ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอห้วยแถลง

อำเภอห้วยแถลง ชื่อของลำห้วยเป็นชื่อของอำเภอ โดยมีต้นกำเนิดจากทางน้ำฝนไหลจากสันเขาอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ตั้งอำเภอ มีลำห้วย 4 สาย คือ ลำห้วยสระมะค่า ลำห้วยเหวห้า ลำห้วยหยะหยาย และลำห้วยกระเพรา ไหลมารวมกันระหว่าง บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองพลับ-พลา ซึ่งสมัยโบราณเรียกว่า “ลำห้วยกระเพรา” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “ลำห้วยแถลง” คำว่า “แถลง” สันนิษฐานมาจากคำว่า “แถล” ซึ่งเป็นภาษาถิ่นอิสาน แปลว่า ลาดเอียง เช่น แถล+ขึ้น หมายถึง ลาดขึ้น แถล +ลง หมายถึง ลาดลง เป็นต้นเมื่อปี พ.ศ. 2493 ได้มีการสร้างทางรถไฟสายอุบลราชธานี ผ่านตำบลหินดาด ตำบลงิ้ว อำเภอพิมาย พลเมืองต่างถิ่น ได้เดินทางอพยพตั้งบ้านเรือนประกอบอาชีพโดยอาศัยลำน้ำ จากลำห้วยแถลง บริโภคและใช้สอย จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “ห้วยแถลง” ขึ้นอยู่ในการปกครองของตำบลงิ้ว อำเภอพิมาย

ปี พ.ศ. 2504 ได้ปรับปรุงแยกตำบลงิ้ว ออกเป็น 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลงิ้ว ตำบลเมืองพลับพลา และตำบลห้วยแถลง ครั้งเมื่อ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2504 จึงได้ตั้งกิ่งอำเภอห้วยแถลง โดยโอนหมู่บ้านในตำบลงิ้ว 10 หมู่บ้าน ตำบลเมืองพลับพลา15 หมู่บ้าน ตำบลห้วยแถลง 15 หมู่บ้าน และตำบลหินดาด 12 หมู่บ้าน รวม 4 ตำบล 52 หมู่บ้าน จากอำเภอพิมายให้อยู่ในการปกครองของกิ่งอำเภอห้วยแถลง ต่อมาวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 กระทรวงมหาดไทย ได้ยกฐานะกิ่งอำเภอห้วยแถลง เป็น “อำเภอห้วยแถลง”

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอห้วยแถลง. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-14
  2. อำเภอห้วยแถลง. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 82 รายการ (หน้า 1/1)

คำขวัญอำเภอห้วยแถลง
หลวงพ่อศรี มัดหมี่สวย กล้วยน้ำว้า แหล่งปลูกงา ขาหมูใหญ่ ไก่อบฟาง
คูเมืองโบราณบ้านเมืองพลับพลา
อยู่ในเขตตำบลเมืองพลับพลา เป็นสถานที่เก่าแก่ อยู่ภายในวัดพลับทอง มีซากฐานก่ออิฐคล อ่านต่อ...
งาดำคั่วเสริมไอโอดีน
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
ตำบลพลับพลา
ประวัติความเป็นมา       มีชื่อมาจากเรื่องราวปรัมปราใน อ่านต่อ...
ตำบลหลุ่งตะเคียน
ประวัติความเป็นมา        ที่มาของ อ่านต่อ...
นางกนกวรรณ สันติธรรมการ
กลุ่มผู้ประกอบการ     กลุ่มทอผ้านครซำ ชื่อผลิตภัณฑ์     อ่านต่อ...
นางชูศรี คะเรียงรัมย์
กลุ่มผู้ประกอบการ       กลุ่มไหมไทยหลุ่งประดู่ ม. 1 ชื่อผลิตภ อ่านต่อ...
นางบัวผัน ทรพีสิงห์
กลุ่มผู้ประกอบการ      กลุ่มทอผ้าไหมบ้านทับสวาย ชื่อผลิตภัณฑ์ อ่านต่อ...
นางประดิษฐ์ ทองปอ
กลุ่มผู้ประกอบการ      กลุ่มไหมไทยหลุ่งประดู่ ม. 1 ชื่อผลิตภัณ อ่านต่อ...
นางสำเนียง ตันเล
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านจับเส้น (แพทย์แผนไทย) และการนวด ผ่อนคลาย  สาขา อ่านต่อ...
นายทองม้วน สายสุด
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการสานจ่อ สานไซ และพืชสมุนไพร สาขาอุตสาหกรรมแล อ่านต่อ...
นายวิโรจน์ ลีลาน้อย
ประวัติ บิดา: นายบุญเพ็ง ลีลาน้อย มารดา: นางสุพัค ลีลาน้อย การศึกษา: - วิท อ่านต่อ...
นายสุภาพ วงคะพันธ์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การดีดพิณ ด้านศิลปกรรม: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเ อ่านต่อ...
นายอั้ง เจริญศิลป์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การสานไซ และอุปกรณ์ในการจับปลา สาขาอุตสาหกรรมและหัต อ่านต่อ...
ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่
ประวัติความเป็นมา       วัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวตำบลทับสวาย วัต อ่านต่อ...
ปรางค์บ้านปรางค์
ประวัติความเป็นมา        โบราณสถานขอม สร้าง อ่านต่อ...
ปราสาทกู่ศิลา
กู่ศิลาเป็นโบราณสถานก่อด้วยหินทรายและศิลาแลง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีประตูทาง อ่านต่อ...
ปราสาทห้วยแคน
ประวัติความเป็นมา       โบราณสถานขนาดเล็กสร้างขึ้นด้วยหินศ อ่านต่อ...
ปราสาทหินหลุ่งตะเคียน
มีลักษณะเป็นปราสาทจำนวน 3 หลัง ก่อสร้างด้วยหินทรายแดง มีประตูอยู่ทางด้านทิศตะวัน อ่านต่อ...
พิพิธภัณฑ์สืบสานภูมิปัญญาชาวนาไทย
      พระครูวิสุทธิ ประยุตต์ รองเจ้าอาวาสคณะอำเภอห้วยแถลงร อ่านต่อ...
เมืองถ่ายจาน
เมืองถ่ายจานหรือเมืองไทยจาน ชุมชนโบราณมีลักษณะเป็นรูปทรงกลม ล้อมรอบด้วยคูน้ำแล อ่านต่อ...
วัดกรรณิการาม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดกู่ศิลาขันธ์
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดกู่ศิลาขันธ์
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด&n อ่านต่อ...
วัดโคกซาง
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ วันที่ 24 พฤษภาคม พ. อ่านต่อ...
วัดโคกปราสาท
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ติดกับหมู่บ้านโนน อ่านต่อ...
วัดโคกโภคา
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดโคกสว่างจิตตาราม
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด&n อ่านต่อ...
วัดโคกสะทอน
ประวัติความเป็นมา      สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัด อ่านต่อ...
วัดโคกสะอาด
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดจอมศรี
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดชัยมงคล หรือ วัดหนองเครือ
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดชัยราษฎร์ประดิษฐ์
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดชัยราษฏร์ประดิษฐ์
ประวัติความเป็นมา            อ่านต่อ...
วัดซ่าเลือด
ประวัติความเป็นมา         ตั้งเมื่อวันที่ 15 ต.ค. อ่านต่อ...
วัดตะแกรง
ประวัติความเป็นมา            สังก อ่านต่อ...
วัดทองพนมวัน
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดทองสุวรรณ
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดท่าลี่
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดธรรมกติการาม (หัวอ้อ)
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2460 สังกัดม อ่านต่อ...
วัดน.เทเรซ่าโนนแฝก
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ลักษณะวัด&nb อ่านต่อ...
วัดน.เปโตโนนแฝก
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด&n อ่านต่อ...
วัดนันทวัน
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดโนนรัง
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด ว อ่านต่อ...
วัดบึงตะโก
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด&n อ่านต่อ...
วัดปทุมวัน
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดประชาคมาราม
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
วัดป่าหนองบัว (ธ)
ประวัติ            ตั้งเมื่อ วันที่ 24 อ่านต่อ...
วัดป่าหลุ่งประดู่สามัคคีธรรม (ป่าชุมชน)
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ลักษณะวัด ที่พ อ่านต่อ...
วัดป่าห้วยแถลง
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2538 สังกัดธรร อ่านต่อ...
วัดไผ่นกเขา
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดพลับทอง
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดโพธิ์เย็น
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดศิริมงคล
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดสรศักดิ์
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดสระเกษ
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดสระแก้ว
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดสระทอง
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดสระมะค่า
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดสว่างอารมณ์
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดแสนสุข
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดหนองซำ
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดหนองนา
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดหนองบัวรอง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดหนองไผ่
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดหนองม่วงตาฮิง
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดหนองม่วงหวาน
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดหนองสาย
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดหนองแสง
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมห อ่านต่อ...
วัดหนองโสน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดหลุ่งตะเคียน
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดหลุ่งประดู่
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดห้วยปอ
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดห้วอ้อ
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2460 ส อ่านต่อ...
วัดหัวทำนบ
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดใหม่พนมไพร หรือ วัดตะคร้อ
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดใหม่พุทไธจารย์
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดใหม่หนองปรือ
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดใหม่อัมพร
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดอุทัยมัคคาราม หรือ วัดบ้านหินดาด
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
สำนักสงฆ์โคกตาเงิน
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด ว อ่านต่อ...
หมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหลุ่งประดู่สามัคคี
เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 2163 (เส้นทางพิมาย-หินดาด) บริเวณหลัก กม. ที่ อ่านต่อ...