ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอปากช่อง

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในหุบเขาดงพญาไฟ พื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่า และไข้ป่า ชาวปากช่องรุ่นบุกเบิกล้มตายเกือบหมดหมู่บ้าน หลงเหลือรอดตายมาได้แต่ตำบลขนงพระซึ่งตั้งรกรากจนถึงทุกวันนี้ ไม่กี่หลังคาเรือนเมื่อ พ.ศ. 2430 ชาวบ้านปากช่องที่ขึ้นกับอำเภอจันทึก พอปี พ.ศ. 2434 สมเด็จพระปิยะมหาราช โปรดเกล้าให้สร้างทางรถไฟ จากกรุงสยาม ไปยังหัวเมืองโคราช ซึ่งจำเป็นต้องระเบิดภูเขาเพื่อวาง รางรถไฟ ยาวเป็นช่องทาง เรียกว่า “บ้านปากช่อง” ตั้งแต่นั้นมา จนปี พ.ศ. 2482 ทางการสั่งยุบ ตำบลขนงพระ อำเภอจันทึก ให้บ้านปากช่องไปขึ้นกับ ตำบลจันทึก อำเภอสีคิ้ว (ตำบลจันทึก ขณะนี้อยู่ใต้น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง)

พ.ศ. 2492 บ้านปากช่องจึงได้รับการยกฐานะเป็น ตำบลปากช่อง ตั้งแต่นั้นมา พ.ศ. 2499 รัฐบาลไทยจับมือกับสหรัฐ สร้างถนนมิตรภาพ ตั้งแต่สระบุรีจนถึงโคราชมอบให้ นับว่าเป็นถนนมาตรฐานชั้นหนึ่ง ทำให้ ตำบลปากช่อง เจริญอย่างรวดเร็ว ทางการจึงยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอปากช่อง เป็นกิ่งได้ 6 เดือน จึงรับการยกฐานะเป็นอำเภอปากช่อง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 ใช่วงนั้น จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี ให้สร้างวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตัดถนน ธนะรัชต์เป็นแหล่งท่องเที่ยว จนต่อมาเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2505 ได้ยกฐานะเป็น “อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่” ชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเที่ยวกันจำนวนมาก และได้ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอปากช่อง. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php
  2. อำเภอปากช่อง. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-22

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 430 รายการ (หน้า 2/5)

บ้านท่าช้างเหนือ
ประวัติความเป็นมา        ตั้งหมู่บ้านขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2433 ชาวบ้านกลุ่มแร อ่านต่อ...
บ้านท่าเลื่อน
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อตั้งประมาณปี พ.ศ. 2500 ชาวบ้านกลุ่มแรกที่เข้า อ่านต่อ...
บ้านเทพนิมิตร
ประวัติความเป็นมา        หมู่บ้านแ อ่านต่อ...
บ้านเทพนิมิตร
ประวัติความเป็นมา        ในอดีตหม อ่านต่อ...
บ้านไทยเจริญ
ประวัติความเป็นมา        ตั้งขึ้นเม อ่านต่อ...
บ้านไทยเดิม
ประวัติความเป็นมา       เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อประมาณปี อ่านต่อ...
บ้านไทรงาม
ประวัติความเป็นมา        ในปี พ.ศ อ่านต่อ...
บ้านธารมงคล
ประวัติความเป็นมา        เดิมชื่อว่าบ้านประดู่ส้ม เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2427 ชาวบ อ่านต่อ...
บ้านน้ำพุ
ประวัติความเป็นมา        โดยก่อตั้ง อ่านต่อ...
บ้านโนนป่าติ้ว
ประวัติความเป็นมา        หมู่บ้านแห อ่านต่อ...
บ้านโนนสมบูรณ์
ประวัติความเป็นมา        ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2542 โดยแยกหมู่บ้าน อ่านต่อ...
บ้านโนนอารีย์
ประวัติความเป็นมา        ก่อตั้งเม อ่านต่อ...
บ้านโนนอุดม
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อต อ่านต่อ...
บ้านบันไดม้า
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อตั้ง อ่านต่อ...
บ้านบุกระเฉด
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อประมานปี พ.ศ. 2480 ชาวบ้านกล อ่านต่อ...
บ้านบุ่งเตย
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อต อ่านต่อ...
บ้านบุญบันดาล
ประวัติความเป็นมา        ในอดีตบ้า อ่านต่อ...
บ้านประดู่บาก
ประวัติความเป็นมา      หมู่บ้านแห่งนี้ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อประมาณป อ่านต่อ...
บ้านปอหู
ที่มาของชื่อหมู่บ้าน        เนื่องจาก อ่านต่อ...
บ้านปากช่อง
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อต อ่านต่อ...
บ้านป่ากล้วย
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อตั้ง อ่านต่อ...
บ้านป่าตะเคียน
ประวัติความเป็นมา       ในอดีตหมู่บ้านแห่งนี้เป็นบ้านวังไ อ่านต่อ...
บ้านป่าไผ่แดง
ประวัติความเป็นมา        หมู่บ้านแห อ่านต่อ...
บ้านป่าอ้อย
ประวัติความเป็นมา        ในอดีตชา อ่านต่อ...
บ้านโป่งกระทิง
ประวัติความเป็นมา เมื่อประมาณ พ.ศ. 2505-2506 เดิมใช้ชื่อหมู่บ้านว่า หมู่บ้านโป่งต อ่านต่อ...
บ้านโป่งกะสัง
ประวัติความเป็นมา        หมู่บ้านแห่งนี้ได้เริ่มตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 ในสมัยก่อน อ่านต่อ...
บ้านโป่งฉนวน
ประวัติความเป็นมา     ในอดีตเป็นหมู่บ้านหนองคุ้ม แต่ในปี พ.ศ. 2542 ได้แยกหมู่บ้า อ่านต่อ...
บ้านโป่งดินดำ
ประวัติความเป็นมา     เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อประมาณปี พ อ่านต่อ...
บ้านโป่งประทุน
ประวัติความเป็นมา      ตั้งขึ้นเมื่อประมาณก่อนปี พ.ศ. 2500 แ อ่านต่อ...
บ้านโป่งวัวแดง
ประวัติความเป็นมา        ก่อตั้งเมื่อ อ่านต่อ...
บ้านผัง 13
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อตั้ง อ่านต่อ...
บ้านผัง 2
ประวัติความเป็นมา       ในอดีตชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ เรีย อ่านต่อ...
บ้านผ่านศึก
ประวัติความเป็นมา        ก่อตั้งในป อ่านต่อ...
บ้านฝายมอญ
ที่มาของชื่อหมู่บ้าน        ในอดีตเป อ่านต่อ...
บ้านพญาเย็น
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2539 เดิมเป็นส่วนหนึ่งของหมู่ที่ 4 อ่านต่อ...
บ้านพรหมปกาสิต
ประวัติความเป็นมา        ชาวบ้าน อ่านต่อ...
บ้านพรหมประดิษฐ์
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2533 โดยการแยกตัวออกจากบ้าน อ่านต่อ...
บ้านมอทรายทอง
ประวัติความเป็นมา     เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2531 โดยแยกหมู่บ้าน อ่านต่อ...
บ้านมิตรภาพ
ประวัติความเป็นมา        คนพื้นที่เดิมที่อพยพเข้ามากลุ่มแรกมาจากหลายพื้นที่ เช่น อ อ่านต่อ...
บ้านราษฎร์สามัคคี
ประวัติความเป็นมา        เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2500 สภาพหมู่บ้านเดิมเป็นป่าดงดิบ อ่านต่อ...
บ้านไร่
ประวัติความเป็นมา     บ้านไร่ เป็นหมู่บ้านที่ก่อตั้งใหม่โดยการแยกตัวออกจากบ้านซับ อ่านต่อ...
บ้านไร่
ประวัติความเป็นมา        เดิมหมู่บ้านไร่ตั้งอยู่รวมกันกับหมู่บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 12 อย อ่านต่อ...
บ้านลำทองหลาง
ประวัติความเป็นมา        หมู่บ้านแ อ่านต่อ...
บ้านลำพญากลาง
ประวัติความเป็นมา     ชาวบ้านที่เริ่มมาก่อตั้งหมู่บ้าน คือ อ่านต่อ...
บ้านลำสะพานหิน
ประวัติความเป็นมา     ในสมัยก่อนบริเวณนี้เป็นป่าดงพรไพร และป่ารกตามไหล่เขา อ่านต่อ...
บ้านเลือดไทย
ประวัติความเป็นมา     แห่งนี้ตั้งขึ้นเนื่องจากในปี พ.ศ. 2510 มีราษฎรจากจังหวัดต อ่านต่อ...
บ้านวังกะทะ
ประวัติความเป็นมา        ก่อตั้งเม อ่านต่อ...
บ้านวังกะโล่
ประวัติความเป็นมา        ได้เริ่มก อ่านต่อ...
บ้านวังตะเคียนทอง
ประวัติความเป็นมา        เมื่อปี พ.ศ. 2529 บ้านวังตะเคียนทอง ได้แยกออกจาก อ่านต่อ...
บ้านวังเพิ่ม
b>ประวัติความเป็นมา        พื้นที่เ อ่านต่อ...
บ้านวังสีสด
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อตั้ง อ่านต่อ...
บ้านศาลเจ้า
ประวัติความเป็นมา        หมู่บ้านแห่งนี้แยกตัวออกมาจากบ้านวังสีสดในปี พ.ศ. 25 อ่านต่อ...
บ้านสอยดาว
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อตั้ง อ่านต่อ...
บ้านสะพานดำ
ประวัติความเป็นมา     หมู่บ้านสะพานดำตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 17 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช อ่านต่อ...
บ้านสันติสุข
ประวัติความเป็นมา        เดิมบ้านสันติสุขเป็นหมู่บ้านเดียวกันกับหมู่บ้านซับพลู หมู่ที่ อ่านต่อ...
บ้านสายชนวน
ประวัติความเป็นมา        หมู่บ้านได อ่านต่อ...
บ้านโสกน้อย
ประวัติความเป็นมา        ประเภทวัด&nbs อ่านต่อ...
บ้านหนองกะจะ 1
ประวัติความเป็นมา     ชาวบ้านกลุ่มแรกที่มาก่อตั้งชุมชน อ่านต่อ...
บ้านหนองกะจะ
ประวัติความเป็นมา        ในอดีตเ อ่านต่อ...
บ้านหนองกะทุ่ม
ประวัติความเป็นมา        จากการส อ่านต่อ...
บ้านหนองแก
ประวัติความเป็นมา        เนื่องจากนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ได้มีการจัดสรรที่ดิน อ่านต่อ...
บ้านหนองขวาง
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2509 กลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในหมู่บ้านห อ่านต่อ...
บ้านหนองไข่น้ำ
ประวัติความเป็นมา        ได้ก่อตั้งในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2418 โดยครอบครัวขอ อ่านต่อ...
บ้านหนองคุ้ม
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2500 ชาวบ้านกลุ่มแรกท อ่านต่อ...
บ้านหนองเครือคต
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านประมาณ 20 กว่าปีมาแล้ว คนกลุ่มแรกท่ีเ อ่านต่อ...
บ้านหนองจาน
ที่มาของชื่อหมู่บ้าน เนื่องจากในอดีตบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านมีหนองน้ำและมีต้นจานจำนวนมาก
บ้านหนองช้างตาย
ประวัติความเป็นมา        ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 บ้านหนองช้างคายได้แยกออกจา อ่านต่อ...
บ้านหนองตะกู
ประวัติความเป็นมา        ในอดีตห อ่านต่อ...
บ้านหนองตาแก้ว
ประวัติความเป็นมา       ในอดีตเป็นหมู่บ้านแห่งนี้เป็นป่า อ่านต่อ...
บ้านหนองไทรใต้
ประวัติความเป็นมา       ประมาณปี พ.ศ. 2495 ได้มีชาวบ้านจ อ่านต่อ...
บ้านหนองน้ำแดง
ประวัติความเป็นมา       เริ่มก่อตั้งเป็นหมู่บ้านประมาณปี อ่านต่อ...
บ้านหนองผักบุ้ง
ประวัติความเป็นมา       ในอดีตชาวบ้านที่อพยพมาจากบ้าน บ้าน อ่านต่อ...
บ้านหนองผักเสน
ประวัติความเป็นมา        ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปในอดีตมีลักษณะเป็นป่าทึบ ชาวบ้านก อ่านต่อ...
บ้านหนองผักหนอก
ประวัติความเป็นมา        ชาวบ้านก อ่านต่อ...
บ้านหนองไผ่ล้อม
ประวัติความเป็นมา     หมู่บ้านขนาดเล็ก ในปี พ.ศ. 2530 ได้แยกหมู่บ้านออกจากบ อ่านต่อ...
บ้านหนองมะกรูด
ประวัติความเป็นมา        เมื่อก่อตั้งใหม่ ๆ เรียกว่า หมู่บ้านเขาวงน้อย แยกมาจา อ่านต่อ...
บ้านหนองมะค่า
ประวัติความเป็นมา        หมู่บ้านแห่งนี้เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2490 คนกลุ่มแรกที่เริ่ม อ่านต่อ...
บ้านหนองไม้เหลือง
ประวัติความเป็นมา        ชาวบ้านที่มาอาศัยรุ่นแรกเป็นชาวบ้านที่ย้ายมาจากบ้านจัน อ่านต่อ...
บ้านหนองยาง
ประวัติความเป็นมา            ในอ อ่านต่อ...
บ้านหนองสองห้อง
ประวัติความเป็นมา        เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2527 ชาวบ้านกลุ่มแรกที่เริ่มก่อตั้งห อ่านต่อ...
บ้านหนองหมาก
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อต อ่านต่อ...
บ้านหนองใหญ่
ประวัติความเป็นมา       เริ่มก่อตั้งหมุ่บ้านในปี พ.ศ. 25 อ่านต่อ...
บ้านหลักเขต
ประวัติความเป็นมา        ประมาณ อ่านต่อ...
บ้านหัวโกรก
ประวัติความเป็นมา        ชาวบ้านกลุ่มแรกที่มาเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านหัวโกรก คือ นายบ อ่านต่อ...
บ้านหัวป้าง
ที่มาของชื่อหมู่บ้าน        เนื่องจากบริเวณบ้านหัวป้าง มีลักษณะเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูร อ่านต่อ...
บ้านหัวสนาม
ประวัติความเป็นมา       หมู่บ้าน แห่งนี้เริ่มมีประชากรเข อ่านต่อ...
บ้านเหนือ
ประวัติความเป็นมา        ในอดีตบ้านเหนือเป็นหมู่บ้านเดียวกันกับบ้านแก่นท้าว หมู่ท อ่านต่อ...
บ้านเหวปลากั้ง
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ. 2510 ชาวบ้านกลุ่มแรกที่เข อ่านต่อ...
บ้านอ่างหิน
ประวัติความเป็นมา        เดิมเป็น อ่านต่อ...
บ้านอีซ่อม
ประวัติความเป็นมา        ก่อตั้งมาน อ่านต่อ...
โบนันซา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ
ประเภทหลัก กิจกรรม สิ่งที่น่าสนใจ สนามสไตล์ภูเขา 18 หลุม 72 พาร์
โบนันซ่า เขาใหญ่
สถานที่ท่องเที่ยวพร้อมที่พักในรูปแบบสไตล์แอดเวนเจอร์ที่มีกิจกรรม ทั้งขี่ม้า, บีบีกัน, ยิงธ อ่านต่อ...
โบนันซ่าแรนซ์
ประเภทหลัก กิจกรรม สิ่งที่น่าสนใจ สนามกอล์ฟขนาด 18 หลุม
ปากช่อง ไฮแลนด์ กอล์ฟ คลับ
ประเภทหลัก กิจกรรม สิ่งที่น่าสนใจ สนามกอล์ฟขนาด 9 หลุม ไม่มีบริการรถกอล์ฟ
ปาลิโอ้ เขาใหญ่
ประเภทหลัก กิจกรรม สิ่งที่น่าสนใจ แหล่งบันเทิงบริเวณเขาใหญ่ ร้านค้าในอาคารสถาป อ่านต่อ...
ปาลิโอเขาใหญ่
แหล่งช็อปปิ้งแห่งใหม่ในขุนเขา นับเป็นอาณาจักรแห่งใหม่ของคนเขาใหญ่ ตั้งอยู่ใกล้กับโรง อ่านต่อ...
ผาเดียวดาย
จุดชมทิวทัศน์เขาเขียว (ผาเดียวดาย) ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นับเป็นจุดชม อ่านต่อ...
พระครุปทุมสารคุณ
พระครุปทุมสารคุณ (อินทร์ นนฺทโก) อายุ 84 พรรษา 64 ชาติกำเน อ่านต่อ...
พรีโม้ พรอสโต้ (Primo Posto)
ประเภทหลัก กิจกรรม สิ่งที่น่าสนใจ ร้านอาหารสถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียนและเป็นจุดช อ่านต่อ...
พรีโมพอสโต
ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านไอศครีม ไวน์ และมีไร่องุ่นอยู่ทางด้านหลัง การตกแต่งร้านสไ อ่านต่อ...