ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอขามทะเลสอ

จากคำบอกเล่าต่อกันมาว่า มีหมู่บ้านหนึ่ง ชื่อบ้านขาม เพราะมีต้นมะขามมาก หรือ อาจมีนักเลงมาก จนเป็นที่เกรงขาม ปัจจุบันอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 5 กิโลเมตร ชื่อว่า "บ้านขามทะเลสอ" หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ริมบึงทางด้านทิศตะวันออก บึงนี้ในฤดูแล้งน้ำจะแห้งขอด และเมื่อน้ำในบึงแห้งสนิท ดินในบึงจะเป็นสีขาว มีลักษณะคล้ายดินสอพลอง จนชาวบ้านเรียกติดปากว่า "ดินสอ" หรือ "สอ" เมื่อน้ำในบึงแห้งลงไปถึงบริเวณไหน ดินบริเวณนั้นจะกลายเป็นสีขาวถึงที่นั้นจนเมื่อน้ำแห้งหมดบึง ก็จะแลเห็นสีขาวทั่วทั้งบึง มองดูกว้างไกลคล้ายทะเล ชาวบ้านจึงเรียกบึงนี้ว่า "บึงทะเลสอ" และต่อมาได้มีผู้เอาชื่อบ้านกับชื่อบึงมารวมกันแล้วเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านขามทะเลสอ"

เดิมนั้นหมู่บ้านขามทะเลสอ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอโนนไทย เมื่อมีประชาชนมาอยู่รวมกันมากขึ้นได้ยกฐานะเป็นตำบลขามทะเลสอ ในปี พ.ศ. 2466 ได้ย้ายเขตการปกครองไปขึ้นอยู่กับอำเภอสูงเนิน ในปี พ.ศ. 2501 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะตำบลขามทะเลสอ ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอขามทะเลสอ ประกอบด้วยตำบลขามทะเลสอ และตำบลโป่งแดง ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นอำเภอขามทะเลสอ โดยได้แบ่งเอาตำบลหนองสรวง และตำบลพันดุง ซึ่งเดิมอยู่ในเขตการปกครองอำเภอโนนไทยมาขึ้นกับอำเภอขามทะเลสอ ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 ได้แยกเอาพื้นที่ของตำบลหนองสรวง และตำบลพันดุงบางส่วนตั้งเป็นตำบลบึงอ้อ รวมเป็น 5 ตำบล จนถึงปัจจุบัน

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอขามทะเลสอ. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php
  2. อำเภอขามทะเลสอ. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-16

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 83 รายการ (หน้า 1/1)

กล้วยกวนสามรส
ประวัติ นางยุพิน นัดสันเทียะ ได้นำกล้วยกับมะพร้าวมาแปรรูปถนอมอาหารทำกล้วยกวนไ อ่านต่อ...
กล้วยกวน
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
คำขวัญอำเภอขามทะเลสอ
แตงโมยอดนิยม โคนมพันธุ์ดี เส้นหมี่น้ำฉ่า สวนสง่าหนองคู เชิดชูหมอเพลง
ต้อยติ่งเทศ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ruellia squarrosa (Fenzi) Cufod. ชื่อวงศ์ AC อ่านต่อ...
ตำบลพันดุง
ประวัติความเป็นมา ในสมัยก่อนตำบลพันดุงมีพื้นที่ติดทะเล มีการค้าขายทางทะเลและ มีเ อ่านต่อ...
ท่าน้ำบ้านน้ำฉ่า
ท่าน้ำบ้านน้ำฉ่า เป็นท่าน้ำคลองธรรมชาติไหลผ่าน ที่มีความร่มรื่น เและเป็นสถานที่พักผ่อน อ่านต่อ...
นายณรงค์ โสงขุนทด
รายชื่อผู้ผลิตสินค้าการเกษตร ประเภท: ข้าว สินค้า: ข้าว
นายวินิจ พงษ์ศิริ
ประวัติ วันเดือนปีเกิด วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2457-วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2538 อ่านต่อ...
น้ำพริกเผา
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
บ้านขามทะเลสอ
ประวัติความเป็นมา        เริ่มตั้งเ อ่านต่อ...
บ้านโคกแขวนพัฒนา
ประวัติความเป็นมา        ในอดีตหม อ่านต่อ...
บ้านโคกแขวนใหม่
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อต อ่านต่อ...
บ้านโคกแฝก
ประวัติความเป็นมา        ในอดีตหมู่บ้านโคกแฝกมีกลุ่มคนทำมาหากินอยู่รวมกันเป็นกล อ่านต่อ...
บ้านโคกสะออน
ประวัติความเป็นมา     เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านในปี พ.ศ. 2527 อ่านต่อ...
บ้านดอนตานาด
ประวัติความเป็นมา       ในอดีตหมู่บ้านแห่งนี้เป็นทีดอน และมีป่า อ่านต่อ...
บ้านดอนมะเกลือ
ประวัติความเป็นมา     เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2471 โดยมีกลุ่มคนที่อพยพมาจากบ้านพ อ่านต่อ...
บ้านโตนด
ประวัติความเป็นมา        ในอดีตห อ่านต่อ...
บ้านน้ำฉ่าสายชล
ประวัติความเป็นมา       เมื่อประมาณสมัยรัชกาลที่ 3 ปร อ่านต่อ...
บ้านน้ำฉ่า
ประวัติความเป็นมา        เมื่อประม อ่านต่อ...
บ้านโนนตาล
ที่มาของชื่อหมู่บ้าน     เนื่องจากบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านมีต้นตาล อ่านต่อ...
บ้านโนน
ประวัติความเป็นมา     เริ่มก่อตั้งโดยคนกลุ่มแรกที่เข้ามาก่อตั้ง คือ ชุมชนบ้านเกาะแ อ่านต่อ...
บ้านบึงขามทะเลสอ
ประวัติความเป็นมา        เดิมเป็นส่วนหนึ่งของบ้านขามทะเลสอ หมู่ที่ 1 เมื่อประมา อ่านต่อ...
บ้านบึงอ้อ
ประวัติความเป็นมา        เดิมได้มีชาวบ้านบ้านสีมุม ต.พลกรัง อ.ขามทะเลสอ จ.น อ่านต่อ...
บ้านบุระไหว
ประวัติความเป็นมา        เมื่อประม อ่านต่อ...
บ้านโป่งสุริยา
ประวัติความเป็นมา       ชาวบ้านกลุ่มแรกที่ย้ายเข้ามาตั้ง อ่านต่อ...
บ้านพวงพยอม
ประวัติความเป็นมา        ในอดีตบ้านพวงพยอม เป็นหมู่บ้านเดียวกับบ้านหนองขุ่น เม อ่านต่อ...
บ้านพันดุงพัฒนา
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
บ้านพูนผล
ประวัติความเป็นมา        เนื่องจา อ่านต่อ...
บ้านศิลาทอง
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อตั้ง อ่านต่อ...
บ้านสีจาน
ประวัติความเป็นมา     เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อใดไม่ปรากฎ อ่านต่อ...
บ้านหนองกระโดน
ประวัติความเป็นมา       เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2465 ได้มีชาว อ่านต่อ...
บ้านหนองกระทุ่ม
ประวัติความเป็นมา       หมู่บ้านแห่งนี้แยกออกมาจากหมู่บ อ่านต่อ...
บ้านหนองขุ่น
ประวัติความเป็นมา     หมู่บ้านเก่าแก่มาแต่โบราณโดยมีห อ่านต่อ...
บ้านหนองคู
ประวัติความเป็นมา       ในอดีตหมู่บ้านแห่งนี้สภาพพื้นทีเป็นที่ราบ อ่านต่อ...
บ้านหนองตะครอง
ประวัติความเป็นมา     ในอดีตหมู่บ้านแห่งนี้ขึ้นอยู่กับการป อ่านต่อ...
บ้านหนองสรวงพัฒนา
ประวัติความเป็นมา            หมู่บ อ่านต่อ...
บ้านหนองสรวงรุ่งเรือง
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
บ้านหนองสรวงสันติสุข
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
บ้านหนองสรวงสามัคคี
ประวัติความเป็นมา       หมู่บ้านแห่งนี้แยกเขตการปกครอ อ่านต่อ...
บ้านหนองสรวง
ประวัติความเป็นมา       ในอดีตบ้านหนองสรวง อยู่ภายใต้การป อ่านต่อ...
บ้านหนองสะแกพัฒนา
ประวัติความเป็นมา        บ้านหนองสะแกพัฒนาแยกตัวออกจากหมู่บ้านบ้านหนองสะแ อ่านต่อ...
บ้านหนองสะแก
ประวัติความเป็นมา        ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านได้เล่าว่า หมู่บ้านแห่งนี้มีผู้คนมาอาศัย อ่านต่อ...
บ้านหนองหัวแหวน
ประวัติความเป็นมา        หมู่บ้านน อ่านต่อ...
พุทรา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ziziphus mauritiana Lam. ชื่อวงศ์ RHAMNACEAE อ่านต่อ...
เฟอร์นิเจอร์รากไม้
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ 4 ดาว
วัดกุ่มพระยา
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2477 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโกรกกระหาด
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดขามทะเลสอ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2510 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโคกแขวน (บ้านโคกแขวน)
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2472 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดโคกแฝก
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2369 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดเจริญธรรม (ธ)
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 สังกัดธรรมย อ่านต่อ...
วัดดอนมะเกลือ หรือ วัดบ้านดอนมะเกลือ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2536 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดโตนด
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2510 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดน้ำฉ่า
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2325 สังกัดมหาน อ่านต่อ...
วัดนิมิตรประชาราม
ประวัติ     ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2520 สังกัดมหานิกาย ได้รับพ อ่านต่อ...
วัดโนนตาล
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2438 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านโนน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2405 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านหนองม่วง
ประวัติความเป็นมา ลักษณะวัด สำนักสงฆ์ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท อ่านต่อ...
วัดบึงสมบูรณ์
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2553 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบึงอ้อ
ประวัติ     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2421 สังกัดมหานิกาย ได้รับพร อ่านต่อ...
วัดป่ากุ่มพระยา (พุทธธรรม)
ประวัติ     ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมา ประมาณ 2 อ่านต่อ...
วัดป่าบุระไหว (ธ)
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2552 สังกัดธรรมย อ่านต่อ...
วัดป่าพุทธธรรม
ประวัติ     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2547 สังกัดคณะธรรมยุต ประ อ่านต่อ...
วัดป่าอิสสริการาม หรือ วัดป่าหนองขุน
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดโป่งบูรพาราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2460 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดพันดุง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2325 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดเพชรประทุมวันต์
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม พ. อ่านต่อ...
วัดสามัคคีสโมสร หรือ วัดสามัคคีสโมสรบ้านโป่งแดง
ประวัติความเป็นมา        ความเดิม อ่านต่อ...
วัดสีจาน
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2456 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดแสงธรรมโคกแขวน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดหนองกก
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองกระทุ่ม หรือ วัดหนองกระทุ่มธรรมาราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดหนองขุ่น
ประวัติความเป็นมา        ก่อตั้งเมื่อ อ่านต่อ...
วัดหนองคู
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2325 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองตะครอง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2469 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองม่วง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดหนองสรวง
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2440 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดหนองสะแก
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2 อ่านต่อ...
วัดใหม่โนนตาล
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ อ่านต่อ...
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลขามทะเลสอ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลขามทะเลสอ เป็นไร่นาสวนผสมที่มีทั้งแปลง อ่านต่อ...
สวนสุขภาพอ่างเก็บน้ำหนองคู
สวนสุขภาพอ่างเก็บน้ำหนองคู เป็นโครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง เริ่มก่อสร้า อ่านต่อ...
เส้นหมี่น้ำฉ่า
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
อ่างหนองคู