ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอสูงเนิน

ที่มาของคำว่า "สูงเนิน" เป็นคำเรียกตามลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งเป็นที่ราบสูงและเป็นเนิน เดิมเรียกว่า "บ้านสองเนิน" เพราะมีเนินดินอยู่สองฟากบึงแห้ว (บึงใหญ่ซึ่งมีน้ำตลอดปี) ต่อมาภายหลังจึงเพี้ยนมาเป็น "สูงเนิน" เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอสันเทียะ (อำเภอโนนไทยในปัจจุบัน) ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 5 มีการสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพ-นครราชสีมา และทางรถไฟตัดผ่านบ้านสูงเนิน ชุมชนใหญ่ทำให้การคมนาคมระหว่างบ้านสูงเนินกับตัวจังหวัดนครราชสีมา สะดวกสบายกว่าการติดต่อกับอำเภอสันเที่ยะ(โนนไทย) อีกทั้งประชาชนมาอยู่อาศัยในหมู่บ้านสูงเนินมากข้น เมื่อปี พ.ศ. 2444 ทางราชการจึงยกฐานะเป็นอำเภอสูงเนิน โดยแยกต่างหากจากอำเภอสันเทียะ (โนนไทย) และใช้ชื่อหมู่บ้านเป็นชื่อ “อำเภอสูงเนิน”

อำเภอสูงเนิน มีเมืองสำคัญอยู่ 2 เมือง คือ เมืองเสมา และเมืองโคราฆะปุระหรือเมืองโคราช ซึ่งเมืองทั้งสองเป็นเมืองประวัติศาสตร์ของชาติไทยมาช้านานตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ ต่อมาจึงได้ยุบเมืองทั้งสอง ไปเป็นเมืองนครราชสีมา อำเภอสูงเนิน ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2442 (ร.ศ.118)

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอสูงเนิน. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-30
  2. อำเภอสูงเนิน. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 197 รายการ (หน้า 1/2)

กล้วยกวน
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
กล้วยกวน
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
กาแฟดงมะไฟ
ประวัติความเป็นมา        ในปี พ.ศ อ่านต่อ...
กุ้งจ่อม และปลาจ่อม
      อาหารพื้นเมืองของภาคอีสานที่ถูกคิดค้นมานานตั้งแต่สมัยโบรา อ่านต่อ...
กุดจิกหมี่โคราช 100 ปี
ความเป็นมา       ต้นกำเนิดหมี่โคราชภูมิปัญญาดั้งเดิม กว่า 100 อ่านต่อ...
ไข่เค็มไอโอดีน
ผลิตภัณฑ์อาหาร 3 ดาว
คำขวัญอำเภอสูงเนิน
ถิ่นเดิมโคราช พระพุทธไสยาสน์สิลา ธรรมจักรล้ำค่า ปราสาทหินโบราณ ส้มโอหวานรสดี อ่านต่อ...
ชุมชนสะพานดำ
ประวัติความเป็นมา       เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2501 ชาวบ้านก อ่านต่อ...
ตำบลโคราช
ประวัติความเป็นมา        เดิมเรีย อ่านต่อ...
ตำบลนากลาง
ประวัติความเป็นมา        เดิมเป็น อ่านต่อ...
ตำบลโนนค่า
ประวัติความเป็นมา        เดิมเป็นหมู่บ้านที่ตั้งมานานกว่า 100 ปี เมื่อก่อนตั้งอยู่ใน อ่านต่อ...
ตำบลสูงเนิน
ประวัติความเป็นมา        ในสมัยร อ่านต่อ...
ตำบลหนองตะไก้
ประวัติความเป็นมา        ในสมัยก อ่านต่อ...
ถั่วกรอบแก้ว
ผลิตภัณฑ์อาหาร 3 ดาว
นางพรนิภา ฉะกระโทก
ประวัติ อาชีพ - ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราช อ่านต่อ...
นายสนัด เมนะรัตน์
ครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2539 ประวัติ              วันเด อ่านต่อ...
นายสมชาย กิริวัฒนศักดิ์ หรือ เฮียชิ้ง พ.ศ. 2483-2560
ประวัติ เกิดเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2483 บุตร - นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ อ อ่านต่อ...
นายอุทิศ ทรัพย์แสนยากร
ประวัติ     ปลัดอำเภอประจำตำบลมะเกลือ อ.สูงเนิน จ. อ่านต่อ...
น้ำตกวะภูแก้ว
น้ำตกที่มีน้ำไหลมาจากเขาใหญ่ จะมีน้ำเป็นฤดูกาล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ แล อ่านต่อ...
น้ำตาลอ้อย
ผลิตภัณฑ์อาหาร 3 ดาว
บ้านกกกอก
ประวัติความเป็นมา         ที่มาข อ่านต่อ...
บ้านกุดโคลน
ประวัติความเป็นมา        เป็นหมู่บ้า อ่านต่อ...
บ้านกุดปลาเข็ง
ประวัติความเป็นมา        หมู่บ้านแ อ่านต่อ...
บ้านกุดเวียน
ประวัติความเป็นมา     ในอดีตชาวบ้านกลุ่มแรกที่เข้ามาอาศัยได้อพยพมาจากบ้านดอน อ่านต่อ...
บ้านเกาะ
ประวัติความเป็นมา        หมู่บ้านแห อ่านต่อ...
บ้านแก่นท้าว
ประวัติความเป็นมา        ตั้งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย จากหลักฐานการตั้งว อ่านต่อ...
บ้านขอนไทร
ประวัติความเป็นมา     ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจากบ้านเหมืองลี่ เนื่องจากหมู่บ้านม อ่านต่อ...
บ้านขอนสะตือ
ประวัติความเป็นมา       เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2380-2400 ไ อ่านต่อ...
บ้านขาม หรือ บ้านขามใหม่
ประวัติความเป็นมา     ชาวบ้านกลุ่มแรกที่เริ่มมาก่อตั้งหม อ่านต่อ...
บ้านคลองขวาง
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2290 สันนิษฐานว่าชาวบ้านที่อพยพม อ่านต่อ...
บ้านคำไฮ
ประวัติความเป็นมา        เดิมหมู่บ้านคำไฮ เป็นส่วนหนึ่งของบ้านบุตาสง หมู่ที่ 7 ต อ่านต่อ...
บ้านโคกมะกอก
ประวัติความเป็นมา ในอดีตหมู่บ้านตั้งแห่งนี้อยู่ที่โนนกระหมัง ใกล้กับเขตติดต่อ ตำบลเสม อ่านต่อ...
บ้านโคกสูง
ประวัติความเป็นมา        ชาวบ้านอพยพมาจากบริเวณที่ราบต่ำเดิมเรียกว่า บ้านวังเ อ่านต่อ...
บ้านโคกหินเหล็กไฟ
ประวัติความเป็นมา       หมู่บ้านแห่งนี้เริ่มก่อตั้งประมาณป อ่านต่อ...
บ้านญาติเจริญ
ประวัติความเป็นมา        เนื่องจาก อ่านต่อ...
บ้านดงมะไฟ
ประวัติความเป็นมา        ชาวบ้านก อ่านต่อ...
บ้านดอน
ที่มาของชื่อหมู่บ้าน        บ้านดอนก่อตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ. 2445 ชนกลุ่มแรกที่มาตั้ง อ่านต่อ...
บ้านตะคลองแล้ง
ประวัติความเป็นมา       ในอดีตมีชาวบ้านอาศัยในหมู่บ้าน อ่านต่อ...
บ้านตะคลองหลง
ประวัติความเป็นมา       ในอดีตคุ้มไฟไหม้ ต.สูงเนิน เกิดโรคร อ่านต่อ...
บ้านตากแดด
ที่มาของชื่อหมู่บ้าน        เนื่องจากส อ่านต่อ...
บ้านทะเลใน
ประวัติความเป็นมา        เดิมเป็น อ่านต่อ...
บ้านทัดทา
ประวัติความเป็นมา       หมู่บ้านแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อไดไม่ปรากฎ ท อ่านต่อ...
บ้านทุ่งสะแบง
ประวัติความเป็นมา     ในอดีตบ้านทุ่งสะแบง หมู่ที่ 7 ได อ่านต่อ...
บ้านน้อยกุดคล้า
ประวัติความเป็นมา       ในอดีตบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านมีสภาพเป็นป่า อ่านต่อ...
บ้านนากลาง หมู่ที่ 1
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
บ้านนากลาง หมู่ที่ 5
ประวัติความเป็นมา        หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งเมื่อประ อ่านต่อ...
บ้านนาตะโครก
ที่มาของชื่อหมู่บ้าน        เนื่องจากบ อ่านต่อ...
บ้านโนนตะโก
ประวัติความเป็นมา        ตั้งแต่ใน อ่านต่อ...
บ้านโนนตะแบง
ประวัติความเป็นมา       ผู้อพยพเข้ามาตั้งหมู่บ้านคนแรกคือ นาย อ่านต่อ...
บ้านบุ่งขี้เหล็ก
ประวัติความเป็นมา        ชุมชนใหญ่ที่มีอารยะธรรมมากกว่า 2,000 ปี ที่มาของ อ่านต่อ...
บ้านบุตาสง
ที่มาของชื่อหมู่บ้าน        ในอดีตพร อ่านต่อ...
บ้านบุหิน
ประวัติความเป็นมา        ชาวบ้านก อ่านต่อ...
บ้านบุใหญ่
ประวัติความเป็นมา        เดิมบริเ อ่านต่อ...
บ้านบุ
ประวัติความเป็นมา     เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านประมาณปี พ.ศ. 2374 โดยชาวบ้านกลุ่มแรก อ่านต่อ...
บ้านปลายราง
ประวัติความเป็นมา        เดิมเป็น อ่านต่อ...
บ้านแปะโนนไฮ
ประวัติความเป็นมา        ในอดีตเ อ่านต่อ...
บ้านโป่ง
ประวัติความเป็นมา     ชาวบ้านกลุ่มแรกที่อพยพเข้ามาตั้งถ อ่านต่อ...
บ้านพลับ
ที่มาของชื่อหมู่บ้าน        ในสมัยก่อน อ่านต่อ...
บ้านมะเกลือเก่า
ประวัติความเป็นมา      ตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2330 โดยหลว อ่านต่อ...
บ้านมะเกลือใหม่ หมู่ที่ 1
ประวัติความเป็นมา        ในอดีตมีช อ่านต่อ...
บ้านมะเกลือใหม่ หมู่ที่ 2
ประวัติความเป็นมา       ในอดีตมีกองเกวียนเดินทางมาจ อ่านต่อ...
บ้านมะม่วง
ประวัติความเป็นมา     ชาวบ้านกลุ่มแรกย้ายมาจากบ้านก อ่านต่อ...
บ้านเมืองเก่า
ประวัติความเป็นมา     ในอดีต ต.โคราช เป็นเมืองเก่าแ อ่านต่อ...
บ้านริมคลองพัฒนา
ประวัติความเป็นมา        คนกลุ่มแรกที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านได้อพยพมาจาก อ.ท่าตูม จ อ่านต่อ...
บ้านวะภูแก้ว
ประวัติความเป็นมา        ในอดีตบ้านวะภูแก้วเป็นหมู่บ้านที่มีการรวมตัวของชาวบ้านห อ่านต่อ...
บ้านวังรางน้อย
ประวัติความเป็นมา       ชุมชนแห่งนี้ตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2524 อ่านต่อ...
บ้านวังวน
ที่มาของชื่อหมู่บ้าน        เนื่องจากม อ่านต่อ...
บ้านส้มกบงาม
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2510 อ่านต่อ...
บ้านสระเพลง
ที่มาของชื่อหมู่บ้าน        หมู่บ้านแห อ่านต่อ...
บ้านสลักใด
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
บ้านสวนป่า
ประวัติความเป็นมา        ในอดีตบ อ่านต่อ...
บ้านสองคร
ประวัติความเป็นมา        ตั้งขึ้นเม อ่านต่อ...
บ้านสุขาวดี
ที่มาของชื่อหมู่บ้าน             อ่านต่อ...
บ้านโสกแจ้ง
ประวัติความเป็นมา        ในอดีตบ้า อ่านต่อ...
บ้านหนองชาต
ที่มาของชื่อหมู่บ้าน        เริ่มก่อตั้งเ อ่านต่อ...
บ้านหนองปลากระดี่
ประวัติความเป็นมา        เดิมหมู่บ้าน อ่านต่อ...
บ้านหนองม่วง
ประวัติความเป็นมา        ในอดีตมีชาวบ้าน 2 ตระกูลเข้ามาบุกเบิก คือ ตระกูลบัล อ่านต่อ...
บ้านหนองไม้ตาย
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2414 ชาวบ้านกลุ่มแรกได้อพยพมา อ่านต่อ...
บ้านหนองเลาใหญ่
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อต อ่านต่อ...
บ้านหนองแวง
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อปร อ่านต่อ...
บ้านหนองสะแก
ประวัติความเป็นมา        ก่อหมู่บ้านเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2517 การตั้งถิ่นฐานของ อ่านต่อ...
บ้านหนองโสน
ประวัติความเป็นมา        ในอดีตช อ่านต่อ...
บ้านหนองหินตั้ง
ประวัติความเป็นมา        ในอดีตหม อ่านต่อ...
บ้านห้วยตะคร้อ
ประวัติความเป็นมา        ก่อตั้งขึ้น อ่านต่อ...
บ้านหัวนา
ประวัติความเป็นมา        จากคำบ อ่านต่อ...
บ้านหัวบึง
ประวัติความเป็นมา        ในอดีตการตั้งถิ่นฐานสืบเนื่องมาจากบริเวณหมู่บ้านนั้นมีแห อ่านต่อ...
บ้านหินตั้ง
ประวัติความเป็นมา        จากคำบอ อ่านต่อ...
บ้านเหมืองลี่
ประวัติความเป็นมา        ชาวบ้านกลุ่มแรกที่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน ได้แก่ ขุนศรีโพธิ์ ซึ่ง อ่านต่อ...
บ้านเหมือดแอ่
ประวัติความเป็นมา     เริ่มก่อตั้งประมาณปี พ.ศ. 2361 อ่านต่อ...
บ้านใหม่สันติ
ประวัติความเป็นมา        เดิมตั้งถ อ่านต่อ...
โบราณสถานเมืองเสมา
ห่างจากนครราชสีมาประมาณ 37 กิโลเมตร จากตลาดอำเภอสูงเนิน เดินทางข้ามทางรถ อ่านต่อ...
ประเพณีกินเข่าค่ำของดีเมืองสูงเนิน
กำหนดงาน        วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์ที่สองขอ อ่านต่อ...
ปราสาทโนนกู่
      ปราสาทโนนกู่ ปราสาทในเมืองโคราฆปุระ เป็นปราส อ่านต่อ...
ปราสาทเมืองแขก
      สร้างด้วยศิลาแลงเป็นปราสาทขอมที่มีขนาดใหญ่อีกแห่ง อ่านต่อ...
ปราสาทหินเมืองเก่า
ประวัติความเป็นมา         ปราสาทหินเมืองเก่า เป็นอโรคยาศาล หรือโรงพยาบาล อ่านต่อ...
ผ้าเงี่ยงนางดำ
ประวัติความเป็นมา        ผ้าเงี่ยงนางดำ เป็นผ้าฝ้ายพื้นเมืองทอมือ เอกลักษณ์ของ อ่านต่อ...
ผ้าห่มนวม
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3 ดาว
พระครูธรรมจักรเสมารักษ์
ประวัติ - เจ้าอาวาสวัดธรรมจักรเสมาราม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เกียร อ่านต่อ...
เมืองโบราณตำบลโคราชเก่า
เมืองโบราณตำบลโคราชเก่า (เมืองโคราช) ถือเป็นจุดเริ่มต้นของอารยธรรมขอมในอดีต อ่านต่อ...
แมลงประดิษฐ์จากใบตาล
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ 4 ดาว