่านต่อ...
นายสุเมธ พุทธวงษ์
กลุ่มผู้ประกอบการ       ร้านสุเมธไหมไทย ชื่อผลิตภัณฑ์ &nbs อ่านต่อ...
บ้านคลองวัด
ประวัติ       เดิมชื่อบ้านโนนตากแดด เนื่องจากชื่อเดิมมีความหม อ่านต่อ...
บ้านจะโปะ หรือ บ้านธงชัย
ประวัติความเป็นมา       ในอดีตทหารไทยได้กวาดต้อนชา อ่านต่อ...
บ้านนายพล ผัดหมี่โคราช (เส้นหมี่ตะคุ)
ความเป็นมา     เส้นหมี่ตะคุแท้ สูตรต้นตำรับ รสชาติเข้มข้น ที่ผลิตจากบ อ่านต่อ...
ปรางค์กู่เกษม หรือ ปราสาทบึงคำ
ประวัติความเป็นมา       เทวสถานในศาสนาฮินดู ศิลปะเ อ่านต่อ...
ปรางค์บ้านนาแค หรือ ปราสาทหินนาแค หรือ ปรางค์นาแค หรือ ปรางค์กู่นาแค
ประวัติความเป็นมา       โบราณสถานในศาสนาฮินดู ก่อด อ่านต่อ...
ปรางค์บ้านปรางค์ หรือ ปรางค์สระน้อย หรือ ปราสาทบ้านสระน้อย
ประวัติความเป็นมา       เป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่บ้านที่ช อ่านต่อ...
ปราสาทจำปาทอง
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
ปราสาทสระหิน
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
ปราสาทหนองหอย
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
ผ้าพื้นลายขัดมาตรฐาน
ผ้าพื้นลายขัดมาตรฐาน ย้อมสีธรรมชาติ ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ผ้ามัดหมี่ลายช่อดอก
ผ้ามัดหมี่ลายช่อดอก กลุ่มเชื้อสายมอญ
ผ้าหางกระรอกมัดหมี่ลายพวงเพชร
ประวัติความเป็นมา: คุณยายสายทอง หาญตะคุ เป็นผู้คิดค้น พื้นเพดั้งเดิมอพยพมาจากอำเ อ่านต่อ...
ผ้าไหมปักธงชัย
ผ้าไหมปักธงชัย หรือ (Pak Thong Chai Thai Silk หรือ Pha Mai Pak Th อ่านต่อ...
ผ้าไหมมัดหมี่ตรานกยูง ลายมัดหมี่สมัยใหม่
ประเภทผลิตภัณฑ์: ผ้าและเครื่องแต่งกาย ระดับดาว: 5 ดาว ปี 2553
ผ้าไหมมัดหมี่
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ้าและเครื่องแต่งกาย ระดับดาว 4 ดาว (ปี 2553)
ผ้าไหมลายเชิงยกขิด
วัตถุดิบ: เส้นไหมจากชาวบ้านอำเภอเสิงสาง จักราช คง บัวลาย จังหวัดขอนแก่น สุรินท อ่านต่อ...
พ.ต.ต.ประยูร ภูพาดศรี
ต้นแบบ การจัดการด้านการตลาด และการรวมกลุ่มเกษตรกร แนวคิด สร้า อ่านต่อ...
พรพิมล ผัดหมี่โคราชพร้อมน้ำปรุง
ความเป็นมา      หมี่โคราชพร้อมนํ้าปรุงที่คัดสรรค์ความอร่อย&nb อ่านต่อ...
พระปลัดฤทธิชัย ทีปธมฺโม
ประวัติ ชื่ออื่น/ฉายา      นามเดิม ฤทธิชัย แสนฉิมพลี วันเดือน อ่านต่อ...
พันดาว ผัดหมี่โคราชพร้อมน้ำปรุงสำเร็จรูป
ความเป็นมา       เส้นหมี่ท้องถิ่นของแท้ ที่มีรสชาติเป็นเอ อ่านต่อ...
แพดาวหมี่โคราชพร้อมปรุง
ความเป็นมา        คุณมาลัย อุดมตะคุ (บุญสุวรรณ) ได้พ อ่านต่อ...
แม่ตุ้ยหมี่ตะคุ (ปักธงชัย) พร้อมน้ำปรุงสำเร็จรูป
ความเป็นมา       สายฝน สีดาจันทร์ หรือ  อ่านต่อ...
แม่มาลัย ต้นตำรับผัดหมี่โคราช
ประวัติความเป็นมา       หมี่แม่มาลัย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีม อ่านต่อ...
โรงเรียนบ้านม่วง
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
ไร่องุ่นรัตนธงชัย
ไร่องุ่นที่มีเนื้อที่กว่า 80 ไร่ องุ่นพันธุ์เยี่ยมจากต่างประเทศที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเติบโตแ อ่านต่อ...
ลุงแดงหมี่โคราชพร้อมปรุง
ความเป็นมา       ลุงแดง หรือ สมชาย พฤกษา ทายาทรุ่นที่ 3 อ่านต่อ...
วัดกลางปักธงชัย
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2403 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดกลางเมืองปัก
ประวัติความเป็นมา        สังกัดคณะ อ่านต่อ...
วัดเก่าสะแกราช
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2373 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดโกรกหว้า
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ อ่านต่อ...
วัดขุนละคร
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2 อ่านต่อ...
วัดขุนละคร
     หนังสือบันทึกประวัติความเป็นมาของวัดขุนละคร ประวัติหลวงพ อ่านต่อ...
วัดเขาตะกรุดรัง
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ อ่านต่อ...
วัดเขาพญาปราบ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2479 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดคลองตะคร้อ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2485 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดคลองเตย
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2463 สังกัดคณะ อ่านต่อ...
วัดคลองวัฒนา
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดคลองสาริกา
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด&n อ่านต่อ...
วัดคีรีสามัคคี
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2519 ได้รับพระ อ่านต่อ...
วัดโคกเกษม
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2435 สังกัดม อ่านต่อ...
วัดโคกศรีษะเกษ
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
วัดโคกศรีสะเกษ
ประวัติความเป็นมา         & อ่านต่อ...
วัดโคกศิลา
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2470 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดโคกสำราญ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2546 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดงิ้ว (ฉิมพลี)
ประวัติความเป็นมา      ตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ. 2352 สังกัดคณะ อ่านต่อ...
วัดจังหรีด
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2323 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดแจ้งบ้านหัน
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2365 สังกัดค อ่านต่อ...
วัดชุมพรบวรรังสิยาราช (วัดบ้านโคกสะแกราช)
ประวัติความเป็นมา      สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัด อ่านต่อ...
วัดชุมพรบวรรังสิยาราม
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2460 สังกัดคณะ อ่านต่อ...
วัดซับน้อยสามัคคี หรือ วัดซับน้อย
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด&n อ่านต่อ...
วัดซับยาง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 สังกัดมหาน อ่านต่อ...
วัดตะกุด
ประวัติความเป็นมา      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหานิกาย อ่านต่อ...
วัดตะกุด
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2425 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดตะขบ
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2449 สังกัดม อ่านต่อ...
วัดทุ่งจาน หรือ วัดหิรัญวาส
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2423 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดเทพมงคล
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2537 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดน้อยเขาเขียว
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2547 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดน้อยสุขัง
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2450 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดนาแค
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2370 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดนางเหริญ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2402 สังกัดมหาน อ่านต่อ...
วัดนาตะคุ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2558 สังกัดมหาน อ่านต่อ...