ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอโชคชัย

"อำเภอโชคชัย" นี้เดิมเป็นด่านเรียกว่า "ด่านกระโทก" เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรียกทัพมาต่อสู้กับกองทัพของหมื่นเทพพิพิธและได้รับชัยชนะ ณ ที่แห่งนี้ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงจัดระเบียบการปกครองออกเป็นมณฑล ภาค จังหวัด และได้ยกฐานะด่านกระโทก ขึ้นเป็นอำเภอกระโทก เมื่อ พ.ศ. 2449 จวบจนถึงปี พ.ศ. 2488 ทางราชการพิจารณาเห็นว่า คำว่า “กระโทก” มีสำเนียงและความหมาย ไม่เหมาะสม และเพื่อให้เป็นไปตามความหมายเชิงประวัติศาสตร์ในอันที่จะให้อนุชนรุ่นหลัง ได้รำลึกถึงความเป็นมาของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ผู้ประกอบคุณงามความดีให้กับประเทศชาติ และทำการรบได้ชัยชนะ ณ ที่แห่งนี้ จึงได้เปลี่ยนนามอำเภอใหม่ว่า “อำเภอโชคชัย”

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอโชคชัย. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-12
  2. อำเภอโชคชัย. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 170 รายการ (หน้า 1/2)

กระถางพันเครือโบราณ
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ 4 ดาว
กลุ่มทำทองเหลืองบ้านบิง
หัตถกรรมเครื่องทองเหลืองบ้านบิง เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน ซึ่งเป็นอพยพครอบครัวไ อ่านต่อ...
กลุ่มทำหินทรายบ้านหนองโสน
ชาวบ้านหนองโสนเดิมมีอาชีพหลักคือ ทำนา ทำไร่มันสำปะหลัง และรับจ้างตามโรงงาน เ อ่านต่อ...
คำขวัญอำเภอโชคชัย
ดินด่านเกวียนเลิศล้ำ ประติมากรรมทองเหลืองบ้านบิง โบราณสถานยอดยิ่งปรางค์พะโค เ อ่านต่อ...
เครื่องปั้นดินเผา (โอ่งนกแก้ว)
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ 4 ดาว
เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน...คนโทน้ำ
ประวัติความเป็นมา บ้านด่านเกวียน ในอดีตเป็นชุมชนเก่าแก่ของที่ราบลุ่มแม่น้ำมูล ที่ไหล อ่านต่อ...
เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน...โคมไฟฉลุ
ประวัติความเป็นมา บ้านด่านเกวียน ในอดีตเป็นชุมชนเก่าแก่ของที่ราบลุ่มแม่น้ำมูล ที่ไหล อ่านต่อ...
เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน...แจกันดินเผา
ประวัติความเป็นมา บ้านด่านเกวียน ในอดีตเป็นชุมชนเก่าแก่ของที่ราบลุ่มแม่น้ำมูล ที่ไหล อ่านต่อ...
เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน...นกฮูก
ประวัติความเป็นมา บ้านด่านเกวียน ในอดีตเป็นชุมชนเก่าแก่ของที่ราบลุ่มแม่น้ำมูล ที่ไหล อ่านต่อ...
เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน...อ่างดินเผา
ประวัติความเป็นมา บ้านด่านเกวียน ในอดีตเป็นชุมชนเก่าแก่ของที่ราบลุ่มแม่น้ำมูล ที่ไหล อ่านต่อ...
เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน...โอ่งน้ำผุด
ประวัติความเป็นมา บ้านด่านเกวียน ในอดีตเป็นชุมชนเก่าแก่ของที่ราบลุ่มแม่น้ำมูล ที่ไหล อ่านต่อ...
โคมไฟดินเผาด่านเกวียน
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ 4 ดาว
เจ้าอธิการจรินทร์ อินฺทวํโส
เจ้าอธิการจรินทร์ อินฺทวํโส เจ้าคณะตำบลกระโทก วัดโบสถ์คงคาล้อม อำเภอโช อ่านต่อ...
เจ้าอธิการปุณณรัตน์ วายาโม
เจ้าอธิการปุณณรัตน์ วายาโม เจ้าคณะตำบลทุ่งอรุณ วัดปอพราน ตำบลท่าลาดขาว อ่านต่อ...
ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
ประวัติ          ด่านเกวียน อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์เขาแก้ว
ประวัติความเป็นมา        สร้างเมื่อ อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์ชลประทานนาตลิ่งชัน
ประวัติความเป็นมา       สร้างเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ. อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์บ้านคลองกลาง
ประวัติความเป็นมา        สร้างเมื่อ อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์บ้านดะแลง
ประวัติความเป็นมา        สร้างเมื่อ อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์บ้านไร่
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อสร อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์ป่าช้าพลับพลา
ประวัติ      สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีพระจวนเป็นประธานที่พักส อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์ป่าพระประธาน
ประวัติความเป็นมา        สังกัดมหา อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์วิสิทธิดำรงค์ธรรม
ประวัติความเป็นมา        สร้างเมื่อ อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์สวนป่าจุฬาอาศรม
ประวัติความเป็นมา        ก่อสร้างแ อ่านต่อ...
ที่พักสงฆ์ใหม่พัฒนาธรรม
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อสร อ่านต่อ...
เทศกาลกินหมี่ ประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอโชคชัย
วันขึ้น 18 ค่ำเดือน 8 และแรม 1 ค่ำเดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (แ อ่านต่อ...
นางตุ้ย เพลาไธสง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทำไอศกรีม และการทอเสื่อ สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม&nb อ่านต่อ...
นางไย ป่วนกระโทก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทำเครื่องปั้นดินเผา สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้า อ่านต่อ...
นางสมพันธุ์ วงศ์จำปา
ครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2539 ประวัติ              วันเด อ่านต่อ...
นางสุพิศ บัวกระโทก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การร้อยมาลัย สาขาอุตสาหกรรมและหัตกรรม (ด้านการผลิตแ อ่านต่อ...
นางเหลือบ ปลอดกระโทก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: เพลงโคราช สาขาศิลปกรรม: โดยมีความรู้ความสามา อ่านต่อ...
นางอำนวย ปล้ำกระโทก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทำดอกไม้จันทน์ สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านกา อ่านต่อ...
นายคง ฝ่ายกระโทก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น: ไร่นาสวนผสม  สาขาเกษตรกรรม: โดยมีความรู้ความสามารถ อ่านต่อ...
นายจุล ฝากระโทก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ยาสมุนไพร สาขาการแพทย์แผนไทย: มีความรู้ความสา อ่านต่อ...
นายเชิด หน่อยกระโทก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: เพลงโคราช สาขาศิลปกรรม: โดยมีความรู้ความสามา อ่านต่อ...
นายณรงค์ รัตนจัน
ประวัติ     เกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2482 ณ ตำบลบางปอง อำเภอเมือง จ อ่านต่อ...
นายดนัย มิตรกระโทก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การเลี้ยงแพะ สาขาเกษตรกรรม: โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ ข้อม อ่านต่อ...
นายเนียง ปลอดกระโทก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การสานแห  สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านกา อ่านต่อ...
นายประคอง มนต์กระโทก
นายประคอง มนต์กระโทก วันเดือนปีเกิด เกิดเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2482 ที่บ้า อ่านต่อ...
นายพิศ ป้อมสินทรัพย์
นายพิศ ป้อมสินทรัพย์       นายพิศ ป้อมสินทรัพย์ เกิดเมื่อวันท อ่านต่อ...
นายไพโรจน์ เฟื่องวานิชตระกูล
ภูมิปัญญาท้องถิ่น: การทำขนมจีน สาขาด้านอื่น ๆ: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ย อ่านต่อ...
นายสนั่น พันมะณีย์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: สวนมะนาว สาขาเกษตรกรรม: โดยมีความรู้ความสามารถ/ค อ่านต่อ...
นายสมพงษ สุขสวาท
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทำเครื่องปั้นดินเผา สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้า อ่านต่อ...
นายสายัณห์ แพทย์จะโป๊ะ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ผลิตภัณฑ์หล่อหินทราย สาขาศิลปกรรม: โดยมีความรู้ความสาม อ่านต่อ...
นายสุทิน ปรอยกระโทก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ประติมากรรมหล่อหินทราย สาขาศิลปกรรม: โดยมีความรู้ควา อ่านต่อ...
นายหนวย โครมกระโทก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อกก สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านก อ่านต่อ...
นายอนุชิต ปลั่งกระโทก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น: หมอสู่ขวัญนาค การจักสานสุ่ม และกรงนก สาขาศาสนาและประเพณี แ อ่านต่อ...
นายอานนท์ ปลื้มจิตต์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทำหินทราย สาขาศิลปกรรม: โดยมีความรู้ความสามารถ/ อ่านต่อ...
บ้านด่านเกวียน
ประวัติความเป็นมา บ้านด่านเกวียน ในอดีตเป็นชุมชนเก่าแก่ของที่ราบลุ่มแม่น้ำมูล ที่ไหล อ่านต่อ...
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาวัดนอกวิเวกไวยฤทธิ์
ประวัติความเป็นมา     สร้างวัดเมื่อ ปี พ.ศ. 1600 สังก อ่านต่อ...
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาวัดใหม่สระประทุม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ. 2351 สังก อ่านต่อ...
ปรางค์บ้านปรางค์
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
ปรางค์บ้านพะโค หรือ ปราสาทพะโค
      โบราณสถานขนาดเล็ก เป็นปรางค์ หรือ ปราสาทที่สวยงามแ อ่านต่อ...
ปรางค์สระเพลง
ประวัติความเป็นมา              ใ อ่านต่อ...
ป้าเปลื้อง หมี่กระโทก
ความเป็นมา       จากถนนสู่ความเป็นสากล ป้าเปลื้องผัดหมี่โคร อ่านต่อ...
พระครูชลธารชัยเขต (หยวก ธมฺมกาโม)
พระครูชลธารชัยเขต (หยวก ธมฺมกาโม) อดีตเจ้าคณะตำบลกะโทก (วันที่ 8&nb อ่านต่อ...
พระครูไชยลักษ์สิกขการ (เฮง สาสนปชฺโชโต)
พระครูไชยลักษ์สิกขการ (เฮง สาสนปชฺโชโต) (วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 24 อ่านต่อ...
พระครูธรรมวิจารย์ (ทอง พิทักษ์นคร)
พระครูธรรมวิจารย์ (ทอง พิทักษ์นคร) เป็นรักษาการแทนเจ้าคณะแขวงกระโทก อ่านต่อ...
พระครูนวกรรมประสิทธิ์
พระครูนวกรรมประสิทธิ์ เจ้าคณะตำบลพลับพลา วัดกุดสวาย อำเภอโชคชัย จังหว อ่านต่อ...
พระครูประภัศรธรรมธร
พระครูประภัศรธรรมธร วัดบึงทับปรางค์ ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนคร อ่านต่อ...
พระครูประสาทชัยคุณ (เทียน จารุวณฺโณ)
พระครูประสาทชัยคุณ (เทียน จารุวณฺโณ) อดีตเจ้าคณะอำเภอโชคชัย อดีตเจ้าอา อ่านต่อ...
พระครูปริยัติชยากร (เตี้ย เขมาภิรโต)
พระครูปริยัติชยากร (เตี้ย เขมาภิรโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าลาดขาว (วันที่ 25 อ่านต่อ...
พระครูปรีชาชินวงศ์ (พุ่ม ชินวํโส)
พระครูปรีชาชินวงศ์ (พุ่ม ชินวํโส) นามสกุล สงฆ์สังวรณ์ (พ.ศ. 2397-27 ม อ่านต่อ...
พระครูปัญญาประสุต (พร้อม ปญฺญาปสุโต)
พระครูปัญญาประสุต (พร้อม ปญฺญาปสุโต) อดีตเจ้าคณะตำบลท่าจะหลุง (วันที่ 9& อ่านต่อ...
พระครูปัญญาสารประสุต
พระครูปัญญาสารประสุต เจ้าคณะตำบลท่าลาดขาว วัดบึงไทย อำเภอโชคชัย จังห อ่านต่อ...
พระครูพรหมพงศ์พิสุทธิ์ (ภู่ นามสกุล ชูภักดี)
พระครูพรหมพงศ์พิสุทธิ์ (ภู่ นามสกุล ชูภักดี) (วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2428 - 29 อ่านต่อ...
พระครูพัฒนกิจจานุกิจ (ชำนาญ)
พระครูพัฒนกิจจานุกิจ (ชำนาญ) รองเจ้าอาวาสวัดด่านเกวียน เลข. จต.ท่าอ่าง อ่านต่อ...
พระครูพิทักษ์ปทุมากร
พระครูพิทักษ์ปทุมากร  รองเจ้าคณะอำเภอโชคชัย วัดใหม่สระประทุม ตำบ อ่านต่อ...
พระครูพิทักษ์อรรถกิจ
พระครูพิทักษ์อรรถกิจ เจ้าคณะตำบลท่าอ่าง  วัดหนองกก ตำบลท่าจ อ่านต่อ...
พระครูพิพัฒน์ชัยเขต (รื่น ฉินฺนมนฺโท)
พระครูพิพัฒน์ชัยเขต (รื่น ฉินฺนมนฺโท) (วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2433&nb อ่านต่อ...
พระครูพิพัฒน์สรคุณ
พระครูพิพัฒน์สรคุณ วัดปรางน้อย ตำบลพลับพลา การศึกษาและอุปสมบท: - วันท อ่านต่อ...
พระครูพิศาลภัทรคุณ (พรม อติภทฺโท)
พระครูพิศาลภัทรคุณ (พรม อติภทฺโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดบิง เจ้าคณะตำบลโชคชัย อ่านต่อ...
พระครูวัชรชัยคุณ (เพ็ชร ฐิตคุโณ)
พระครูวัชรชัยคุณ (เพ็ชร ฐิตคุโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนเกตุ อดีตเจ้าคณะตำบล อ่านต่อ...
พระครูวิมลจิตตารักษ์
พระครูวิมลจิตตารักษ์ เจ้าคณะตำบลท่าจะหลุง วัดละลม อำเภอโชคชัย จังหวัดนค อ่านต่อ...
พระครูวิมลธรรมาวุธ
พระครูวิมลธรรมาวุธ วัดนอก ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา อ่านต่อ...
พระครูวุฒิสารกิจจารักษ์
พระครูวุฒิสารกิจจารักษ์ วัดขี้ตุ่น ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชส อ่านต่อ...
พระครูสมุห์สุเนตร วรธมฺโม
พระครูสมุห์สุเนตร วรธมฺโม วัดป่าจิตตวิเวการาม ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย อ่านต่อ...
พระครูสังฆรักษ์ชีพ ธมฺมเตโช
พระครูสังฆรักษ์ชีพ ธมฺมเตโช วัดท่าลาดขาว ตำบลท่าลาดขาว การศึกษาและอุปส อ่านต่อ...
พระครูสิริชัยมงคล
พระครูสิริชัยมงคล  เจ้าคณะตำบลท่าเยี่ยม วัดหนองกระทุ่ม  อำเภ อ่านต่อ...
พระครูสิริพุฒิคุณ
พระครูสิริพุฒิคุณ ประธานมูลนิธิสิริชาติพรหมบุตร วัดศรีพุทธาราม การศึกษาและอุป อ่านต่อ...
พระครูสิริสุตาลังการ
พระครูสิริสุตาลังการ เจ้าคณะตำบลโชคชัย วัดบิง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราช อ่านต่อ...
พระครูสุวัฒน์ชัยคุณ (น้อย อนาวิโล)
พระครูสุวัฒน์ชัยคุณ (น้อย อนาวิโล) วัดพลับพลา  รองเจ้าคณะอำเ อ่านต่อ...
พระครูอุดมธรรมประโชติ (พระมหาอุดม "คง" โชติธมฺโม)
พระครูอุดมธรรมประโชติ (พระมหาอุดม "คง" โชติธมฺโม) อดีตเจ้าอา อ่านต่อ...
พระครูโอภาสธรรมนาถ
พระครูโอภาสธรรมนาถ วัดด่านเกวียน อำเภอโชคชัย การศึกษาและอุปสมบท: อ่านต่อ...
พระจารุวัฒน์ จารุวฑฺฒโน
พระจารุวัฒน์ จารุวฑฺฒโน เลขานุการเจ้าคณะตำบลพลับพลา วัดโบสถ์คงคาล้อม  อ่านต่อ...
พระเจริญ ติสฺสวํโส
พระเจริญ ติสฺสวํโส เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอโชคชัย วัดใหม่สระประทุม ตำบลโ อ่านต่อ...
พระชิโนรสธรรมรุจี
พระชิโนรสธรรมรุจี  พระครูชิโนรสธรรมรุจี (พระมหามณี องฺกุโร)&nb อ่านต่อ...
พระเชิดศักดิ์ ปญฺญาปโชโต
พระเชิดศักดิ์ ปญฺญาปโชโต เลขานุการเจ้าคณะตำบลทุ่งอรุณ วัดนอก ตำบลโชคชัย อ่านต่อ...
พระใบฎีกาสมบูรณ์ โชติญาโณ
พระใบฎีกาสมบูรณ์ โชติญาโณ เลขานุการเจ้าคณะตำบลท่าเยี่ยม วัดใหม่สระประทุม&n อ่านต่อ...
พระปลัดมงคล ภูริปญฺโญ
พระปลัดมงคล ภูริปญฺโญ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโชคชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนอ อ่านต่อ...
พระมหาจันทร์ คุณวุฑฺโฒ
พระมหาจันทร์ คุณวุฑฺโฒ เจ้าคณะอำเภอโชคชัย วัดบึงพระ ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโ อ่านต่อ...
พระมหาชู ฐานิสฺสโร
พระมหาชู ฐานิสฺสโร อดีตพระฝ่ายเผยแผ่อำเภอโชคชัย อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่สร อ่านต่อ...
พระมหาโปร่ง ธมฺมสโม
พระมหาโปร่ง ธมฺมสโม อดีตพระฝ่ายเผยแผ่อำเภอโชคชัย อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีพ อ่านต่อ...
พระมหาสุรพงษ์ เขมจาโร
พระมหาสุรพงษ์ เขมจาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบึงพระ เลข.จต.ท่าลาดขาว วัดบ อ่านต่อ...
พระสังเวย วรญาโณ
พระสังเวย วรญาโณ พระครูสอนศีลธรรม วัดบึงไทย ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโช อ่านต่อ...
พระสายยันห์ โสภีโต
พระสายยันห์ โสภีโต ผช.เจ้าอาวาสวัดโบสถ์คงคาล้อม  เลขานุการเจ้าค อ่านต่อ...
พระอธิการธนิต ฌาณรโต
พระอธิการธนิต ฌาณรโต เลขานุการเจ้าคณะตำบลท่าจะหลุง วัดใหม่หนองกก ตำ อ่านต่อ...
พระอธิการพุฒ ปญฺญาปสุโต
พระอธิการพุฒ ปญฺญาปสุโต อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่สระประทุม อดีตพระฝ่ายศึกษาธ อ่านต่อ...
พระอธิการสุเนตร (อุทาโน) บ้านกระโทก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น: ศาสนา สาขาศาสนาและประเพณี: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเ อ่านต่อ...
พิพิธภัณฑ์เกวียนอาจารย์วิโรฒ ศรีสุโร
 เนื้อหา: วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา      พิพิธภัณฑ อ่านต่อ...