ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอเสิงสาง

เสิงสาง แปลว่า รุ่งอรุณ หรือ ฟ้าไกล้จะสว่าง มีวัดประจำอำเภอเป็นวัดเก่าแก่ ชื่อ วัดทุ่งรุ่งอรุณศรีเสิงสาง อำเภอเสิงสาง ตั้งอยู่ที่ ตำบลสระตะเคียน ขึ้นอยู่กับอำเภอครบุรี วันที่ 7 พฤษภาคม 2519 ได้แยกพื้นที่ตำบลสระตะเคียน อำเภอครบุรี มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอเสิงสาง ขึ้นกับอำเภอครบุรี วันที่ 16 กันยายน 2520 ตั้งตำบลเสิงสาง ตำบลโนนสมบูรณ์ และตำบลกุดโบสถ์ แยกออกจากตำบลสระตะเคียน วันที่ 26 มีนาคม 2522 และได้ยกฐานะเป็น อำเภอเสิงสาง และนายอำเภอคนแรกคือ นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอเสิงสาง. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-29
  2. อำเภอเสิงสาง. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 89 รายการ (หน้า 1/1)

แก่งหินวังเสถียร
คนในพื้นที่เรียก "น้ำตกวังเสถียร" เป็นลำธารอยู่ในอุทยานแห่งชาติทับลาน ด้านเขตพื้นที่อ อ่านต่อ...
คำขวัญอำเภอเสิงสาง
เขื่อนลำปลายมาศ เที่ยวหาดชมตะวัน ถิ่นมันหม่อนไหม ผลไม้พืชผัก ตะเคียนยักษ์ทับลาน น อ่านต่อ...
โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านราฏร์สามัคคี
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
โครงการอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหิน
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหิน
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
ซิ่นมัดหมี่ลายกงขอ
ซิ่นมัดหมี่ลายกงขอ ของนางปิว แสนทม
ตำบลบ้านราษฎร์
ประวัติความเป็นมา        เดิมบริเว อ่านต่อ...
ตำบลสระตะเคียน
ประวัติความเป็นมา        ความหมา อ่านต่อ...
ตำบลสุขไพบูลย์
ประวัติความเป็นมา        เดิมมีชื่อว อ่านต่อ...
ตำบลเสิงสาง
ประวัติความเป็นมา        "เสิงสาง อ่านต่อ...
นางจันทา จันทร์ทอง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การนวดแผนไทยคลายเส้น สาขาการแพทย์แผนไทย: โดยมีความรู้คว อ่านต่อ...
นางต้อน คลองผักแผ่น
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อจากต้นไหล สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผล อ่านต่อ...
นางต้อน คลองผักแว่น
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อกก สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านก อ่านต่อ...
นางทองใบ ดีสุข
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อกก สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านก อ่านต่อ...
นางบังอร กิรัมย์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อ สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบ อ่านต่อ...
นางบัวสอน โพธิ์ขาว
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอผ้ามัดหมี่ และผ้าไหม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านก อ่านต่อ...
นางพราน ไชยสุวรรณ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การปลูกหม่อน และเลี้ยงไหม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้าน อ่านต่อ...
นางยวง สุบงกช
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อกก สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านก อ่านต่อ...
นางศิริยุภา บอกขุนทด
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อกก สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านก อ่านต่อ...
นางสมเดช ยวงรัมย์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ข้าวต้มมัดใบมะพร้าว (ภาษาถิ่นเขมร อันซอมเคลอะโดง) สาขาด้าน อ่านต่อ...
นางหนูจี ทองดีนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการเมืองการปกครอง สาขาการจัดการ: โดยมีความรู้ความสาม อ่านต่อ...
นางอำไพ จันทร์งาม
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทำข้าวต้มยาว หรือข้าวต้มมัดใบมะพร้าว สาขาด้านอื่น ๆ:  อ่านต่อ...
นางเอี่ยม นิลคร
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: แกงกล้วยดิบใส่ไก่ (ภาษาถิ่นเขมร สะลอเจ๊กดักเมือน) สาขาด้านอื่น อ่านต่อ...
นายกลม ทองวิจิตร
ต้นแบบ การปรับปรุงดิน/การให้น้ำ แนวคิด เน้นการบำรุงดิน เป้าหมาย- อ่านต่อ...
นายกองศรี แสงโชติ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านศาสนพิธี สาขาศาสนาประเพณี: โดยมีความรู้ความสามารถ/ควา อ่านต่อ...
นายจำรัส ดอนระไทย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ผู้นำศาสนา สาขาศาสนาและประเพณี: โดยมีความรู้คว อ่านต่อ...
นายจุ้ย เอกรักษา
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการเมืองการปกครอง สาขาการจัดการ: โดยมีความรู้ความสาม อ่านต่อ...
นายเฉียบ โกรัมย์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การจักสาน สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบ อ่านต่อ...
นายเดิม คำแก้ว
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การสานแห และสานสวิง สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด อ่านต่อ...
นายวรรณา พรหมทองพันธ์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ผู้นำทางศาสนาในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา สาขาศาส อ่านต่อ...
นายสมศักดิ์ ป้องปัญจมิตร
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำไร่ ปี 2556 ต้นแบบเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังระ อ่านต่อ...
นายสมัคร ดีสำโรง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการเมืองการปกครอง สาขาการจัดการ: โดยมีความรู้ความสาม อ่านต่อ...
นายสำภาศ ศรีรักษ์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการเมืองการปกครอง สาขาการจัดการ: โดยมีความรู้ความสาม อ่านต่อ...
นายสุวรรณ สอนภู่
ต้นแบบ การให้น้ำ แนวคิด การรู้จักคิดและลงมือทำด้วยตนเอง ทำให้สามา อ่านต่อ...
นายเสาร์ พูลเพิ่ม
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การจักสานกระติบข้าวเหนียว ตะกร้า กระด้ง และการทำไม้กวาดทาง อ่านต่อ...
บ้านกุดโบสถ์
ประวัติ       "กุดโบสถ์" มาจากคำ 2 คำ คือ - อ่านต่อ...
บ้านซับพงโพด
ประวัติความเป็นมา     เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ. 25 อ่านต่อ...
บ้านบุงิ้ว
คำขวัญบ้านบุงิ้ว หลักศิลาปู่ตาคู่บ้าน อลังการถิ่นหม่อนไหม เที่ยววังบัวหลวงใหญ่ ร่วมใจบ อ่านต่อ...
บ้านวังคล้า
ประวัติความเป็นมา     เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2512 โดยชาวบ้านย้า อ่านต่อ...
บ้านหนองบัวแดง
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ วันที่ 28 กรกฎาคม พ. อ่านต่อ...
ป่าชุมชนหนองหลักศิลา
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี และะป่าดงอีจานใหญ่ มีสภาพป่าที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ อ่านต่อ...
ผ้าซิ่นมัดหมี่ลวด ลายกงขอนาคน้อย
ซิ่นมัดหมี่ลวด ลายกงขอนาคน้อย ตีนโยงลายช่อ ต่อเพิ่มลายขิด ของนางปิว แสนทม มีลักษ อ่านต่อ...
ภาพวาด
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ 4 ดาว
วัดกุดโบสถ์
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดเขาซับพงโพด (ธ) (วัดอาจารย์ประเทือง)
ประวัติ       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544 สังกัดคณะธรรมยุต ป อ่านต่อ...
วัดโคกเตาเหล็ก
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดโคกไม้ตาย
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด&n อ่านต่อ...
วัดโคกสูง-บุงิ้ว
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดซับลังกา
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดดอนแขวน
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดเตาเหล็ก
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดทรัพย์เจริญ
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดท่าเยี่ยมพัฒนา
ประวัติ       ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2553 สังกัดมหานิกาย ป อ่านต่อ...
วัดโนนสมบูรณ์
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดโนนสมบูรณ์
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดบ้านท่าเยี่ยม
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด&n อ่านต่อ...
วัดบ้านสมบัติเจริญ
ประวัติ       สร้างเมื่อ พ.ศ. 2514 ในการขอสร้าง แล อ่านต่อ...
วัดประชาไทย
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดป่าโคกโจด
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2553 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดปางไม้
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดป่าประชาสันต์ (ธ)
ประวัติ           ตั้งเมื่อ พ.ศ. 25 อ่านต่อ...
วัดป่าพุทธธรรม (ธ)
ประวัติ       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2552 สังกัดคณะธรรมยุต ป อ่านต่อ...
วัดป่าศรีวันบรรพต
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด&n อ่านต่อ...
วัดป่าศิริวันบรรพต (ธ)
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2518 สังกัดคณะ อ่านต่อ...
วัดป่าสมบัติเจริญ (ธ)
ประวัติ       ตั้งเมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ส อ่านต่อ...
วัดป่าหลักศิลา
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ วันที่ 28 กรกฏาคม พ. อ่านต่อ...
วัดไผ่น้อยดงเย็น
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดม่วงงามวนาราม
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด ว อ่านต่อ...
วัดราษฎร์พัฒนา
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดวังคล้า
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดสระตะเคียน
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดสระตะเคียนธรรมาราม (ธ)
ประวัติ       ตั้งเมื่อ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 สัง อ่านต่อ...
วัดสระประทีป
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดสว่างวนาราม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดสันติสุข
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย โดยในปี พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดสุขไพบูลย์
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดสุขไพบูลย์
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ วันที่ 28 กรกฎาคม พ. อ่านต่อ...
วัดเสิงสาง
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
วัดหนองขนาก
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดหนองเข้
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดหนองตูมสามัคคีธรรม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดหนองปรือ
ประวัติ            ตั้งเมื่อ วันที่ 27 อ่านต่อ...
วัดหนองไผ่ใหญ่
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดหนองสนวน
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดหนองหลักศิลา
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด ว อ่านต่อ...
วัดหนองหิน
ประวัติความเป็นมา      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2422 สังกัดมหานิกาย ไ อ่านต่อ...
หาดชมตะวัน
    อยู่ในความรับผิดชอบของที่ทำการเขตจัดการอุทยานแห่งช อ่านต่อ...
อ่างเก็บน้ำห้วยเตย
เขื่อนดินแกนดินเหนียว เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2542 สันเขื่อนกว้าง 8 เมตร ยาว 1,93 อ่านต่อ...